I samme båt! 

Nivå: C1
Innhold: lydfiler til tekstene i grunnboka til I samme båt!

Pris: 309 kroner

Ta kontakt med Cecilie for bestilling av lydfilene: cecilielonn@gmail.com

Lydfilene ligger inne på nettkurset Fronter 19.