Verbtidene


Verbtidene

Verbkurs

Når starter kurset om verbtidene i det norske språket?

Man kan melde seg på kurset hele tiden. Kurset har i dag 3-4 timer på video. Direktetimene starter til høsten.

Når er direktetimene?

Direkte

Hvor mye koster kurset?

Kurset koster 1000 kroner.

Hva er innholdet på kurset?

Cecilie gjennomgår bruken av alle verbformene (infinitiv, perfektum partisipp og presens partisipp) og verbtidene: presens, preteritum, perfektum, pluskvamperfektum, 1. futurum, 2. futurum, 1. kondisjonalis og 2. kondisjonalis. Hun gjennomgår hvordan man bruker verbtidene og verbformene. I tillegg gjennomgår hun mange oppgaver som viser i praksis hvordan det fungerer. Deltakerne kan også selv gjøre de samme oppgavene digitalt for å sjekke om man har forstått (og om man husker det som har blitt gjennomgått).

Cecilie snakker også om passivformen av verbet på kurset (i alle verbets tider).

Må jeg betale før jeg får tilgang til kurset?

Nei. Du får tilgang til kurset med en gang. Betalingsfristen er 14 dager. Om du trenger mer tid på å betale, er det i orden. Da må du bare gi beskjed til Cecilie om det.

Hvordan kan jeg melde meg på kurset?

Du kan melde deg på kurset ved å sende en e-post til Cecilie Lønn: cecilielonn@gmail.com

Bruker vi Skype på dette kurset?

Nei, dette er som sagt et videokurs. De to siste timene er direktetimer, og da bruker vi Adobe Connect. Du vil få tilsendt en lenke for å kunne bli med på direktetimene.

Hva er innholdet i kurset?

På kurset vil man finne et dokument. Dokumentet inneholder forklaring om alle verbtidene på norsk. Du finner også mange oppgaver knyttet til bruk av ulike verbtider.

Hvilket nivå har kurset?

Kurset er på B1-C1-nivå. Kurset har flere ulike nivåer. Deler av kurset er mer grunnleggende (fordi de første tidene er litt mindre utfordrende). Andre deler av kurset er mer utfordrende - men alle verbtidene er med på dette kurset. Kurset passer for de fleste som har B1-C1-nivå. Dette kurset er viktig for alle.

Kan jeg levere tekster når jeg er med på dette kurset?

Nei, det er ikke inkludert å levere tekster i dette kurset. Du kan bestille skrivemåned om du ønsker det. Da kan du levere tekster i en måned. Det koster 500 kroner for en skrivemåned.

Har dette kurset en facebookgruppe? Er gruppen åpen for alle?

Facebookgruppen er her. Facebookgruppen er for de som vil være med på kurset. Gruppen er ikke for alle som vil lære mer norsk.

Bruker vi en egen bok på kurset?

Nei, kurset er ikke basert på en bok. Du finner materiellet inne på nettkurset. Du trenger ikke en bok for å bli med på kurset.

Finnes det bare ett verbkurs?

Det finnes ett verbkurs til. Det kurset handler om uregelrette verb. Du kan lese mer om det kurset her.