Time 1 Det går bra! (grunnbok kap. 2)

Det går bra! grunnbok, kapittel 2.

Time 1 i kapittel 2

Varighet: 01:02:27