Lydkursene (A1-C1)

Informasjon om lydkursene (A1-C1)

Cecilie har nå startet et helt nytt prosjekt. I tillegg til nettkursene med videoer og direkte timer, er det nå mulig å bli med på lydkurs på alle nivåer. Her kan du lese litt om hvorfor det er viktig å jobbe med lyd. I tillegg kan du lese om hvordan kursene er bygd opp.

Hvorfor er det viktig å jobbe med lyd?

Språk kan være både skriftlig og muntlig. I hverdagen møter vi det muntlige språket i større grad enn det skriftlige. Kommunikasjon foregår først og fremst muntlig. Det er svært viktig å lære språket gjennom lyd. Når du hører norsk ofte – og når du repterer det du hører – vil ord og ny kunnskap gli inn av seg selv. Man lærer ikke ”alt med en gang”, men hvis man fortsetter å lytte jevnt og trutt (litt hver dag) – vil dette gi resultater.

Hvordan er lydkursene delt inn?

Nivå A1: Mitt liv og min verden

FOR COMPLETE BEGINNERS

Her får du høre grunnleggende norsk. Du kan begynne på kurset og lytte til disse filene selv om du ikke kan ett ord norsk. Temaene er hverdagslige:

 • presentasjon av seg selv, sin familie og sine venner
 • ukedager, måneder og årstider
 • tall
 • måltider og mat
 • fritidsinteresser
 • klokka
 • kollektivtransport
 • vær
 • andre ting

Nivå A2: Mitt liv og min verden

Dette nivået bygger på A1. Nå utvides vokabularet en del. Fortsatt er det fokus på hverdagslige ting, men nå hører man flere ord og litt mer avansert grammatikk. Temaene er for eksempel:

 • daglige rutiner
 • gå på besøk
 • tradisjoner og fester
 • informasjon om Norge
 • enkel informasjon om høytidsdager i Norge
 • kulturelle hendelser og typisk væremåte
 • klær og farger
 • følelser og tanker
 • andre ting …

Nivå B1: Mitt liv og min verden

Dette nivået bygger på A1 og A2. Nå utvides vokabularet ganske mye. I tillegg kommer det mer informasjon om grammatikk. Ord og uttrykk er også i fokus i større grad enn før. Vokabularet blir mer avansert. Temaene blir mer detaljerte. Samfunnet og verden rundt oss omkring trekkes inn i større grad enn før. Temaene er for eksempel:

 • daglige rutiner (med flere detaljer enn på A2)
 • presentasjon av barnehagesystemet og skolesystemet
 • tanker rundt velferdsstaten og helsesystemet
 • miljøvennlig liv
 • kulturelle koder
 • naturens endringer i løpet av et år
 • fritidsinteresser
 • typisk norsk
 • andre ting

Nivå B2: Liv, samfunn og debatt

På dette nivået møter deltakerne mange nye utfordringer. Nye ord og nytt vokabular blir presentert for deltakeren hele tiden. De nye ordene og uttrykkene blir forklart og repetert. Slik kan man følge med – men man blir hele tiden utsatt for nye ord. Grammatiske spørsmål blir også trukket fram og forklart. Temaene kan være kompliserte og sammensatte. Utgangspunktet for kurset er avisartikler og aktuelle nyheter. Temaene på dette kurset er for eksempel:

 • det norske kulturlivet
 • kjente personligheter i Norge
 • politikk
 • økonomi
 • aktuelle hendelser
 • diskusjoner knyttet til barnehage, skole, helsevesen, etc.
 • filosofiske temaer
 • andre ting

Nivå C1: Liv, samfunn og debatt

På dette nivået utsettes deltakerne for språket på en svært utfordrende måte. Forklaringene er ikke like mange som på B2-nivå – men forklaringer forekommer likevel. Avisartiklene det tas utgangspunkt i er mer krevende enn på B2-nivå. Temaene er komplekse – og ofte reflekterende og analyserende. For å følge dette kurset må man ha et høyt nivå i utgangspunktet. Dette kurset er for den som virkelig vil videre – og som ønsker å gi seg selv en utfordring. Man kan ta dette kurset selv om man er på B2-nivå (og ikke på C1-nivå ennå). Man vil ha utbytte av kurset likevel. Men må man være klar over at man vil møte store utfordringer og språklige nøtter hele veien.

Vanlige spørsmål

Hvor mye koster lydkurset?

Et lydkurs koster 400 kroner. Da får man en ny fil hver dag i en måned (30-31 lydfiler).

Vil Cecilie lage flere måneder på de ulike nivåene?

Ja, det kommer flere måneder på alle nivåene.

Kan man lytte til lydfilene så lenge man vil?

Ja, du mister aldri tilgangen til lydfilene.

Hvor lenge varer en lydfil?

 • A1-A2: ca. 10 minutter.
 • B1: ca. 10-15 minutter.
 • B2: ca. 15-20 minutter.
 • C1: ca. 20-25 minutter.

Hvordan kan jeg melde meg på lydkurset?

Ta kontakt med Cecilie på e-post: cecilielonn@gmail.com

Er det nok å ”bare” gå på lydkurs, eller bør man gå på et nettkkurs i tillegg?

Hvis du har et grunnlag fra før, kan det være nok å ”bare” ta lydkurs. Det anbefales likevel at man har minst ett nettkurs å jobbe med i tillegg.

Kan jeg ta ”skrivemåned” i tillegg til lydkurset?

For å kunne ta skrivemåned må man ha tatt ett nettkurs før (eller gå på et nettkurs nå).

Hvorfor kan jeg ikke bare ta en skrivemåned?

På nettkurset forklarer jeg grammatikken. Jeg vil gi deg forklaringene sånn at du skal forstå kommentarene jeg skriver når jeg retter dine tekster. Det er en stor jobb å rette tekster. Derfor er dette tilbudet for den som vil gå på kurs. Jeg gjør ingen unntak her.