Grammatikkurs (C1)

1,000 kr

Lær deg alt det grunnleggende du trenger å vite om adjektivbøyningen og om predikativ på norsk (i tillegg til en del om å lage setninger med ordet så)!

Dette kurset passer for deg som har et godt grunnlag i norsk, og som ønsker å lære mer om “alle de tusen små, rare tingene”. Disse “tusen tingene” kan virke “uviktige” og “for vanskelige” – men de er likevel svært viktige (og heller ikke så vanskelige når man ser nærmere på det).

Spesifikasjoner

Kategori:

Beskrivelse

Hva er innholdet i timene?

Time 1: Om å uttrykke usikkerhet gjennom modalverb, adverb og uttrykk / om å uttrykke sikkerhet

Time 2: Vi ser på ulike typer adverb: stedsadverb, tidsadverb, måtesadverb, sånn/slik/annerledes og gradsadverb

Time 3: Vi ser på ulike typer adverb: heller ikke / ikke heller, uthevelsesadverb (og spesielt om adverbet “bare”), sammenbindende adverb om årsak – og “nemlig” / “jo”.

Time 4: Vi ser videre på ulike typer adverb.

Time 5: Vi startet å jobbe med predikativ. Vi så blant annet på forskjellen mellom predikativ og måtesadverb.

Time 6: Vi snakket videre om predikativ – og om hvorfor det er riktig å si: Sitroner er surt / Sitronene er sure / Mennesker er rare / Tomatene er stekt.

Time 7: Gjennomgang av det siste om predikativ.

Time 8: Vi jobber med det lille ordet “så”. “Så” kan være konjunksjon, subjunksjon og adverb. Hvordan skal vi lage riktige setninger? Hvilke uttrykk finnes med ordet “så”?

Time 9: Vi snakker om “så vidt” (to betydninger), “for så vidt” og “egentlig”. Vi gjennomgår det lille ordet “da”.

Time 10: Vi gjør oppgaver knyttet til adverb og ordstilling.

De viktigste temaene vi skal jobbe med er (på dette kurset og på senere kurs):

*adverb
*predikativ
*hjelpeverb: sanseverb – og verbeneå la, å få, å våge, å tørre, å be
*ulike bruk av pluskvamperfektum
*ulik bruk av 2. futurum
*1. kondisjonalis
*2. kondisjonalis
*bruk av det lille ordet så
*bruk av det lille ordet da
*bruk av ordet liksom
*her kommer det flere tema etter hvert …