Litt hver dag! (B1) Modul 15j

Modul 15j)

vm-muggar-25cl_10001969_1181.  klatre (v1)

182.  klode (m)

183.  knase (v2)

184.  knep (n)

185.  knuse (v2)

186.  knyttneve (m)

187.  komme (ureg.) i strid med noen

188.  komme noe på; det har kommet noe på

189.  komme seg etter en sykdom

190.  kontantuttak (n)

191.  kontrollør (m)

192.  kortreist mat (m)

193.  kostnadsfri (adj.)

194.  kostnadssprekk (m)

195.  kraftanstrengelse (m)

196.  kraftig (adj.)

197.  kravstor (adj.)

198.  kritiker (m)

199.  krus (n)

200.  kulden biter (ureg.)