Vil du støtte Mestizo?

Mestizo i Kristiansand er et åpent rom der alle er velkomne. Foreninger, lag og enkeltpersoner kan låne lokalene til Mestizo gratis. Mestizo tilbyr gratis arrangementer og lokalene er åpent for alle – og det er høyt under taket. Huset er i stadig bruk, og vi har et fantastisk fellesskap! Det er mange som setter pris på at vi kan dele dette flerkulturelle, åpne rommet – og at vi kan ha det fint sammen på så mange ulike måter. Er du en av dem? Har du lyst til å støtte Mestizo sitt arbeid og virke og slik bidra til å sikre den framtidige driften?

Det er Norsk for deg! AS som finansierer de løpende utgiftene (husleie, strøm og annet forefallende). Det ligger hardt arbeid bak det å bære denne utgiften, men det er først og fremst en stor glede å kunne bidra til felles glede og samvær. Men om du har lyst til å bidra med et engangsbeløp – eller en fast månedlig sum – er du hjertelig velkommen til det. Om vi er mange som bidrar med et lite beløp fast, vil det være til stor hjelp til å bære de økonomiske forpliktelsene.

Bak denne forespørselen om å bidra ligger det ingen økonomisk krise. Det handler om å sikre og trygge både nåtidig og framtidig drift av Mestizo – for vårt felles, sosiale rom.

Alle er velkomne til Mestizo. Ingen må føle at de må betale noe som helst, men det er fantastisk om noen av dere vil bidra inn i dette prosjektet.

Tusen takk for ditt bidrag!

Engangssum donasjon til Mestizo i Kr.sand

Gi penger én gang

 

Engangssum donasjon til Mestizo i Oslo

Gi penger én gang

 

Månedlig donasjon til Mestizo i Kr.sand

Gi penger fast hver måned

 

Månedlig donasjon til Mestizo i Oslo

Gi penger fast hver måned

 

Vil du støtte begge steder? Da må du først velge et sted – og deretter gjøre det samme på nytt med det andre stedet.