Sjekk at du er logget inn. Du har fått innloggingsinformasjon på e-post.
Finn kalenderen og mappene. Se videoen om du ikke finner dette:

Bli med på timer! Se på videoer!

Fikk du svar på spørsmålet ditt?