Fasit (2009)

Sommer 2010 032Her finner du løsningsforslag i word til oppgavene i arbeidsboken (utgave 2009, første utgave).

Løsningsforslag (PowerPoint-presentasjoner):

Oppgave 1-10: Substantiv
1. Mannen som skulle stelle hjemme
2. Mannen og papegøyen
3. Flertall av substantiv
4. Sett inn substantiv og ubestemt artikkel der det er nødvendig
5. Min stol/stolen min
6. Sett inn riktig form av substantivet
7. Sett inn riktig form av substantivet
8. (Her lager studentene setninger selv.)
9. Sett inn riktig form av substantivet
10. Sett inn riktig form av substantivet

Oppgave 11-15: Adjektiv
11. Sett inn adjektivet i riktig form (fra Folk og røvere i Kardemomme by)
12. Sett inn adjektivet i riktig form
13. Sett inn adjektivet i riktig form
14. Sett inn ubestemt eller bestemt form av adjektivet, ev. med artikkel
15. Sett inn riktig form av substantivet og adjektivet

Oppgave 16-25: Verb
16. Setninger i kombinasjon
17. Å uttrykke noe man ikke gjorde likevel
18. Perfektum om framtid
19. Skriv inn det ordet eller uttrykket som passer
20. Sett inn uttrykket i riktig tid og form
21. Sett inn verbene i riktig tid (utdrag fra en novelleutdrag av Bjarte Breiteig)
22. Sett inn verbene i riktig tid (utdrag fra en roman av Hanne Ørstadvik)
23. Løsningsforslag til spørsmålene fra romanutdraget til Ørstadviks roman
24. Sett inn verbene i riktig tid (om Henrik Ibsen)
25.Å sette – å sitte – å legge – å ligge – å stå: sett inn riktig tid og riktig form.

Oppgave 26-32: pronomen
26. Sett inn riktig pronomen i riktig form
27. Sett inn riktig pronomen i riktig form
28. Sett inn riktig form av det refleksive eller possessive pronomenet
29. Sett inn riktig form av det refleksive eller personlige pronomenet
30. Hvilke pronomen passer her?
31. Sett inn riktig form av det refleksive pronomenet
32. Ulike setninger hentet fra grunnboken. Hvilke pronomen mangler?

Oppgave 33 – 37: preposisjoner og adverb
33. Sett inn riktig preposisjon eller adverb
34. Sett inn riktig preposisjon
35. Spørsmål til teksten “Hjelp! Tyskerne kommer”
36. Sett inn riktig preposisjon eller adverb
37. Sett inn riktig preposisjon eller adverb

Oppgave 38: setningsbinding
38. Lag setninger med konjunksjonene, subjunksjonene og adverbene

Oppgave 39-43: forskjellige oppgaver
39. Sett inn et ord som passer
40. Sett inn riktig form av ordet i parentes
41. Sett inn ord som passer
42. Feilsetninger. Finn feilene.
43. Konkurranse: Hvem kjenner grunnboken best?

Trollmor

Svar