Oppstart for nye direktetimer

Mandag 14. oktober klokka 18.00: I samme båt!

Tirsdag 15. oktober klokka 18.00: Norsk for deg: Tekster og grammatikk

Tirsdag 15. oktober klokka 19.30: Kurset for ord og uttrykk

Onsdag 16. oktober klokka 18.00: Verbkurset – med fokus på verbtidene

Torsdag 17. oktober klokka 18.00: Verbkurset – med fokus på uregelrette verb

Fall Løvverk, Blader, Lyse, Farge, Høsten Farger