Time 1 | Det går bra! (grunnbok kap. 1)

Kapittel 1 i grunnboka til Det går bra! Cecilie gjennomgår starten på kapittel 1. Hun fokuserer på ord og uttrykk – og en del grammatikk.

Varighet: 01:03:02

Time 1 i kapittel 1 (grunnbok)