Nå begynner vi! (A1-A2)

Om Nå begynner vi!

Nå begynner vi! arbeidsbok og grunnbok (A1-A2) ble utgitt på Tapir Akademisk Forlag i april 2011.

Ønsker du å printe ut ansiktene til personene du leser om i Nå begynner vi!? Disse bildene kan fritt lastes ned og printes ut. Se under Nå begynner vi! / Persongalleri. Bildene gjengis med tillatelse fra Ingrid Lønn, som har tegnet og malt ansiktene. Bruk dem hensiktsmessig og pent.

Ønsker du en oversikt over hva Nå begynner vi! grunnbok og arbeidsbok inneholder? Da kan du trykke her for å se innholdsfortegnelsen i grunnboka og her for å se innholdsfortegnelsen i arbeidsboka.

Nå begynner vi! er utarbeidet med utgangspunkt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Beskrivelsen i språknivåene i nevnte læreplan tar utgangspunkt i Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (2001). Dette er et rammeverk for språklæring, undervisning og vurdering utarbeidet i regi av Europarådets avdeling for moderne språk.

Nå begynner vi! er et læreverk for språknivåene A1–A2, spor 2 og 3. Mot slutten av grunnboka grenser tekstene opp til B1.

Læreplanens sentrale tema er i bøkene tematisert og framvist på forskjellig vis gjennom ulike fiktive personers liv, handlinger og tanker. Håpet er at man gjennom bruk av personer og dialoger vil kunne oppleve en mer levende og nær tilnærming til et stoff som kanskje ellers ville kunne oppleves som litt teoretisk og livløst.

Før hvert nye domene (ifølge inndelingen i læreplanen) opplyses det om hvilken del av læreplanen som blir dekket og omhandlet i hver leksjon.

Løsningsforslagene til oppgavene i arbeidsboka foreligger som nevnt både som Word-dokumenter og som PowerPoint-presentasjoner. Disse PowerPoint-presentasjonene er laget slik at man klikker seg fram til ett og ett svar. Man kan med fordel bruke presentasjonene både før og etter at studentene har jobbet med oppgavene i arbeidsboka (og kanskje har sjekket løsningsforlaget). Læreren kan be studentene om å lukke alle bøker i den hensikt at alle bare skal følge med på lerretet og si de riktige svarene litt etter litt.

Håpet er at brukerne selv vil gi uttrykk for behov og ønsker i forhold til undervisningsmateriell og nye oppgaver som kan legges på nettsiden. Slik vil lærebokserien være en dynamisk serie – en serie i stadig utvikling – gjennom www.norskfordeg.no som en naturlig forlengelse.

Les mer på Mestizo Språk- og kultursenter