Skrivemåned

 

På denne siden finner du oversikt over tre ulike typer skrivemåned. Det er:

 • Rettemåned
 • Tenkemåned
 • Bloggmåned

Her kan du lese mer om de tre ulike skrivemånedene.

Rettemåned

 • Hva er “Rettemåned”?
 • Skrivemåned er en periode på 30 dager hvor du kan levere tekster du skriver til Cecilie. Cecilie vil rette tekstene dine og sende dem tilbake til deg.
 • Hvor mye koster en skrivemåned?
 • En skrivemåned koster 600 kroner.
 • Når starter skrivemåneden?
 • Skrivemåneden starter når Cecilie sender deg tilbake den første teksten din. Det trenger ikke å være den første i en måned. Det kan være når som helst i en måned – men skrivemåneden varer i en måned.
 • Hvem kan bestille skrivemåned?
 • Den som har ett eller flere nettkurs hos Cecilie, kan bestille skrivemåned.
 • Hva skal jeg gjøre hvis jeg ønsker skrivemåned – og jeg ikke har nettkurs?
 • Hvis du ønsker skrivemåned og du ikke har et nettkurs fra før, må du bestille et nettkurs.
 • Hvorfor må jeg ha et nettkurs når jeg bare ønsker å få tekstene rettet?
 • På nettkurset gir Cecilie de forklaringene hun ikke har tid til å skrive når hun retter. (Det er for mye å skrive / forklare. Man må høre forklaringene mange ganger på nettkurset.)
 • Men jeg går på et norskkurs et annet sted – og jeg ønsker KUN å få tekstene rettet. Hva skal jeg gjøre?
 • Da kan du kanskje spørre læreren din om han / hun kan rette tekstene dine.
 • Hvilke/Hvilket nettkurs kan jeg bestille?
 • Du finner en oversikt over nettkursene her. 
 • Hvordan kan jeg vite hvilket nettkurs det er som passer best for meg?
 • Du kan lese om nettkursene på norskfordeg.no Hvis du er i tvil om hva som passer best, kan du sende en e-post til Cecilie: cecilielonn@gmail.com
 • Hvordan skal jeg betale for skrivemåneden?
 • Du vil få en faktura på e-post samme med den første teksten Cecilie har rettet.
 • Hvor mange tekster kan jeg skrive i en skrivemåned?
 • Du kan i utgangspunktet skrive så mye du ønsker – men i noen tilfeller vil Cecilie si “stopp” (hvis det kommer altfor mange). Vanligvis kan man skrive absolutt så mye man vil.
 • Hvilken type tekster kan jeg skrive?
 • Du finner oppgaver lengre ned på denne siden.
 • Hvilke tekster kan jeg ikke levere på skrivemåned?
 • Du kan ikke levere skoleoppgaver, CV-er, jobbsøknader, dokumenter du ønsker å få oversatt fra et annet språk, etc.
 • Vil Cecilie gi meg mange tips og råd hver gang hun retter teksten min? Vil hun forklare meg nøye om hvordan jeg skal lage en riktig struktur på teksten min og fortelle meg nøyaktig hva jeg må gjøre videre?
 • Nei. Cecilie retter alle grammatiske feil i teksten din. I tillegg gir hun generelle råd om hvordan teksten kan bli bedre. Hun kan ikke skrive lange kommentarer hver gang hun retter en tekst. Men alle feil blir rettet og man får generelle kommentarer. Hvis du ønsker flere tips og råd, må du bestille skrivekurset og/eller andre nettkurs.
 • Vil jeg få vite mitt nivå på teksten hver gang jeg leverer en tekst?
 • Nei. Skrivemåned fungerer ikke som en “eksamen”. Cecilie retter tekstene du skriver – men dette inkluderer ikke en nøye “nivåvurdering” hver gang.
 • Vil jeg få grammatikkforklaringer på hvorfor noe er feil?
 • På nettkursene får man grammatikkforklaringer.
 • Hvordan kan jeg melde meg på skrivemåned?
 • Ta kontakt med Cecilie på e-post: cecilielonn@gmail.com
 • Hvor skal jeg sende tekstene jeg har skrevet?
 • Tekstene sendes på e-post til Cecilie: cecilielonn@gmail.com
 • Hvilke oppgaver kan jeg skrive på skrivemåned?
 • Helt nederst på denne siden finner du skriveoppgaver.

