Klasseromskurs

Språkkafé i Kristiansand

Språkkafén i Kristiansand

13. november 2018 starter språkkafén i Kristiansand! Språkkafén vil være på Café Mestizo i Vestre Strandgate 41. Tidspunktet vil være hver tirsdag klokka 18.00 (og utover kvelden).

Språkkafén er gratis for alle. Dette er ikke et kurs. Man får ikke undervisning i norsk på språkkaféen. Man snakker med andre som studerer norsk – og slik lærer man sammen.

Meld deg inn i facebookgruppa for språkkaféen i Kristiansand. Følg også med på denne siden her. Hvis det kommer endringer (ved sykdom eller reiser, etc.), vil det stå informasjon om det på denne siden og i facebookgruppa.

Slik fungerer språkkaféen:

Cecilie Lønn vil ta imot de som kommer til språkkaféen. De som kommer, vil bli inndelt etter nivå. Hvis du har A2-nivå, vil du bli vist til et bord hvor man skal jobbe på A2-nivå. Hvis du har B1-nivå, vil du bli vist til et bord hvor man skal jobbe på B1-nivå, etc.

Språkkaféen passer ikke så bra for den som ikke kan noe norsk. Da bør man gå på et kurs først – og komme på språkkafé når man kan snakke og kommunisere litt. Man kan også ta nettkurset Nå begynner vi! (A1-A2). Her kan du lese mer om dette nettkurset.

Hvert nivå får utdelt oppgaver. Det kan være samtaleoppgaver, grammatikkoppgaver eller vokabularlister man skal jobbe med. Cecilie er til stede på språkkaféen – og dere kan spørre henne om hjelp. (Det er likevel viktig å huske på at dette ikke er et kurs. Det er først og fremst de som kommer på språkkaféen som skal jobbe sammen – og snakke norsk.)

For at språkkaféen skal kunne eksistere, må det komme FOLK hver gang. Del derfor informasjon om språkkafén med dine venner som studerer norsk. Sammen kan vi skape et fantastisk språkmiljø i Kristiansand. Det å lære norsk sammen (og tulle litt mens man lærer) er kjempegøy! Samtidig er det også sosialt – og det er viktig at språkinnlæringen blir en sosial opplevelse. Det gir motivasjon – og lyst til å lære mer.

Det er anbefalt å jobbe med nettkurs i tillegg til språkkaféen. En kombinasjon av kurs og muntlig praksis gir alltid det beste resultatet.

Vi ses på språkkaféen!

Hilsen

Cecilie