Om “å jevne”, “jevn” og “jevnt”

Verbet å jevne:

Verbet å jevne betyr å gjøre jevn. Adjektivet jevn betyr slett, flat, plan – altså uten uregelmessigheter og humper. (Humper = klumper.)

Verbet å jevne kan brukes i konkret og fysisk betydning, eller i overført betydning.

Eksempler på bruk av verbet jevne i konkret og fysisk betydning:

 • Jeg må jevne overflaten på denne kaka. Jeg vil at kaka skal være glatt og fin på toppen.
 • Kan du jevne sausen med litt hvetemel, sånn at konsistensen blir tykk og klumpfri?

Å jevne ut (i overført betydning):

 • Vi må jevne ut forskjellene mellom fattige og rike i samfunnet. = Vi må ta bort forskjellene mellom fattige og rike i samfunnet.
 • Aldersforskjellen mellom barna når de er små, er veldig merkbar. Etter hvert jevner det seg ut. Nå er de 23, 27 og 30, og da merker man ikke aldersforskjellen så godt.

Å jevne veien for (uttrykk):

 • Mannen hennes jevnet veien for Hver gang hun var i vanskeligheter, fant han på noe som kunne gjøre det lettere for henne.

Å jevne med jorda:

 • Den vesle landsbyen ble jevnet med jorda da soldatene angrep og satte fyr på alle husene.

Adjektivet jevn:

 • Den jevne hverdagen er for mange de beste dagene. = De vanlige, rutinemessige dagene er for mange de beste dagene.
 • Utviklingen har vært jevn i det siste. = Utviklingen har vært stabil og regelmessig / forutsigbar.
 • Studentene er veldig jevne. = Studentene er omtrent like flinke.
 • Nivået er jevnt. = Alle har omtrent det samme nivået.

Adverbet jevnt:

 • Elevene jobbet jevnt og fint. De jobbet systematisk og uten for mange avbrudd og pauser.
 • Du må fordele gavene jevnt på alle barna. = Alle barna skal få like mange gaver.

Jevnt og trutt (som uttrykk):

 • Elevene jobber jevnt og trutt. (”Trutt” brukes nesten bare i uttrykket jevnt og trutt.) = Elevene jobber systematisk.

Uttrykk: å holde seg på det jevne

 • De holder seg på det jevne. = De lever nøkternt og sparsommelig, uten store utskeielser. (En utskeielse = litt overdreven luksus/matinntak / overdreven pengebruk.)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Valeriia Andersen)

Svar