Nei, du kan ikke jobbe med materiellet i portalen om du ikke er medlem lenger.

Fikk du svar på spørsmålet ditt?