Tenkemåned

Tenkemåned passer for deg som:

 • opplever at livet i Norge kan være nokså vanskelig innimellom / ofte
 • strever med språket og føler at du ikke kommer videre
 • føler at språket gir deg nye problemer (i tillegg til de problemene du hadde fra før i livet ditt)
 • føler at problemene forsterkes gjennom at du ikke er så flink i norsk som du ønsker å være
 • nesten vil gi opp det norske språket (til tross for at du kan uttrykke ganske mye og at du har jobbet hardt)

Hvordan fungerer tenkemåned?

 • Cecilie mottar tekstene du skriver på norsk – men tekstene rettes ikke. (Hvis du vil at Cecilie skal rette tekstene på tradisjonell måte, kan du bestille skrivemåned. Da må du ha et nettkurs i tillegg.)
 • Du må ha et nettkurs fra før for å bestille tenkemåned.
 • Du får muligheten til å skrive om tankene dine på norsk – og da kan du skrive om alt du vil.
 • Poenget med tenkemåned er nettopp at tekstene ikke skal rettes. Du skal jobbe med å få ut tankene helt fritt – uten å “stresse” med språket. Du skal trene deg på å uttrykke det du vil – på norsk.
 • Gjennom å uttrykke tankene dine på norsk, kan du få bedre kontakt med det du føler. Du kan på en måte “koble sammen” følelsene dine med språket.
 • Det kan på den måten bli lettere for deg å uttrykke det du føler for nordmenn. (Det er viktig å kunne uttrykke følelsene sine på en måte som andre kan forstå. Det er viktig for deg at de forstår deg på en riktig måte – og at språket ikke skaper misforståelser.)
 • Ofte uttrykker du kanskje ikke de vanskelige tankene på norsk. Man snakker om “praktiske ting” på norsk. I tenkemåneden får du trening i å uttrykke det du ikke snakker om så ofte.
 • Tenkemåneden åpner for at du kan snakke om alt som gjelder ditt liv. Du velger helt selv hva du vil fortelle.
 • Cecilie har naturligvis full taushetsplikt. Du kan skrive hva du vil.

Hvilken respons / kommentar gir Cecilie?

 • Det vil være ulikt fra person til person, for dette er inviduelle kommentarer.
 • Cecilie vil fokusere på det positive – men samtidig være helt realistisk og ta utfordringer på alvor. (Når man har et problem, trenger man ikke bare å høre “Det går bra!” …)

Hvordan kan du bestille tenkemåned og hva er prisen?

 • Du kan bestille tenkemåned ved å sende en e-post til Cecilie: cecilielonn@gmail.com
 • Prisen er: 600 kroner.
 • Du kan sende så mange e-poster du vil i tenkemåneden din.

La oss tenke sammen i en måned – eller flere! Kanskje finner du gjennom dette en ny vei videre for ditt liv!

Språkinnlæringen involverer hele mennesket. Det har jeg alltid forsøkt å formidle i bøkene jeg har skrevet for dere …

Bloggmåned

Bloggmåned passer for deg som har lyst til å skrive din egen blogg!

