Litt hver dag! (B1) Modul 15a

Modul 15a)

MCP1129-49715697d_1024x768

1.      anbefale (v2)

2.      angre (v1)

3.      angripe (ureg.)

4.      anke (v1) en dom

5.      anmelde (v2) en sak

6.      anta (ureg.)

7.      avbryte (ureg.)

8.      avdekke (v1)

9.      avgjøre (ureg.)

10.  avhør (n)

11.  avsløre (v2)

12.  avvise (v2)

13.  barskog (m)

14.  bedrageri (n)

15.  befinne (ureg.) seg

16.  behandle (v1)

17.  bekrefte (v1)

18.  beløp (n)

19.  benytte (v1) seg av

20.  beregne (v1)