Litt hver dag! (B1) Modul 15b

Modul 15b)

1.      bestå (ureg.) av

2.      betingelse (m)

3.      betrakte (v1)

4.      betydningsfull (adj.)

5.      bevilgning (m/f)

6.      bevilling (m/f)

7.      beviset er plantet

8.      bevæpnet (adj.)

9.      bistand (m)

10.  bite (ureg.) tennene sammen

11.  bite på kroken

12.  bli kvitt noe

13.  bli lurt

14.  blodgiver (m)

15.  blokkere (v2)

16.  bomring (m)

17.  bortkastet (adj.)

18.  bragd (m)

19.  bratt (adj.)

20.  bremse (v1)