Time 7 I Det går bra! (arbeidsbok, kap. 2)

Cecilie underviser om bruk av verbtider og ordstilling med utgangspunkt i oppgave 2k i Det går bra! arbeidsbok

Time 7

Varighet: 01:06:04