Forskjellen på preteritum og perfektum

Velkommen til skrivekurstime nummer 17!

  • Tid: torsdag 16. august klokka 19.00 (på nettet)
  • Hvem kan bli med: deltakere på skrivekurset
  • Tema: forskjellen mellom preteritum og perfektum (og det å skrive en tekst med et bevisst fokus på denne forskjellen)
  • Dette blogginnlegget er en presentasjon av det vi skal jobbe med i skrivekurstime 17. Du kan melde deg på skrivekurset hele tiden. Det er fordi time 1-16 er filmet. Disse timene ligger på nettkurset. Du kan jobbe med timene og kurset så lenge du ønsker hvis du melder deg på. Når man er deltaker på skrivekurset, retter Cecilie tekstene du skriver i tre måneder. Det kommer flere nye timer på skrivekurset.
  • Pris: 2000 kroner.
  • Påmelding: cecilielonn@gmail.com

Preteritum og perfektum

Når en deltaker er på A1-nivå i norsk, lærer man kun infinitiv og presens. Man tenker sannsynligvis ingenting på hva som er forskjellen på preteritum og perfektum på norsk. ? Sånn skal det være i starten.

Når man er på A2-nivå, har man begynt å lære noen få verb i preteritum og perfektum. Man klarer ofte ikke å se at det er en klar forskjell på regelrette og uregelrette verb. Man blander sammen tidene, og man klarer ofte ikke å huske verbformene riktig. Det er «lov» på A2-nivå.

På B1-nivå blir alt litt mer «alvorlig». Da skal man lære veldig mye. Den store «feilen» mange gjør i sin norskinnlæringsprosess, er at man ikke jobber godt nok på B1-nivå. Man er ofte flink i starten (på A1-nivå og A2-nivå), men så begynner man å bli litt mindre nøye … Men på B1-nivå må man jobbe hardt og systematisk. Nå er det veldig mye viktig man skal lære. Her skal man lære å bøye mange verb – både regelrette og uregelrette. Man må også begynne å forstå de grunnleggende forskjellene på verbtidene. Man må i det minste begynne å stille seg spørsmålet: Hva er egentlig forskjellen på disse to verbtidene? Bruker jeg verbtidene riktig? Hvorfor er det jeg sier feil? Hva er grunnen til at det er feil? Hvis man ikke stiller seg selv slike spørsmål (og får svar på spørsmålene), vil man sannsynligvis begynne å bruke disse tidene på en feil måte. Det «triste» er at nordmenn ikke retter på det man sier feil (fordi nordmannen forstår) – og dermed tror man at man snakker riktig. Så begynner man etter hvert å snakke «systematisk feil» uten å vite det, fordi nordmenn smiler og sier: «Du er så flink» (når man snakker feil).

På B2-nivå er det ikke nok å stille spørsmål om hva som er forskjellen på preteritum og perfektum. Man skal i stor grad forstå hva som er forskjellen – og klare å bruke verbtidene riktig. Man har naturligvis «lov» til å gjøre feil av og til og “glemme seg litt”. Språkbrukere på B2-nivå gjør fortsatt mange feil, og det er akseptert. Men man må likevel bruke tidene riktig i stor grad. (Det må ikke være «systematisk feil». Da har man ikke B2-nivå.)

Mange «føler» at de har B2-nivå fordi de kan «snakke fort», og fordi de «forstår veldig mye». Men det å ha et faktisk B2-nivå innebærer at man forstår hvorfor noe er riktig – og hvorfor noe er feil. Når man lærer språk som voksen, lærer man dessverre ikke «automatisk det som er riktig». (Barn har det lettere på den måten. De lærer språket på en annen måte. De gjør mange feil i starten, men de klarer selv å korrigere sine egne feil. Det gjør de både fordi de får hjelp hele tiden – og fordi de er veldig flinke til å lytte og kopiere.) Voksne som skal lære språk, får ofte ikke så mye hjelp som det et barn får, og i tillegg er man ikke like flink til å lytte på det folk faktisk sier. Istedenfor å lytte, tenker man på hvordan ordet skrives … (Barna tenker ikke på det skriftlige når de lærer språket. De kan jo ikke skrive! Derfor LYTTER de …) Tenk gjennom dette: I hvor stor grad LYTTER du (virkelig LYTTER) du til språket? Du bør lytte veldig mye og veldig aktivt – og i tillegg er det viktig at du ikke er så redd for å gjøre feil. Hvis du klarer dette, får du en bedre og raskere prosess.

Konklusjon: På B2-nivå skal du forstå den grunnleggende forskjellen mellom preteritum og perfektum. Det er svært viktig å mestre dette, for preteritum og perfektum er verbtider vi bruker «hele tiden». Når disse verbtidene brukes feil, høres det «ikke så bra ut». Disse verbtidene er grunnleggende komponenter i språket, og man må jobbe aktivt for å få dette på plass (i så stor grad som mulig).

Forstod du det du leste? Har du forstått det du har lest?

Er det mulig å bruke begge verbtidene i det spørsmålet jeg stilte nå? Hvorfor er det eventuelt mulig?

Vi jobber altså med forskjellen på preteritum og perfektum på skrivekurstime 17. Etterpå vil du få en ny skriveoppgave av meg – og da vil jeg be deg fokusere spesielt på nettopp dette temaet.

Velkommen til tidligere deltakere! Ta kontakt hvis du er ny deltaker og vil bli med på «skrivereisen».

Hilsen

Cecilie

Relaterte artikler

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}