This category can only be viewed by members.

Hvem skal betale for helsevesenet?

Hva er fordeler og ulemper ved henholdsvis offentlige og…

Klagebrev til bilbutikken

Du kjøpte en ny bil for en måned siden.…

Bruk av mobiltelefon

I dag bruker folk mobiltelefoner nesten uansett hvor de…

Integrering og diskriminering i arbeidslivet.

Bør jobbsøkere være anonyme? Oppgaven er todelt. I første…

Bør surrogati med eggdonasjon bli lovlig i Norge?

Skriv minimum 300 ord. Teksten din skal sendes til:…

Skriv en klage til sjefen på jobben.

Skriv minimum 80 ord. Det er fredag og sjefen…