Skriv i april!

Skriv i april!

 • Ønsker du å sende tekster til Cecilie og få dem rettet? «Skrivemånedtilbudet» blir erstattet med «Skriv i april» (og “Skriv i mai” + “Skriv i juni”). Dette tilbudet gjelder for den som er med på ett eller flere av Cecilies nettkurs.
 • Du kan levere 4 tekster i mars (på maksimum to sider) til Cecilie og få dem rettet for 400 kroner. Hver av tekstene kan være på opp til 2 sider.
 • Pris: 400 kroner.
 • Ta kontakt hvis du ønsker å benytte deg av dette tilbudet.
 • cecilielonn@gmail.com
Skriv en tekst hvor du svarer på disse spørsmålene:

 • Hvordan har din norskinnlæringsprosess vært?
 • Hvordan er din strategi framover for å lære mer norsk?
 • Hva er ditt mål med dette kurset, og hva er ditt mål i forhold til det norske språket?
 • Hvorfor trenger du å kunne norsk?
 • Hvor mye tid bruker du på å lære deg norsk hver dag / hver uke?
 • Hva er dine forventninger til dette kurset?

Bruk god tid på å skrive teksten, og tenk gjennom spørsmålene.

(For å skrive gode tekster, er det viktig å vise refleksjon. I en akademisk sammenheng i Norge er man ikke nødvendigvis så opptatt av «det riktige svaret» – men «den gode refleksjonen». VIS meg tankene dine, og VIS meg hvordan du kommer fram til din konklusjon / dine meninger. Det er viktig å trene seg på dette helt fra starten.)

 • Skriv en tekst hvor du gir en presentasjon av hjemlandet ditt. Sammenligne hjemlandet med det norske samfunnet. Hvilke likheter ser du, og hvilke forskjeller legger du merke til? Hvordan påvirker det deg å komme til et nytt land med en annerledes kultur? Kall teksten din: «Mine to land».
 • Skriv en tekst om fattigdom i ditt hjemland. HVordan viser denne fattigdommen seg? Hvordan blir de fattige møtt av de som ikke er fattige?
 • Skriv en tekst om dette temaet:  Finnes det fattigdom i Norge? Hvordan er eventuelt denne fattigdommen? Hvordan forholder folk seg til fattige mennesker som tigger i gatene? Drøft denne utfordringen. Kall teksten din: «Fattigdom – i verdens beste land»
 • Skriv en tekst om da du var liten. Hva gjorde du? Hvordan levde du? Hvordan var hverdagen din? Hvem var du sammen med – og hvordan var disse personene mot deg? Hva drømte du om? Hva ønsket du for framtiden din? Hva så du rundt deg? Hvilke refleksjoner gjør du deg, når du ser på din egen fortid? Tenk samtidig godt gjennom hvordan du bruker fortidsformene av verbet når du forteller om dette. Kall teksten: «Mine barndomsminner».
 • Om noen år vil Norge mange mangle lærere i skolen hvis det ikke skjer endringer i utviklingen. Hvordan kan man gjøre læreryrket mer attraktivt og unngå at mange lærere velger å jobbe andre steder (enten innen privatundervisning eller andre steder)?
 • Kilder for å lese mer om situasjonen med lærermangel:
 • «Norge kan mangle 18000 lærere om 8 år»
 • «Lærermangel ute av kontroll»
Bør Norge innføre borgerlønn?
(Bergenstesten september 2016)
Kildestoff:
1.Borgerlønn er en økonomisk ytelse som staten utbetaler til alle innbyggere, slik at alle får en lik grunninntekt enten de arbeider eller ikke.
Borgerlønn vil redusere ulikheter i samfunnet og frigjøre ressurser som i dag brukes på ulike trygdeordninger.
Kilde: Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi, nrk.no
3. Borgerlønn vil føre til at mange ikke gidder å jobbe, siden de uansett får penger fra staten.
Kilde: Jan Arlid Snoen, journalist, minervanett.no
 • Skriv en tekst om alkoholpriserOppgaven er todelt:I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. Du kan bruke informasjonen under «Kildestoff» hvis du ønsker det.I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn. (Ca. 2/3 av teksten.) Begrunn meningene dine.Kildestoff:Norge har høye alkoholavgifter, og det offentliges avgiftsvedtak får betydelig innvirkning på prisene. Til grunn for de høye avgiftene ligger to hensyn, et ønske om økte inntekter til staten, og et ønske om å begrense forbruket av alkohol og omfanget av alkoholskader. Pris er et sentralt virkemiddel i norsk alkoholpolitikk. (Kilde: www.regjeringen.no)

