Liv, samfunn og debatt (C1) 

Du trenger ingen bok for å følge kurset