 • Hvordan fungerer bloggmåneden?
 • Du sender tekster til Cecilie som du kunne tenke deg å publisere på en blogg du har laget selv.
 • Retter Cecilie tekstene?
 • Ja, Cecilie retter tekstene – men hun retter direkte inn i teksten. (Feilene står ikke markert.) Du får altså teksten tilbake klar til publisering.
 • Hvor mye koster en bloggmåned?
 • En bloggmåned koster 600 kroner.
 • Må jeg ha et nettkurs fra før for å kunne bestille bloggmåned?
 • Ja, det må du. Dette tilbudet er for Cecilies kursdeltakere.
 • Hvor mange tekster kan Cecilie rette?
 • Det er ikke noe antall for hvor mange tekster Cecilie kan rette. Stort sett kan man skrive så mye som man vil. Men om det blir altfor mye, må Cecilie si stopp. (Men dette skjer bare i tilfeller hvor man leverer veldig mye tekst.)
 • Gir Cecilie tips til hvordan man kan forbedre tekstene?
 • Cecilie kan gi tips innimellom til forbedring (men det kommer ikke alltid tipsforslag). Det kommer an på hvordan tekstene er og hva innholdet er.
1. Din norskinnlæringsprosess

Skriv en tekst hvor du svarer på disse spørsmålene:

 • Hvordan har din norskinnlæringsprosess vært?
 • Hvordan er din strategi framover for å lære mer norsk?
 • Hva er ditt mål med dette kurset, og hva er ditt mål i forhold til det norske språket?
 • Hvorfor trenger du å kunne norsk?
 • Hvor mye tid bruker du på å lære deg norsk hver dag / hver uke?
 • Hva er dine forventninger til dette kurset?

Bruk god tid på å skrive teksten, og tenk gjennom spørsmålene.

(For å skrive gode tekster, er det viktig å vise refleksjon. I en akademisk sammenheng i Norge er man ikke nødvendigvis så opptatt av “det riktige svaret” – men “den gode refleksjonen”. VIS meg tankene dine, og VIS meg hvordan du kommer fram til din konklusjon / dine meninger. Det er viktig å trene seg på dette helt fra starten.)

2. Hjemlandet ditt.

Skriv en tekst hvor du gir en presentasjon av hjemlandet ditt. Sammenligne hjemlandet med det norske samfunnet. Hvilke likheter ser du, og hvilke forskjeller legger du merke til? Hvordan påvirker det deg å komme til et nytt land med en annerledes kultur? Kall teksten din: “Mine to land”.

3. Fattigdom i ditt hjemland.

Skriv en tekst om fattigdom i ditt hjemland. Hvordan viser denne fattigdommen seg? Hvordan blir de fattige møtt av de som ikke er fattige?

4. Fattigdom i Norge.

Finnes det fattigdom i Norge? Hvordan er eventuelt denne fattigdommen? Hvordan forholder folk seg til fattige mennesker som tigger i gatene? Drøft denne utfordringen. Kall teksten din: “Fattigdom – i verdens beste land”

5. Skriv en tekst om da du var liten. 

Hva gjorde du da du var liten? Hvordan levde du? Hvordan var hverdagen din? Hvem var du sammen med – og hvordan var disse personene mot deg? Hva drømte du om? Hva ønsket du for framtiden din? Hva så du rundt deg? Hvilke refleksjoner gjør du deg, når du ser på din egen fortid? Tenk samtidig godt gjennom hvordan du bruker fortidsformene av verbet når du forteller om dette. Kall teksten: “Mine barndomsminner”.

6. Lærermangel i skolen

Om noen år vil Norge mange mangle lærere i skolen hvis det ikke skjer endringer i utviklingen. Hvordan kan man gjøre læreryrket mer attraktivt og unngå at mange lærere velger å jobbe andre steder (enten innen privatundervisning eller andre steder)?

Kilde for å lese mer om situasjonen med lærermangel:

7. Bør Norge innføre borgerlønn? (Bergenstesten september 2016)

Kildestoff:
Borgerlønn er en økonomisk ytelse som staten utbetaler til alle innbyggere, slik at alle får en lik grunninntekt enten de arbeider eller ikke.
Borgerlønn vil redusere ulikheter i samfunnet og frigjøre ressurser som i dag brukes på ulike trygdeordninger.
Kilde: Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi, nrk.no

Borgerlønn vil føre til at mange ikke gidder å jobbe, siden de uansett får penger fra staten.
Kilde: Jan Arlid Snoen, journalist, minervanett.no

8. Skriv en tekst om alkoholpriser

Oppgaven er todelt:

I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. Du kan bruke informasjonen under “Kildestoff” hvis du ønsker det.

