Når jeg underviser, pleier jeg å kalle “presens perfektum” for “perfektum”. Jeg bruker de gamle navnene på verbitdene fordi disse er kortere og i mine øyne mye mer praktiske. Spørsmålet blir derfor: Hva er forskjellen på preteritum og perfektum? Dette er et veldig stort og viktig spørsmål, men svaret på spørsmålet er ganske langt. Jeg…
Du må være medlem av Norsk for deg!-portalen (Ulv) or Norsk for deg!-portalen (Gaupe) for å kunne lese hele dette innholdet...