Din norskinnlæringsprosess

I år har jeg jobbet som norsklærer for utlendinger i 20 år. Jeg har vært forfatter for den samme målgruppa i 10 år. I løpet av disse årene har jeg lært mye spennende og viktig. Veien har vært både utfordrende og utrolig interessant. Hver uke har jeg følt at jeg har lært noe nytt – både om mitt eget språk og om hvordan jeg best kan lære deg det jeg kan.

Etter å ha jobbet intenst i mange år, har jeg nå bygd opp flere ulike nettkurs med mange ressurser. Kursene har blitt så mange at det kanskje kan være vanskelig å holde oversikten. Jeg vil her forsøke å gi dere en liten veiviser som forteller hvilke kurs jeg har. Jeg kommer også med forslag til hvordan man kan jobbe med kursene.

ANBEFALT MODELL FOR NORSKINNLÆRINGSPROSESSEN:

NETTKURS

Ett eller flere nettkurs

LYDKURS

Lydkurs (en ny fil hver dag) – følg med på dette hver måned

SKRIVEMÅNED

Skriv (nesten) så mye du vil i en måned. Ta gjerne flere skrivemåneder. (På noen kurs er dette inkludert.)

LYDFIL

Snakk inn selv på lydfil – få respons. NYHET!

For å kunne bli med på skrivemåned eller snakke inn på lydfil, må man være med på et nettkurs. Det er blant annet fordi jeg gjennomgår viktige ting på nettkursene som jeg ikke kan forklare i en liten kommentar når jeg retter din tekst. Tekstrettingen fungerer sammen med nettkurset. På nettkurset øker din forståelse for hva som er riktig og galt – og du lærer mange nye ord og uttrykk. I tekstene du skriver skal du trene deg på dette. Nettkurset ligger derfor i bunnen av innlæringsprosessen. Nettkurset er fundamentet. Lydkurset, skrivemåneden og lydfilene (snakk selv) kommer altså i tillegg til nettkurset. Alt er viktig hver på sin måte. Når man lærer norsk, må man både lytte, skrive og snakke.

Husk også: du bør fortsette å studere norsk selv om du har bodd mange år i Norge. Norskinnlæringen er en livslang prosess – og jeg har kurs også for deg som kan kjempemye.

Hvilke nettkurs kan du velge mellom?

Jeg har mange nettkurs – på alle nivåer. Du kan velge mellom alle disse nettkursene:

 • Nå begynner vi! (A1-A2, 2500 kroner, videoer og digitale oppgaver)
 • Opp og fram! (B1, 2500 kroner, videoer, digitale oppgaver og direkte timer)
 • Det går bra! (B2-C1, 2500 kroner, videoer, digitale oppgaver, direkte timer OG tekstretting inkludert fra oktober til desember)
 • I samme båt! (C1, 2500 kroner, videoer, digitale oppgaver, direkte timer OG tekstretting inkludert fra oktober til desember 2017)
 • Helsenorsk for deg! (A1-A2, 3000 kroner, videoer, digitale oppgaver og direkte timer)
 • Helsenorsk for deg! (B1, 3000 kroner, videoer, digitale oppgaver og direkte timer)
 • Helsenorsk for deg! (B2, 3000 kroner, videoer, digitale oppgaver og direkte timer)
 • Grammatikk og tekster, del 1 (B2-C1, 900 kroner: videoer, digitale oppgaver, lydfiler)
 • Grammatikk og tekster, del 2 (B2-C1, 900 kroner: videoer, digitale oppgaver, lydfiler)
 • Grammatikk og tekster, del 3 (B2-C1, 900 kroner: videoer, digitale oppgaver, lydfiler)
 • Julekurset (B2, 500 kroner: videoer, digitale oppgaver, direktetimer i november og desember)
 • Om å skrive (B2, 300 kroner: videoer)
 • Rettetime 1, 2 og 3 (B2, 100 kroner per time: videoer)
 • Preposisjonsrommet (B2-C1, 800 kroner: digitale oppgaver, lydfiler)
 • Rommet for ord og uttrykk (B2-C1, 800 kroner: digitale oppgaver, lydfiler)

PS. Alle disse kursene kan kombineres. Ingen kurs er like.

Hvilke lydkurs kan du velge mellom?

Det kommer helt sikkert mange flere lydkurs etter hvert. Nå har jeg laget / planlagt disse kursene:

 • Mitt liv og min verden (A2-B1, 400 kroner for en ny lydfil fra 15. oktober til 14. november)
 • Liv, samfunn og debatt (B2-C1, 400 kroner for en ny lydfil i hele oktober)
 • Fra meg til deg … (B2-C1, 400 kroner for en ny lydfil i hele september)

I tillegg:

 • Jeg har også Norsk for deg!-appen. Her finner du blant annet lydfiler med innleste tekster av Nå begynner vi!, Opp og fram!, Det går bra! og I samme båt!.
 • Du finner også ordforklaringer til Norsk for deg: Grammatikkoppgaver.
 • I tillegg finner du en modul som heter Litt hver dag! med mange ulike ordforklaringer.
 • Det kommer mer materiell på appen etter hvert.

Ta kontakt hvis du vil starte på et nettkurs. Hvis du har et nettkurs fra før, kan det være naturlig å fortsette med lydkurs, skrivemåned eller å lage lydfiler selv. Skriv til meg på e-post: cecilielonn@gmail.com