I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn. (Ca. 2/3 av teksten.) Begrunn meningene dine.

Kildestoff:

Norge har høye alkoholavgifter, og det offentliges avgiftsvedtak får betydelig innvirkning på prisene. Til grunn for de høye avgiftene ligger to hensyn, et ønske om økte inntekter til staten, og et ønske om å begrense forbruket av alkohol og omfanget av alkoholskader. Pris er et sentralt virkemiddel i norsk alkoholpolitikk. (Kilde: www.regjeringen.no)

Fyll og vold henger sammen. 70-80 prosent av rapporterte voldsepisoder har skjedd i forbindelse med at enten voldsutøveren eller offeret eller begge har drukket. (Kilde: www.helsedirektoratet.no)

9. Skriv en tekst hvor du sammenligner den norske kulturen med kulturen i hjemlandet ditt. Kall teksten din: “Likheter og ulikheter mellom Norge og mitt hjemland”.
10. Skriv en fortelling. Bruk fantasien din eller din egen erfaring.

Skriv om en utlending som kommer til Norge for første gang, og må starte livet helt på nytt. Kall teksten din: “Det nye livet”.

11. Drøft det norske velferdssystemet og funksjonen til NAV.

Artikler du kan lese for å finne bakgrunnsstoff til teksten du skal skrive:

12. Bør kongedommet (monarkiet) beholdes i Norge?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone og hold dine egne meninger og erfaringer utenfor. Du kan bruke noe av informasjonen under “Kildestoff” hvis du ønsker det.
I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn. (Ca. 2/3 av teksten.) Begrunn meningene dine!
Kildestoff:
Kongen er landets formelle overhode, men hans oppgaver er i hovedsak representative og seremonielle. Når det står i Grunnloven at den utøvende makt ligger hos Kongen, betyr dette i dag Regjeringen. (Kilde: www.kongenhuset.no)
Monarkiet er en foreldet statsform. I et demokrati skal ikke viktige samfunnsposisjoner gå i arv. SV vil derfor innføre republikk i Norge. (Kilde: Sosialistisk Venstrepart. www.sv.no) (foreldet = gammeldags; utdatert)
 

13. Skriv en tekst til bildet (trykk her). 

14. Barn og skilsmisse.

Hvordan det for barn å ha 2 hjem? (B2-prøven desember 2015)

15. Trenger elever estetiske fag i skolen? (B2-prøven desember 2015)
16. Spillreklame på TV. Hvorfor er det ikke forbudt? (B2-prøven desember 2015)
17. Overvekt hos skolebarn.

Bør barna ha mer gym på skolen? 50% av foreldre vil ha mer gym på skolen og 50% vil ikke det. Hva er din mening? (B2-prøven desember 2015)

18. Er det risikalbelt å bruke Facebook?

I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre !/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. Du kan bruke informasjonen under “Kildestoff” hvir du ønsker det. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn. (Ca 2/3 av teksten.) Begrunn meningene dine.

Kildestoff:

1, 5 millioner nordmenn er nå registrerte brukere på Facebook. Samtidig foregår en stadig økende innsamling og sammenkobling av informasjon som brukerne gir fra seg. Vi vet at vi blir kartlagt og at profilene brukes til markedsføring og videresalg. Dette gir klare utfordringer knyttet til personvernet og uønsket bruk av personopplysninger til kommersiell utnyttele, sier rådgiver Hans Marius Graasvold. (Kilde: www.forbrukerportalen.no)

Facebook forårsaker vennskapsavhengighet. Facebook forsterker usikkerheten hos brukerne. Kvinner er spesielt sårbare fordi deres selvfølgelse bygger på forholdet til andre mennesker, og Facebook oppfordrer dem til å “samle” hundrevis av venner. (Kilde: Psykolog og ekspert på avhengighet David Smallwood til www.thisislondon.co.uk)

19. Er dagens unge for opptatt av å være flinke? Skriv en drøftende tekst om dette emnet. (Bergenstesten oktober 2015)
20. Om enpersonshusholdninger

Stadig flere nordmenn har enpersonshusholdninger. I 1930 bodde bare hver tiende nordmann alene. I dag består hver tredje husholdning av én person. Halvparten av norske kvinner over 67 år er enslige kvinner.

