Litt hver dag! (B1) modul 15h

Modul 15h)

autumn-83761_960_720

141.  helseministeren går av

142.  hevn (m)

143.  hissig (adj.)

144.  historiker (m)

145.  holde (ureg.) et løfte

146.  holde en avis

147.  holde fingrene fra fatet

148.  holde humøret oppe

149.  holde motet oppe

150.  holdning (m/f)

151.  hull (n)

152.  hva er det som skal til for å klare dette?

153.  hva gjelder det?

154.  hvor ble det av deg?

155.  i forkant av

156.  i motsetning til

157.  i verdensklasse

158.  ignorere (v2)

159.  ikke se lengre enn nesa rekker

160.  imponert (adj.)