Sammen på veien!

(Dette innlegget er på B1-nivå.)

Min motivasjon for å være lærer er ditt behov for og din lyst til å lære norsk. Når jeg merker at du forsøker hardt å lære norsk, får jeg stadig sterkere lyst til å finne ut nye måter å lære deg mer norsk på. Jeg føler derfor alltid stor takknemlighet i forhold til deg. Jeg ser at du som kursdeltaker hele tiden – så godt du kan – forsøker å lære. Det er dette som motiverer meg. Når du stiller spørsmål og lurer på ting, forsøker jeg hele tiden å finne ut gode måter å forklare svaret på. Jeg vil ikke bare gi ”det riktige svaret”; jeg vil gi det svaret du kan forstå. Man kan nemlig gi svar på et spørsmål på mange måter. Man kan kanskje forklare det helt riktig – men likevel på en slik måte at ingen forstår hva man faktisk sier. Det er viktig for meg å forklare så godt jeg kan, og forklare på en slik måte at du – på ditt nivå – forstår det svaret jeg gir.

Jeg jobber derfor sammen med deg på veien i din norskinnlæringsprosess. Jeg forsøker hele tiden å forstå hvordan det norske språket ser ut i ditt hode. (Ja, det er akkurat det jeg prøver. Jeg vet litt om hvordan det ser ut der inne … 🙂 ) Samtidig med at jeg prøver å forstå ditt hode, må jeg holde mitt eget hode veldig kaldt. (Å holde hodet kaldt = å tenke klart og uten å bli stresset.) Jeg må tenke på det som er i ditt hode – og forsøke å finne de ordene som du trenger. Jeg vet at det av og til er utfordrende for deg å forstå det svaret jeg gir deg, men det er også utfordrende for meg å finne de riktige ordene til deg. Men selv om det er vanskelig innimellom, er det utrolig spennende!

Derfor sier jeg: Vi er sammen på veien! Det er ikke slik for meg at du skal lære og jeg skal sitte stille. Du skal lære – og jeg jobber så hardt jeg kan sammen med deg.

Derfor er det å være norsklærer for meg noe mer enn å “bare” være lærer. Det er en måte å tenke på og en måte å være menneske på.

Sammen på veien. Vi lager veien mens vi går.

Takk til deg!

 

 

Svar