Da kan Norsk for deg: Grammatikkoppgaver passe bra – men dette er et kurs på B2-C1-nivå. Man bør jobbe med Opp og fram! først.

in KursOpp og fram! (B1)
Fikk du svar på spørsmålet ditt?