Publisert

Oversikt over direktetimer fram til 25. mars

Lesetid: < 1 minutt

Oversikt over direktetimer fram til 25. mars 2020

Torsdag 27. februar klokka 19.00: Tekster og grammatikk

Søndag 1. mars klokka 17.00: CECILIES SNAKKEKURS

Mandag 2. mars klokka 19.00: kurset for uregelrette verb

Tirsdag 3. mars klokka 19.00: Forstå og lær (B2-C1-nivå)

Onsdag 4. mars klokka 19.00: kurset for uregelrette verb

Torsdag 5. mars klokka 19.00: Tekster og grammatikk

Lørdag 7. mars klokka 15.00: CECILIES SNAKKEKURS

Mandag 9. mars klokka 19.00: kurset for ord og uttrykk

Mandag 9. mars klokka 20.30: CECILIES SNAKKEKURS

Tirsdag 10. mars klokka 19.00: Forstå og lær (B2-C1-nivå)

Onsdag 11. mars klokka 19.00: Forstå og lær (B2-C1-nivå)

Torsdag 12. mars klokka 19.00: Tekster og grammatikk

Lørdag 14. mars klokka 15.00: CECILIES SNAKKEKURS

Mandag 16. mars klokka 19.00: Forstå og lær! (B2-C1-nivå)

Onsdag 18. mars klokka 19.00: Opp og fram!

Torsdag 19. mars: kurset for ord og uttrykk

Søndag 22. mars klokka 17.00: I samme båt!

Søndag 22. mars klokka 19.00: CECILIES SNAKKEKURS

Mandag 23. mars klokka 19.00: kurset for ord og uttrykk

Tirsdag 24. mars klokka 19.00: CECILIES SNAKKEKURS

Onsdag 25. mars klokka 19.00: Opp og fram!

Torsdag 26. mars klokka 19.00: CECILIES SNAKKEKURS

Søndag 29. mars klokka 19.00: CECILIES SNAKKEKURS