Medlemskap | Ulv

299 kr / måned

Vær med på nye direktetimer med Cecilie hver måned på alle nivåer. Kun 249 kr/mnd!

DETTE FÅR NORSK FOR DEG!-ULVENE:

  • 25 timer med undervisning (nye direktetimer) per måned (nivå A1-C1).
  • Tilgang på alle videoer (unntatt de 12 ekstratimene på Gaupe).
  • Gruppetimer med muntlig trening for deltakerne (ikke med Cecilie).
  • Full tilgang på alle spørsmål og svar om språk på denne siden: https://norskfordeg.no/spmsv/spraksporsmal/
  • Tilgang til facebook-timer (hvor Cecilie retter setninger på direkten)
  • Tilbudsprisene på kurs for ulvene:
  • Nå begynner vi!, Opp og fram!, Det går bra!, Norsk for deg: Grammatikkoppgaver, Helsenorsk for deg!, Tekster, grammatikk og vokabular, Kurset for ord og uttrykk, Norsk for deg!-kurset, Lynkurs til B2-nivå: 1000 kroner (for gaupene er prisen: 800,- per kurs).
  • Skrivekurset: 1500,- (for gaupene er prisen 1200,-)
  • Norsk grammatikk for deg! (B1-B2), Norsk grammatikk for deg! (C1), Kurset om verbtidene, Kurset om de uregelrette verbene, Julekurset, Sommerkurset: 500 kroner (for gaupene er prisen: 400,- per kurs)

Spesifikasjoner

Kategori: