Julekalenderen (B2-C1): 2. desember

“Innvirkning” og “påvirkning”

Forskjellen på «innvirkning» og «påvirkning» kan være litt vanskelig å forstå. Det er også litt vanskelig å forklare denne forskjellen. Disse to ordene beskriver på en måte to sider av samme sak. Vi får litt hjelp av prefiksene «inn» og «på» for å forstå forskjellen på ordene. Når noe får virkning på en person, skjer dette gjennom et inntrykk som kommer utenfor personen (“på” personen). Når noe har innvirkning på en person, er dette en beskrivelse av noe som skjer på innsiden av personen. (Det kan være vanskelig å forstå forskjellen her, for det er jo naturligvis slik at når noe får påvirkning på en person – så vil man som resultat av dette kjenne det på innsiden også …) Men man må likevel ha klart for seg at fokuset i de to ordene er ulikt:

Påvirkning: man blir påvirket av noe som kommer utenfor personen.

Innvirkning: man kjenner følelser inni seg (og dette kan for eksempel være et resultat av at man har blitt påvirket først)

Eksempler på bruk av “påvirkning” og “innvirkning”:

  • Påvirkningen fra det engelske språket er sterk innenfor enkelte yrker. (Her kan vi ikke si «innvirkning», for dette er jo noe som skjer «på utsiden». Det er ikke en «indre følelse».)
  • Påvirkningen fra reklamen er sterkest hos de unge.
  • Politikernes påvirkning er kanskje svakere enn forventet og ønsket.
  • Det har ingen innvirkning på resultatet om du gir læreren et eple. (Et resultat kan ikke “føle noe”, men likevel skal vi bruke «innvirkning» her. Vi snakker om en «indre effekt».)
  • Den nye lederstilen til sjefen har stor innvirkning på de ansatte. (Her kunne vi også ha sagt: Den nye lederstilen til sjefen har stor påvirkning på de ansatte. Grunnen til det er at man både kan snakke om påvirkning fra det ytre – og effekt i det indre.)

Ofte bruker man verbene istedenfor substantivene:

  • Det påvirker meg at du er så sint. / Det virker inn på meg at du er så sint. (Her er begge verbene mulige å bruke ettersom man kan snakke både om ytre påvirkning og indre effekt.)
  • Du påvirker meg. Du får meg til å studere hardere. / Du har god innvirkning på meg. (Din påvirkning gir positive resultater hos meg. Jeg kjenner at du har en god innvirkning på meg og mitt indre liv.)

På hvilke nettkurs jobber jeg mye med slike forskjeller som dette?

Norsk for deg: Tekster og grammatikk og I samme båt!-kurset er de kursene hvor jeg fokuserer mest på slike forskjeller. Ta kontakt om du er interessert i å bli med på et av disse kursene! (Vi har direktetimer på disse kursene denne uka:)

Relaterte artikler

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}