Cecilies snakkekurs!

Cecilies snakkekurs er et kurs med fokus på å det muntlige. Her kan du lese om hvordan dette kurset er:

Kurset består av 10 videoer på til sammen 10 timer.

  • Du ser ingen tekst. Du ser bare meg.
  • Jeg snakker en stund først på videoen for at du skal få lyttetrening og forståelsestrening. Jeg kommer til å snakke om mange ulike tema.
  • Så stiller jeg deg et spørsmål.
  • Da skal du svare og være aktiv der hvor du sitter foran datamaskinen hos deg selv. Det du svarer, skal du spille inn på en lydopptaker. (Det er mulig å bruke mobiltelefonen for å ta lydopptak.) Jeg kan ikke høre deg – men du skal likevel snakke – og ta opp et lydopptak.
  • Du får flere spørsmål av meg. Sett lydopptaket på pause hver gang du ikke skal snakke.
  • Slik jobber vi i en time. Jeg vil stille deg mange ulike spørsmål – og du skal snakke flere ganger i løpet av en time.
  • Når timen er slutt, sender du lydfilen til meg.
  • Du skal altså svare på det jeg spør deg om og snakke om dette på lydfilen.
  • Temaene på snakkekurset kommer til å være alt mulig! Det kan for eksempel være om været, om det å gå i butikken, om den norske kulturen, om livet ditt i Norge, om noe som har skjedd i samfunnet, etc.
  • Når du har sendt meg din lydfil, får du svar av meg – på lydfil. Da kommenterer jeg ditt muntlige nivå. Jeg kommenterer uttale, ordforråd, grammatikk og andre ting ved ditt muntlige språk.

Bli bedre til å snakke gjennom å bli med på Cecilies snakkekurs!

Pris: 1000 kroner

Nivå: Fra B1 og oppover (du snakker på ditt nivå)

Påmelding: cecilielonn@gmail.com