Time 2 | Det går bra! (grunnbok kap. 1)

Kapittel 1 Det går bra! grunnbok. Gjennomgang av deler av kapittel 1 med fokus på ord, uttrykk og grammatikk.

Varighet: 01:03:12

Time 2 i kapittel 1 (grunnbok)