Preposisjonshilsen!

Vi møtes i dag (9. januar) klokka 17.00! Vi har endret stedet for å være sikre på å få plass. Det blir ikke Espresso House på Aker Brygge – men Olivia på Østbanehallen (ved Oslo S).

Onsdag 12. januar har vi den neste direktetimen. Jeg har bestemt at den nye teksten dere får, skal handle om psykiske helseplager – spesielt hos barn og unge. Jeg synes det er viktig at man fokuserer på at helsepersonell og psykologer roper et varsko om at situasjonen knyttet til mental helse blir stadig verre for unge mennesker i sårbare grupper. Dette er et viktig tema – og i tillegg kan jeg love dere at det blir ganske mange nye ord og uttrykk i teksten. 😊Teksten blir lagt ut på fjellrev-rommet på mandag eller tirsdag.

Her er noe annet dere kan tenke på i dag. Hvilken preposisjon mangler? (Svarene står nederst.) Her er ulike uttrykk med verbet «å få». Det er veldig mye man kan si om verbet «å få». I tillegg til at ordet nesten er et «ekstremverb» og at det inngår i mange uttrykk, er det også et hjelpeverb. (Det skal vi snakke om senere på gaupe.)

Hva mangler her?

  1. Kan jeg få hjelp ____ denne oppgaven?
  2. Har du tid _____ å hjelpe meg litt?
  3. Jeg har ikke bruk _____ denne gamle stolen.
  4. Du skal få dette sølvtøyet _______ odel og eie.
  5. Synes du dette er vanskelig, eller får du det ______?
  6. Jeg forsøker å få greie _____ om de har gjort jobben sin.
  7. Myndighetene strever med å få bukt _____ smitten.
  8. Hvorfor klarer ikke samfunnet å få has ________ mobbing?
  9. Jeg forsøker å få deg _____ å gjøre dette. Du bør ikke gjøre det.
  10. Klovnen klarer ikke å få publikum ______ å le i dag.

Her er svarene på oppgaven:

1. til 2. til 3. for 4. til 5. til 6. på 7. med 8. på 9. til 10. til

Vi ses snart igjen!

Hilsen

Cecilie

Svar