Ulv og Gaupe - en sammenlikning av våre nye medlemskap

Vi vil gi deltakerne våre den beste muligheten til å lære norsk. I tiden framover skal vi hente alle kursene som vi har i Fronter – og tilby dem direkte her i Norsk for deg!-universet. Du mister ingen kurs som du har fra før. Kursene vil bare bli flyttet over litt etter litt. Med det nye systemet startet vi opp to nye medlemskap – Ulv og Gaupe. (OBS: Hvis du er medlem i Norsk for deg!-portalen allerede, så blir du automatisk medlem i ulveflokken.)

bilde av norsk for deg universet

Hvilken flokk passer best for deg?

Du velger flokken din utifra hva slags fordeler du har behov for. Husk: hvis du er medlem i portalen fra før, så blir du automatisk medlem i ulveflokken. Her er forskjellene mellom de to medlemskapene:

ulv norsk medlemskap
Hva får du i ulveflokken?

DETTE FÅR NORSK FOR DEG!-ULVENE:

 • 25 timer med undervisning (nye direktetimer) per måned (nivå A1-B2).

 • Tilgang på alle videoer (unntatt de 12 ekstratimene på Gaupe).

 • Gruppetimer med muntlig trening for deltakerne (ikke med Cecilie).

 • Full tilgang på alle spørsmål og svar om språk på denne siden: https://norskfordeg.no/spmsv/spraksporsmal/

 • Tilgang til facebook-timer (hvor Cecilie retter setninger på direkten)

 • Tilbudsprisene på kurs for ulvene:

  • Nå begynner vi!, Opp og fram!, Det går bra!, Norsk for deg: Grammatikkoppgaver, Helsenorsk for deg!, Tekster, grammatikk og vokabular, Kurset for ord og uttrykk, Norsk for deg!-kurset, Lynkurs til B2-nivå: 1000 kroner (for gaupene er prisen: 800,- per kurs).

  • Skrivekurset: 1500,- (for gaupene er prisen 1200,-)

  • Norsk grammatikk for deg! (B1-B2), Norsk grammatikk for deg! (C1), Kurset om verbtidene, Kurset om de uregelrette verbene, Julekurset, Sommerkurset: 500 kroner (for gaupene er prisen: 400,- per kurs)

gaupe mockups
Hva får du i gaupeflokken?

GAUPENE FÅR DET SAMME SOM ULVENE, MEN GAUPENE FÅR DETTE I TILLEGG:

 • 12 timer ekstra i måneden med undervisning på B2-C1-nivå.

 • 1 valgfritt nettkurs du kan jobbe med i tillegg til de andre timene. (Dette kurset er inkludert i gaupe-prisen så lenge du er gaupe-medlem.) Du kan bytte kurs hver måned om du vil.

 • Tilbudsprisene på kurs for gaupene – for den som vil kjøpe ekstra kurs:

  • Nå begynner vi!, Opp og fram!, Det går bra!, Norsk for deg: Grammatikkoppgaver, Helsenorsk for deg!, Tekster, grammatikk og vokabular, Kurset for ord og uttrykk, Norsk for deg!-kurset, Lynkurs til B2-nivå: 800 kroner (for ulvene er prisen: 1000,- per kurs).

  • Skrivekurset: 1200,- (for ulvene er prisen 1500,-)

  • Norsk grammatikk for deg! (B1-B2), Norsk grammatikk for deg! (C1), Kurset om verbtidene, Kurset om de uregelrette verbene, Julekurset, Sommerkurset: 400 kroner (for ulvene er prisen: 400,- per kurs)

 • Mulighet til å bestille skrivemåned (600,-). (Man må være gaupe for å kunne bestille skrivemåned.)

 • Mulighet til å bestille "Alenetid med Cecilie". Pris: 200 kroner for en halv time. (Man må altså være gaupe for å kunne bestille alenetid.)

Kort oppsummering:

 

 
 • Pris før 1. mars
 • Pris etter 1. mars
 • Pris før 15. mars
 • Pris etter 15. mars
 • Nivå
 • Undervisning
 • Muntlig trening
 • Medlemsrabatt på kurs
 • Språkspørsmål
 • Ekstra kurs
 • Skrivemåned
 • Alenetid med Cecilie

Ulvene

Kr.129 /mnd
 • Pris før 1. mars 129 kr/mnd (fast pris)
 • Pris etter 1. mars 249 kr/mnd (fast pris)
 • Pris før 15. mars
 • Pris etter 15. mars
 • Nivå A1-B2
 • Undervisning 25 nye timer hver måned
 • Muntlig trening Gruppetimer
 • Medlemsrabatt på kurs Ja
 • Språkspørsmål Full tilgang
 • Ekstra kurs Nei
 • Skrivemåned Nei
 • Alenetid med Cecilie Nei

Gaupene

Kr.399 /mnd
 • Pris før 1. mars
 • Pris etter 1. mars
 • Pris før 15. mars 399 kr/mnd (fast pris)
 • Pris etter 15. mars 499 kr/mnd (fast pris)
 • Nivå A1-C1
 • Undervisning 37 nye timer hver måned
 • Muntlig trening Gruppetimer
 • Medlemsrabatt på kurs Ja, litt mer enn ulvene
 • Språkspørsmål Full tilgang
 • Ekstra kurs Ja (1 valgfritt nettkurs)
 • Skrivemåned Ja (mulighet til å bestille)
 • Alenetid med Cecilie Ja (mulighet til å bestille)