Ordfamilier med ord som uttrykker lyd

 

substantiv verb adjektiv forklaring av verbet
brak (n) brake (v1, v2) brakende bråke (slik is kan gjøre når den knekker på et stort vann)
brum (n); brumming (m/f) brumme (v1) brummende motoren brummer; bjørnen brummer
brus (n); brusing (m/f) bruse (v2) brusende Coca-Cola bruser
bulder (n); buldring (m/f) buldre (v1) buldrende torden buldrer; fossen buldrer (med høy lyd)
dunder (m); dundring (m/f) dundre (v1) dundrende brake; buldre

 

dur (m); during (m/f) dure (v1, v2) durende skarp og jevnt brummende lyd
fres (n); fresing (m/f) frese (v2) fresende når man steker fisk i varm stekepanne, freser det i pannen
gurgling (m/f) gurgle (v1) gurglende skylle munnen med vann i halsen
hves (n) hvese (v2) hvesende slangen hveser
kling (n) klinge (ureg.) klingende metall som slås mot hverandre, klinger (for eksempel et triangel)
klirr (n); klirring (m/f) klirre (v1) klirrende nøkler i et nøkkelknippe klirrer
klukk (n); klukking (m/f) klukke (v1) klukkende hønene klukker; bølgene klukker (når bølger slår forsiktig mot en båt)
knak (n) knake (v2) knakende gammelt treverk knaker
knas (n); knasing (m/f) knase (v2) knasende knekkebrød og potetgull knaser i munnen når man tygger
knekk (n); knekking (m/f) knekke (ureg.) knekkende når man knekker en sjokoladeplate, hører man et lite knekk
knusing (m/f) knuse (v2) knusende glass kan knuse
plask (n); plasking plaske (v1) plaskende barna plasker i vannet med hendene når de leker
rasling (m/f) rasle (v1) raslende man kan rasle med et sjokoladepapir; det rasler i tørt løv når man går
ringel (m) ringle (v1) ringlende klirre (men av og til en litt lysere lyd enn klirring)
risling (m/f) risle (v1) rislende vannet risler i bekken (det renner bare litt vann)
sildring (m/f) sildre (v1) sildrende renne med en fin, liten lyd; risle
singel (m/n); singling (m/f) single (v1) singlende når store mengder glass knuses samtidig, singler det i glass
skvulp (n); skvulping (m/f) skvulpe (v1) skvulpende vann som er i gyngende bevegelse skvulper
surr (n); surring (m/f) surre (v1) surrende dure; summe

fluen surrer

sus (n); susing (m/f) suse (v1) susende det suser og blåser
syde (v1) sydende bruse; fråde; koke
torden (n) tordne (v1) tordnende buldre; brake; dundre
ul (n); uling (m/f) ule (v2) ulende ulven uler; hyle
knitring (m/f) knitre (v1) knitrende det knitrer i flammene i peisen
sprak (n); spraking (m/f) sprake (v2 sprakende knitre
surkling (m/f) surkle (v1) surklende vannet surkler i skoene
visling (m/f) visle (v1) vislende sh-lyd; vinden visler; slangen visler
knirk (n); knirking (m/f) knirke (v1) knirkende døra knirker (fordi den er gammel)
klapring (m/f) klapre (v1) klaprende gi små, korte smell; tennene hans klaprer
summing (m/f) summe (v1) summende dure svakt; humlen summer

Bjørnen brummer

Svar