Liv, samfunn, debatt (B2)


Liv, samfunn og debatt (B2)

Innhold: 30 lydfiler. Pris: 400. Du kan bruke kurset så lenge du vil. Du trenger ingen bok for å følge kurset.

På dette lydkurset vil jeg kommentere ulike avisartikler. Du vil høre om et samfunnsaktuelt emne, lære aktuelt vokabular knyttet til emnet og øke din forståelse for kulturelle og samfunnsmessige spørsmål i Norge. Jeg velger ut avisartikler som handler om kultur, politikk, økonomi, skole, samliv, mat, mote, idrett, etc. Dette kurset passer for alle som er interessert i å følge med på det som skjer i Norge – og som i tillegg ønsker å lære seg mange nye ord og uttrykk.