Time 4 l Det går bra! (grunnbok, kap. 4)

Cecilie underviser i oppgave 4k i Det går bra!, arbeidsbok. Denne oppgaven handler om riktig bruk av verbtidene og om ordstilling.

Time 4 i kapittel 4.

Varighet: 01:41:11