Anerkjennelse – erkjennelse – oppdragelse – dannelse – utdannelse

Her kommer et spørsmål fra en av deltakerne på Norsk for deg!-kurset.

Jeg har lyst til å forstå hva forskjellen er mellom 1) anerkjennelse og erkjennelse og 2) oppdragelse og dannelse eller utdannelse.

Anerkjennelse: Når en person får anerkjennelse, får personen ros og mange fine ord. Folk snakker fint om personen, han/hun blir høyt respektert og man beundrer noe personen har gjort eller sagt.

Erkjennelse: Når man kommer til en erkjennelse, har man fått en forståelse. Men det er ikke den typen forståelse man får når man for eksempel forstår noe i norsk grammatikk – eller når man forstår et matematikkstykke. Erkjennelse er noe som kommer etter en lang prosess hvor man har tenkt mye. Når man forstår noe man har tenkt nøye over, opplever man en erkjennelse. Eksempel: Til slutt kom han til den erkjennelse at han egentlig aldri hadde elsket henne.

Oppdragelse: En oppdragelse er den prosessen foreldre og barn gjennomgår sammen hver dag når foreldrene forsøker å lære barna det de mener er riktig.

Man kan ha ”god oppdragelse” eller ”dårlig oppdragelse”. Hvis en person har ”god oppdragelse”, har personen dannelse. Hvis personen har ”dårlig oppdragelse”, har personen ikke dannelse.

Dannelse: Når en person har dannelse, vet personen hvordan han/hun skal oppføre seg i ulike sammenhenger. Personen er høflig, vennlig og hensynsfull. Personen gjør de riktige tingene i henhold til tradisjoner, normer og uskrevne regler. En person med dannelse har sannsynligvis fått en god oppdragelse av sine foreldre. (Det er naturligvis teoretisk mulig at en person som har fått en dårlig oppdragelse likevel har dannelse. Kanskje personen har lært dette av seg selv, av sine venner, av skolen eller sine besteforeldre. Likevel kommer dannelsen / mangelen på dannelse gjennom den typen oppdragelse man får av foreldrene.)

Utdannelse: Man får (eller får ikke) dannelse i hjemmet. Utdannelse får man på skolen. Her er det snakk om faktakunnskap. Spørsmålet er om man i skolen kanskje burde fokusere litt mer på å lære de unge om dannelse også?

Svar