Noen viktige ord: derfor, likevel, for eksempel

Colombia, Bogotá, City
Han liker Colombia. Derfor reiser han dit ofte.
Han vil reise til Colombia. Likevel må han holde seg hjemme.
Han drar ofte til Colombia. Han drar for eksempel til Bogotá.

Her vil jeg kort gi noen tips om tre sentrale ord i norsk. Ordene er: derfor, likevel, for eksempel.

Husk: Det beste er alltid å kombinere slike tips med et kurs. Når du går på et kurs, kan du studere språket i dybden. Du kan jobbe med oppgaver, få eksempler – og få nødvendig repetisjon.

Derfor:

«Derfor» er et adverbial. Verbet kommer på plass to etter adverbialer. Det skal ikke være komma etter «derfor».

Eksempel på riktig bruk av «derfor».
Jeg fryser litt. Derfor tar jeg på meg en jakke.

Ikke slik: *Derfor, jeg tar på meg en jakke.

Man kan ha komma før «derfor», men da må man sette inn «og»:

Jeg fryser, og derfor tar jeg på meg en jakke.

Ikke slik: *Jeg fryser. Og derfor jeg tar på meg en jakke.

Likevel:

«Likevel» er også et adverbial. Det oppfører seg grammatisk sett på samme måte som «derfor», men det betyr naturligvis ikke det samme som «derfor».

«Likevel» innleder en helsetning. Verbet kommer på plass to i setningen. Det skal ikke være komma etter «likevel».

Eksempel på riktig bruk av «likevel»:

Han er syk. Likevel går han på jobb.

Ikke slik: *Han er syk. Likevel, han går på jobb.

Man kan sette komma før «likevel», men da må man sette inn «men»:

Han er syk, men likevel går han på jobb.

For eksempel:

Se godt på hvordan «for eksempel» skrives. Mange av dere skriver «for eksampel», «for example». Det er feil.

«For eksempel» skal enten stå foran i setningen, eller inne i setningen (foran verb i en leddsetning – og etter verb i en helsetning).

Eksempel:

Han gjør som han vil. For eksempel tar han seg et bad nå.

Ikke slik: *For eksempel, han tar seg et bad nå.

«For eksempel» skal ikke stå i slutten av setningen. Vi sier ofte «for eksempel» i slutten av en setning når vi snakker, men vi skal ikke skrive det slik.

Ikke slik: *Du kan jo kjøpe den, for eksempel.

Du skal skrive det slik: For eksempel kan du kjøpe den. / Du kan for eksempel kjøpe den.

Relaterte artikler

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}