Hva må du beherske for å oppnå B2- eller C1-nivå i norsk?

For å klare å oppnå B2- eller C1-nivå i norsk, må du jobbet målrettet og strukturert (helst fra første dag). De aller fleste må gå på kurs for å klare å få dette resultatet i skriftlig. (En del klarer å oppnå et godt resultat i muntlig uten å gå på kurs. Flertallet må likevel gå på kurs og lære grammatikk for å oppnå B2- eller C1-nivå – både i skriftlig og muntlig.)

I tillegg til å jobbe målrettet og strukturert, bør du altså gå jevnlig på kurs. Det er ikke sikkert at et intensivkurs er det beste, for det er viktig å ikke bli lei av å lære norsk. Det er viktig at man synes det er spennende og morsomt å lære norsk. Da lærer man raskere og bedre.

Det er også viktig at man vet hva man skal fokusere på i innlæringsprosessen – og at man vet hvilke grammatiske tema man må jobbe ekstra med. Her er noen av de viktigste temaene. Dette bør du ha mer eller mindre kontroll på for å oppnå det ønskede resultatet:

 • Verbet kommer på andre plass i en helsetning som gir informasjon, og på første plass i en helsetning som er spørrende.
 • I leddsetninger står verbet på plass tre eller fire (avhengig av om man har adverb i setningen).
 • Adverb som «ikke» skal stå etter verbet i helsetninger (og mellom hvis vi har to verb) – og før verbet/verbene i leddsetninger.
 • Du må forstå substantivbøyningen og adjektivbøyningen: en gammel mann – den gamle mannen – gamle menn – de gamle mennene.
 • Du bør også kjenne til hvorfor det er slik: fisk er dyrt – fisken er dyr – grønnsaker er dyrt – huset er rødt (men dette er mer avansert grammatikk).
 • Du må kjenne til alle verbets tider: presens, preteritum, perfektum, pluskvamperfektum, 1. futurum, 2. futurum, 1. kondisjonalis og 2. kondisjonalis. Du bør kunne bøye verbene riktig – og kjenne til hvordan man bruker hver enkelt tid.
 • Du må kunne bøye de uregelrette verbene.
 • Du må kjenne til ordfamilien til et ord – og fokusere på dette når du lærer nye ord: en bruk/en bruker – å bruke – brukbar/brukt/brukelig.
 • Du må fokusere på hvilke preposisjoner og adverb som kommer sammen med hvert verb du lærer. Du må vite at betydningen kan endre seg veldig når man endrer preposisjon: gå på, gå fra, gå til, gå med, gå med på, gå ut fra, gå inn for, gå gjennom, gå for, gå av, etc.
 • Du må ha et avansert og variert ordforråd.
 • Du må ha kunnskap om hvordan du bygger opp en god og leservennlig tekst.

Vær fokusert mens du lærer norsk! Lær med glede. Ikke la deg stresse. Vær fornøyd med alle dine små og store framskritt. Tilbakeskritt er også en del av prosessen, men fortvil ikke over at det skjer innimellom. Vær nysgjerrig! Lytt til alt som blir sagt rundt deg. Tro på de selv. Smil mens du lærer … ?