  Fyll og vold henger sammen. 70-80 prosent av rapporterte voldsepisoder har skjedd i forbindelse med at enten voldsutøveren eller offeret eller begge har drukket. (Kilde: www.helsedirektoratet.no)

 • Skriv en tekst hvor du sammenligner den norske kulturen med kulturen i hjemlandet ditt. Kall teksten din: «Likheter og ulikheter mellom Norge og mitt hjemland»
 • Skriv en fortelling. Bruk fantasien din. Skriv om en utlending som kommer til Norge for første gang, og må starte livet helt på nytt. Kall teksten din: «Det nye livet».
 • Bør kongedommet (monarkiet) beholdes i Norge?
Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone og hold dine egne meninger og erfaringer utenfor. Du kan bruke noe av informasjonen under «Kildestoff» hvis du ønsker det.
I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn. (Ca. 2/3 av teksten.) Begrunn meningene dine!
Kildestoff:
 • Kongen er landets formelle overhode, men hans oppgaver er i hovedsak representative og seremonielle. Når det står i Grunnloven at den utøvende makt ligger hos Kongen, betyr dette i dag Regjeringen. (Kilde: www.kongenhuset.no)
 • Monarkiet er en foreldet statsform. I et demokrati skal ikke viktige samfunnsposisjoner gå i arv. SV vil derfor innføre republikk i Norge. (Kilde: Sosialistisk Venstrepart. www.sv.no) (foreldet = gammeldags; utdatert)
 • Skriv en klage til kommunen. Skriv minimum 80 ord. Skriv enten om a) Legemangel på ditt nærsted eller b) Motorveien går like ved huset ditt. (B2-prøven desember 2015)
 • Barn og skilsmisse. Hvordan det for barn å ha 2 hjem? (B2-prøven desember 2015)
 • Trenger elever estetiske fag i skolen? (B2-prøven desember 2015)
 • Spillreklame på TV. Hvorfor er det ikke forbudt? (B2-prøven desember 2015)
 • Overvekt hos skolebarn. Bør barna ha mer gym på skolen? 50% av foreldre vil ha mer gym på skolen og 50% vil ikke det. Hva er din mening? (B2-prøven desember 2015)
 • Er det risikalbelt å bruke Facebook?

I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre !/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. Du kan bruke informasjonen under «Kildestoff» hvir du ønsker det. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn. (Ca 2/3 av teksten.) Begrunn meningene dine.

Kildestoff:

1, 5 millioner nordmenn er nå registrerte brukere på Facebook. Samtidig foregår en stadig økende innsamling og sammenkobling av informasjon som brukerne gir fra seg. Vi vet at vi blir kartlagt og at profilene brukes til markedsføring og videresalg. Dette gir klare utfordringer knyttet til personvernet og uønsket bruk av personopplysninger til kommersiell utnyttele, sier rådgiver Hans Marius Graasvold. (Kilde: www.forbrukerportalen.no)

Facebook forårsaker vennskapsavhengighet. Facebook forsterker usikkerheten hos brukerne. Kvinner er spesielt sårbare fordi deres selvfølgelse bygger på forholdet til andre mennesker, og Facebook oppfordrer dem til å «samle» hundrevis av venner. (Kilde: Psykolog og ekspert på avhengighet David Smallwood til www.thisislondon.co.uk)

 • Er dagens unge for opptatt av å være flinke? Skriv en drøftende tekst om dette emnet. (Bergenstesten oktober 2015)
 • Om enpersonshusholdninger

Stadig flere nordmenn har enpersonshusholdninger. I 1930 bodde bare hver tiende nordmann alene. I dag består hver tredje husholdning av én person. Halvparten av norske kvinner over 67 år er enslige kvinner.

