Oppgave | Sett inn riktig form av substantiv (Dgb) | B2 | Januar 2022

Dette er en oppgave hvor du skal sette inn riktig form av substantiv.
Ikke påmeldt

Kurs Inkluderer

  • 1 Test