Oppgave: Hva mener du kan være årsaken til at så mange mennesker bor alene i Norge i dag? Hvilke sosiale og økonomiske fordeler og ulemper ser du ved at voksne mennesker bor alene? Begrunn meningene dine.

21. Bør man begrense bruken av sosiale medier for barn?

Flere sosiale medier har aldersgrenser, men ikke alle. Mobbing på nett har blitt et aktuelt problem, men samtidig frykter noen at barn som ikke er på sosiale medier, faller utenfor sosialt.

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

22. Bør vi fjerne hjemmelekser fra skolen?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

23. Bør man innføre 16-årsgrense for å stemme ved et politisk valg?

Noen mener at 16-åringer er modne for å stemme ved et politisk valg, mens andre mener dette er for tidlig. Gjør rede for ulike argumenter i denne saken. Gjør til slutt rede for din egen mening.

24. Brev til statsministeren.

Skriv et personlig brev til statsministeren, der du forteller hva du mener bør gjøres i forbindelse med flyktningstrømmen fra Europa.

25. Slankhet og sunnhet.

I aviser og ukeblader fokuseres det stadig på slanke kropper og ulike dietter. Nordmenn bruker årlig 124 millioner kroner på vektreduserende produkter, og mange betaler også dyrt for fettsuging og plastiske operasjoner. Hva kan være årsakene til at det fokuseres så mye på det å være slank? Diskuter fordeler og ulemper ved at mennesker er så opptatt av hva de spiser og hvordan de ser ut.

26. Bør Norge ta imot færre eller flere flyktninger? Drøft spørsmålet.
27. Bør det innføres tiggeforbud i norske gater? Drøft spørsmålet.
28. Bør fengslene i Norge bli strengere? Drøft spørsmålet.
29. Er det moderne mennesket utsatt for for stort press? Gi eksempler på dette og drøft spørsmålet.
30. Private skoler i Norge.

Stadig flere organisasjoner, institusjoner og bedrifter søker om å få starte private skoler i Norge. Det gjelder både grunnskoler og videregående skoler. Mange mener at privatskolene kan svekke den offentlige skolen på sikt. Gjør greie for mulige årsaker til at mange norske foreldre ønsker å sende barna sine til en privat skole. Diskuter hvordan myndighetene bør forholde seg til dette spørsmålet.

31. Søndagsåpne butikker.

Drøft fordeler og ulemper ved søndagsåpne butikker.

32. Politi og våpenbruk.

Bør politiet bruke våpen? Drøft fordeler og ulemper ved at politiet bærer våpen. Gi til slutt din mening i saken.

33. Bør man begrense bruken av sosiale medier for barn?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

34. Sosiale medier og barn.

Flere sosiale medier har aldersgrenser, men ikke alle. Mobbing på nett har blitt et aktuelt problem, men samtidig frykter noen at barn som ikke er på sosiale medier, faller utenfor sosialt.

35. Bør fengslene i Norge bli strengere? Drøft spørsmålet.
36. Bør det innføres restriksjoner på førerkortet hos unge sjåfører?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

37. Bør det innføres et standardtalemål i Norge? Hvilke problemer knytter seg til til et “standardtalemål”?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

38. Bør man ha rushtidsavgift i de store byene?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

39. Må vi akseptere å bli overvåket på internett?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

40. Trenger vi morsmålsundervisning for fremmedspråklige i grunnskolen?
Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

41. Trenger vi morsmålsundervisning for fremmedspråklige i grunnskolen?

 Kildestoff:

       1) Jon Jæger Gåsvatn i Fremskrittspartiet mener morsmålundervisningen må ut av skolen, og at ressursene i stedet bør brukes til å styrke lese- og skriveopplæringen i norsk.