Oppgave: Hva mener du kan være årsaken til at så mange mennesker bor alene i Norge i dag? Hvilke sosiale og økonomiske fordeler og ulemper ser du ved at voksne mennesker bor alene? Begrunn meningene dine.

 • Bør man begrense bruken av sosiale medier for barn?Flere sosiale medier har aldersgrenser, men ikke alle. Mobbing på nett har blitt et aktuelt problem, men samtidig frykter noen at barn som ikke er på sosiale medier, faller utenfor sosialt.

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

 • Bør vi fjerne hjemmelekser fra skolen?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

 • Mange mener at ordningen med lekser bare bidrar til å øke forskjellene mellom de sterke og de svake elevene. Andre mener at det vil bli vanskelig å komme gjennom pensum dersom leksene fjernes. Andre igjen foreslår å beholde leksene, men at skolene må tilby leksehjelp for de svakeste.
 • Skriv et personlig brev til statsministeren, der du forteller hva du mener bør gjøres i forbindelse med flyktningstrømmen fra Europa.
 • I aviser og ukeblader fokuseres det stadig på slanke kropper og ulike dietter. Nordmenn bruker årlig 124 millioner kroner på vektreduserende produkter, og mange betaler også dyrt for fettsuging og plastiske operasjoner. Hva kan være årsakene til at det fokuseres så mye på det å være slank? Diskuter fordeler og ulemper ved at mennesker er så opptatt av hva de spiser og hvordan de ser ut.
 • Bør Norge ta imot færre eller flere syriske flyktninger? Drøft spørsmålet.
 • Bør det innføres tiggeforbud i norske gater? Drøft spørsmålet.
 • Bør fengslene i Norge bli strengere? Drøft spørsmålet.
 • Er det moderne mennesket utsatt for for stort press? Gi eksempler på dette og drøft spørsmålet.
 • Stadig flere organisasjoner, institusjoner og bedrifter søker om å få starte private skoler i Norge. Det gjelder både grunnskoler og videregående skoler. Mange mener at privatskolene kan svekke den offentlige skolen på sikt. Gjør greie for mulige årsaker til at mange norske foreldre ønsker å sende barna sine til en privat skole. Diskuter hvordan myndighetene bør forholde seg til dette spørsmålet.
 • Drøft fordeler og ulemper ved søndagsåpne butikker.
 • Bør politiet bruke våpen? Drøft fordeler og ulemper ved at politiet bærer våpen. Gi til slutt din mening i saken.
 • Bør man begrense bruken av sosiale medier for barn?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

 • Flere sosiale medier har aldersgrenser, men ikke alle. Mobbing på nett har blitt et aktuelt problem, men samtidig frykter noen at barn som ikke er på sosiale medier, faller utenfor sosialt.
 • Bør fengslene i Norge bli strengere? Drøft spørsmålet.
 • Bør det innføres restriksjoner på førerkortet hos unge sjåfører?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

 • Bør det innføres et standardtalemål i Norge? Hvilke problemer knytter seg til til et «standardtalemål»?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

 • Bør man ha rushtidsavgift i de store byene?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

 • Må vi akseptere å bli overvåket på internett?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

 • Trenger vi morsmålsundervisning for fremmedspråklige i grunnskolen?
Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.
 • Emne: Ungdom og valgdeltakelse

Bør 16-åringer få stemmerett?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

 • Emne: Integrering og diskriminering i arbeidslivet.

Bør jobbsøkere være anonyme?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.