Ja, du kan levere tekster i én måned når du har bestilt skrivekurset. Du kan bestemme selv når du vil ta din skrivemåned.

Fikk du svar på spørsmålet ditt?