Eksempler på uregelrette verb som også kan være regelrette

Visste du at mange av de uregelrette verbene også kan ha en regelrett bøyning? Visste du også at disse verbene som kan ha både regelrett og uregelrett bøyning noen ganger betyr det samme – og andre ganger ikke? Her skal jeg gi eksempler på fire verb som har regelrett og uregelrett bøyning. Disse verbene betyr det samme uavhengig av bøyningsform. (Senere vil jeg gi eksempler på slike verb som ikke betyr det samme.)

 • å bety – betyr – betød – har betydd (ureg.)
 • eller:
 • å bety – betyr – betydde – har betydd (gruppe 4)
 • å bre – brer – bredte – har bredt (ureg.)
 • eller:
 • å bre – brer – bredde – har bredd (gruppe 4)
 • å bry – bryr – brød – har brydd (ureg.)
 • eller:
 • å bry – bryr – brydde – har brydd (gruppe 4)
 • å fnyse – fnyser – fnøs – har fnyst (ureg.)
 • eller:
 • å fnyse – fnyser – fnyste – har fnyst (gruppe 2)

Verbene betyr altså det samme uavhengig av hvordan de bøyes. Her er noen eksempler som viser hva verbene betyr:

 1. Hva betyr dette? = Hvilken mening ligger bak dette?
 2. Han betyr mye for meg. = Han er viktig for meg.
 3. Dette betyr hans undergang. = Dette fører til hans undergang.
 4. Hva betyr korset? = Hva symboliserer korset?
 5. Høna brer vingene over kyllingene sine. = Høna dekker over kyllingene sine med vingene sine.
 6. De negative holdningene brer om seg på skolen. = De negative holdningene sprer seg.
 7. Kunne jeg bry dem med noe? = Kunne jeg «plage dem» med noe?
 8. Jeg bryr meg ikke om det. = Det er ikke viktig for meg.
 9. Hun fnøs av alt han sa. = Hun ble sint på grunn av det han sa og hun viste det ved å blåse luft ut gjennom nesen.

Det er altså viktig å være klar over i hvor stor grad ett og samme verb kan brukes på ulike måter på norsk og bety ulike ting. Her viste jeg eksempler på verb som er både regelrette og uregelrette – og verbene betyr det samme uavhengig av hvordan de bøyes. Vil du vite mer om verb som bøyes både regelrett og uregelrett og ikke betyr det samme? Følg med på bloggen. Meld deg gjerne på nettkurs. På nettkurs går jeg enda dypere inn i ting som dette.

Nettkurs hvor vi jobber med slike ting:

 • Norsk for deg!/bergenstestkurset (B2)
 • Grammatikk og tekster (og også på sommerkurset) (B2)
 • Det går bra! (B2-C1)
 • I samme båt! (C1)

(Foto: Valeriia Andersen)

Svar