Hva er forskjellen på «blant» og «mellom»?

Preposisjonene blant og mellom kan være vanskelige å skille fra hverandre. Hvis du spør en nordmann om hva som er forskjellen, vil du enten kunne få mange ulike svar – eller ingen svar i det hele tatt. Det er vanskelig å forklare forskjellen mellom disse to ordene. Noen ganger når det er vanskelig å forstå forskjellen på ord, gjør nordmenn feil når de snakker. Andre ganger gjør de ikke feil. Det sistnevnte er tilfellet med disse to ordene. Selv om de er vanskelige å forklare, har nordmenn en intuitiv forståelse av ordene. De bruker ikke disse ordene feil. Jeg vil forsøke å si noe om forskjellene – og likhetene – mellom disse to ordene.

Blant (preposisjon):

 1. sammen med
 • Jeg er blant gode venner.
 • Han stod blant folk og talte.

Mellom (preposisjon):

 1. et sted hvor begge sider / alle sider er avgrenset:
  1. Jeg sitter mellom mor og far.
 2. om tid:
  1. Kan du besøke meg mellom fem og seks?
  2. Det går flere uker mellom hver gang de ser hverandre.
  3. Ikke spis for mye mellom måltidene.
 3. om forhold:
  1. Det har oppstått søt musikk mellom dem.
  2. Det jeg sier nå er mellom deg og meg.
  3. Forholdet mellom far og sønn var anstrengt.
  4. Hva er forskjellen mellom nektarin og fersken?
 4. om distanse:
  1. Det er langt mellom Bergen og Kristiansand.
  2. Det er kort vei mellom husene våre.

I tillegg til disse hovedbetydningene finnes det ulike uttrykk:

Du får valget mellom to kaker. Du må velge den ene eller den kaken.
Her var det mye å velge blant! Her var det flere muligheter som står foran meg. Jeg kan velge den jeg vil.
Vi kan ikke velge blant TO kaker. Vi må velge mellom to kaker: den ene eller den andre. Når det er flere kaker, kan vi si mellom eller blant.
Du må lese mellom linjene. Du må lese det som ikke står skrevet, men som teksten likevel vil si.
Jeg føler meg mellom barken og veden. Jeg føler meg mellom to ulike parter / sider, og ingen av dem er gode. Jeg er i veien / det er ikke plass til meg.
Han er for frisk til å komme på eldresenter og for syk til å klare seg selv. Hun faller mellom to stoler. Hun passet ikke inn i noen av landene.

En annen måte å tenke på dette spørsmålet er:

Bruk blant når du vil uttrykke sammen med. I de andre tilfellene bruker du mellom!

Men hva er egentlig forskjellen på blant og iblant? Og hva er forskjellen på mellom og imellom? Og hva er forskjellen på mellom og gjennom? Skal vi si forskjellen på eller forskjellen mellom? Kanskje det kommer et nytt blogginnlegg om dette senere? Følg med!

 

 

 

Svar