Lytt hver dag – med et smil

“Fra meg til deg …” og “Liv, samfunn og debatt”

Jeg har startet med å lage en ny type kurs, nemlig LYDFILKURS. Jeg har sterk tro på denne typen kurs som et tillegg til nettkursene. Derfor ønsker jeg at så mange som mulig av mine gamle og nye kursdeltakere skal starte med et eller flere av disse lydfilkursene. Jeg vil her forklare litt om hvorfor dette kurset kan være nyttig for deg.

Lær norsk med et smil – uten stress

Når man lærer norsk, er det viktig å ha en positiv innstilling. Hvis du er avslappet, rolig og fornøyd mens du lærer språket, går innlæringen mye lettere. Du husker rett og slett bedre hvis du ikke føler at du lærer «under press» og fordi du må «være flink». Når ordene kan «gli inn» – slik de kan gjøre når man har lydene helt inntil øret – lærer man automatisk. Man lærer uten at man legger spesielt merke til det. Det bare skjer.

Lær norsk hver dag

Du har sikkert selv merket at hvis man tar for lange pauser fra språket, glemmer man en del. Hvis du har hatt en lengre pause, må du imidlertid ikke «bli sint på deg selv». Det er naturlig med pauser. Det er lov å ha pauser. Likevel er det fint hvis du kan unngå å ha for mange pauser. Du bør derfor velge et innlæringsopplegg som er slik at det er lett å lære litt hver dag – uten å ha for lange pauser. Lydfilkurset er slik. Du kan bruke dette kurset der hvor du har telefonen din. Det er viktig at du har en realistisk mulighet til å lære litt hver dag – uansett hvor du er. Dette kurset gir deg denne muligheten.

Godta at du kanskje ikke forstår alt

Når man er i en autentisk samtalesituasjon, klarer man sjeldent å forstå alt. Dette er noe man må leve med i en lang periode. Man må øve seg på å ikke forstå alt. Man må lære seg å godta dette. Gjennom lydfilene øver du deg på nettopp dette. Det er ikke sikkert du forstår alt (selv om jeg forklarer mange av ordene jeg bruker). Det er viktig å trene seg på å ikke forstå alt – og godta at det er OK å ikke forstå alt. Det er en naturlig del av prosessen. Når man opplever at man ikke forstår, bør man ikke bli stresset. Man må bare fokusere videre på det man forstår – ikke på det man ikke forstår … Dette kan du trene deg på i fred og ro når du lytter til filene. Da vil du være mer vant til denne situasjonen når du er i en samtale på norsk (eller på en eksamen).

Fra meg til deg …

Lydfilkurset “Fra meg til deg” inneholder filer hvor jeg snakker om «alt mulig». Ingenting av det jeg sier, er planlagt eller skrevet ned. Jeg forteller hver dag om noe jeg har tenkt på, noe jeg er opptatt av, noe jeg liker eller ikke liker, noe jeg synes er viktig eller spennende, etc. Dette kurset har mange ulike tema – og hver dag er ulik. Dette kurset gir deg trening i å høre typiske «hverdagstemaer» og «ting folk snakker om» (i kantina, i lunsjen, på pauserommet, på bussen, etc.).

Liv, samfunn og debatt

I lydfilkurset “Liv, samfunn og debatt” tar jeg hver dag for meg en ny avisartikkel. Da velger jeg ut temaer som er aktuelle i dagens moderne Norge. Det kan handle om kultur, politikk, vær, helse, skole, barn, familie, mat, mote, etc. Når jeg kommenterer avisartiklene, vil jeg også forklare sentrale ord og uttrykk knyttet til dette temaet. Hvis du hører på nye filer hver dag i en måned, vil du ha lært mange nye ord og uttrykk. I tillegg har du hørt om og lært om mange aktuelle temaer. Dette er kunnskap du vil ha nytte av når du samtaler med nordmenn. Kanskje vil det bli lettere for deg å delta i samtaler, for du har kanskje hørt om nettopp det nordmenn snakker om … Hvis du bor i utlandet og lytter til disse filene, vil dette kurset gi deg god innsikt i hva vi er opptatt av i Norge …Etter at du har hørt på filer i en måned, kan du kanskje bli med på fortsettelsen av kurset. (Jeg fortsetter å lage nye måneder med lydfiler hvis dere er interesserte. Jeg håper dere blir med på dette prosjektet.)

Når du blir med på lydfilkurset, får du tilgang til et rom på fronter: fronter.com/mestizo. Du kan bruke kurset så lenge du vil. Du kan lytte til filene via telefonen hvis du installerer Puffin. Nye filer i en måned koster 400 kroner.

Dette er viktig og sentralt for alle. Dere trenger å lytte – hver dag, med et smil … ?