       2) Hver fjerde elev i Oslo-skolen har for dårlige norskkunnskaper til å følge vanlig undervisning og får særskilt norskopplæring.

       3) I tillegg til å være en ressurs for enkelte individet, er det en kulturell ressurs for ethvert samfunn at dets innbyggere behersker flere språk på innfødt språkbrukernivå.

42. Emne: Ungdom og valgdeltakelse

Bør 16-åringer få stemmerett?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

43. Emne: Integrering og diskriminering i arbeidslivet.

Bør jobbsøkere være anonyme?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone, og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.

44. ​Skriv en e-post til busselskapet. Skriv minimum 80 ord.

Busselskapet vil legge ned noen av bussrutene der du bor. Dette skaper problemer for deg og andre i nærmiljøet.

Skriv en e-post til busselskapet og forklar hvorfor det er viktig at bussene går like ofte som før.

45. Skriv en e-post til helsetjenesten der du bor. Skriv minimum 80 ord.

Det er legemangel der du bor. Dette skaper problemer for deg og din familie. Skriv en e-post til helsetjenesten i kommunen der du forklarer hvorfor dette skaper problemer for deg.

46. Skriv en e-post til trafikketaten i kommunen. Skriv minimum 80 ord.

Kommunen har vedtatt at det skal bygges en motorvei som skal gå like ved huset der hvor du og familien din bor. Dette skaper store problemer for deg og familien din. Skriv en e-post til traffikketaten i kommunen hvor du forklarer hvilke problemer dette skaper.

47. Skriv en e-post til oppvekstetaten i kommunen. Skriv minimum 80 ord.

Oppvekstetaten har besluttet at kommunens gratis dansekurs for barn skal legges ned. Dette er trist for deg og dine barn. Skriv en e-post hvor du forklarer hvorfor du mener dette er en gal beslutning.

48. Skriv en e-post til idrettsetaten i kommunen. Skriv minimum 80 ord.

Idrettsetaten i kommunen har bestemt at de vil legge ned svømmehallen på stedet der hvor du bor. Dette er veldig trist for deg og din familie. Skriv en e-post hvor du forklarer hvorfor du er imot denne nedleggelsen.

49. Skriv en e-post til kulturetaten i kommunen. Skriv minimum 80 ord.

Kulturetaten i kommunen har besluttet at de vil legge ned ungdomsklubben der hvor du bor. Dette påvirker livet til deg og din familie. Send en e-post til kommunen hvor du forklarer hvorfor du er uenig i denne nedleggelsen.

50. Skriv en e-post til borettslaget der du bor. Skriv minimum 80 ord.

Styret i borettslaget har bestemt at ingen får lov til å sitte eller gå på plenen utenfor blokka der hvor du og familien din bor. Dette påvirker hverdagen til deg og dine barn. Send en e-post til styret i borettslaget hvor du forklarer hvorfor du er uenig i denne bestemmelsen.

51.Skriv en klage til sjefen på jobben. Skriv minimum 80 ord.Det er fredag og sjefen din ønsker at du skal jobbe overtid i morgen. Da kollegaen din avviste arbeid i helgen forrige uke fordi hun var invitert i bryllyp, aksepterte sjefen dette. Men nå som du sier at du skal på ferie i morgen, sier sjefen at du må arbeide likevel. Skriv en e-post til sjefen der du uttrykker hvorfor du mener at dette er urettferdig.
52. Bør surrogati med eggdonasjon bli lovlig i Norge? Skriv minimum 300 ord.
53. Integrering og diskriminering i arbeidslivet.

Bør jobbsøkere være anonyme?

Oppgaven er todelt. I første del skal du presentere emnet. Dette skal utgjøre ca. 1/3 av teksten. Skriv i en saklig tone og hold dine egne meninger utenfor. I andre del skal du ta utgangspunkt i spørsmålet og argumentere for ditt syn (ca.. 2/3 av teksten). Begrunn meningene dine.