“Hvis” eller “om”?

 Hvis eller om?

Det kan være vanskelig å forstå forskjellen på hvis og om. Det er ofte slik at to ord på norsk kan være synonymer eller brukes likt i noen sammenhenger – mens det i andre sammenhenger betyr noe annet. Dette er tilfellet med hvis og om. Hvis er en subjunksjon og om kan også være en subjunksjon. Om og hvis kan brukes på samme måte når det er vilkårssetninger. Her er to eksempler:

 • Hvis/Om du kommer, blir jeg glad.
 • Hvis/Om elevene bråker en gang til, blir læreren sint.

Dette er vilkårssetninger, og da kan om og hvis altså brukes synonymt.

I tillegg kan om brukes på mange andre måter enn hvis. Her er noen eksempler på dette:

 • Sammen med enn, selv eller :
 • Om enn han ikke sa hele sannheten i går, innrømte han i hvert fall deler av historien.
 • Selv om det regner, bør du gå ut på tur.
 • Om så de skulle dømme deg i retten i dag, vil jeg støtte deg.
 • Indirekte spørresetning: Jeg vet ikke om de kommer.
 • I mange ulike uttrykk. Eksempler:
  • Hun verner om barna sine når noen forsøker å mobbe og erte dem.
  • De slår om seg med penger.
  • Tyvene dreide om hjørnet like foran nesa på politiet.
  • Hun har et nydelig belte om livet.
  • Min mor la veien om Lofoten da hun skulle til Russland.
  • De blir ikke enige om hva beløpet på barnebidraget skulle være.
  • Hos oss er det trangt om plassen når alle er hjemme samtidig.
  • Hun liker å se seg om på nye steder.
  • Vi må gjøre dette om. Vi kan ikke gjøre det på denne måten.
  • Hun la om livsstilen etter at hun fikk diabetes.

Svar