Fasit arbeidsbok

Her finner du løsningsforslag til arbeidsoppgavene i Opp og fram! (arbeidsbok) (Word-dokument): Løsningsforslag Opp og fram!

1 Hilsen fra tante Adele

1 a) Sett inn substantivene i riktig form.

1. slektstreff 2. tilskudd 3. barn 4. sykdommer 5. frakken – sykepleier 6. helseskoene – sykepleierne 7. livet 8. liv 9. Livet 10. mennesker 11. stedet 12. Mannen 13. mann 14. kvinnen 15. familie 16. familien 17. aldershjemmet / et aldershjem  (mest naturlig: aldershjemmet) 18. aldershjem

1 b) Sett inn adjektivene i riktig form.

1. stor 2. stort 3. store 4. store 5. fjerne – nære 6. vakkert 7. gammeldags 8. morsom 9. morsomme 10. morsomt 11. gammel 12. gammelt 13. gamle – gamle 14. gammel – svak 15. bitter 16. godt 17. morsomt 18. hyggelige 19. hyggelig 20. ensomme 21. vakker 22. vakkert 23. vakre 24. vakre 25. bitter 26. bitre 27. bitre

1 c) Skriv verbene i preteritum og sett ordene i riktig rekkefølge.

1. Kalte alle 2. Leste elevene 3. I fjor organiserte hun 4. Hun finansierte 5. Trodde du ikke 6. Spiste dere 7. Hvem snakket 8. Danset Melissa og Petter hele kvelden 9. Tante Adele tøyset 10. Glemte du 11. Jobbet de hele torsdagen 12. Savnet Melissa 13. Prioriterte hun 14. Kjente du 15. Hvor bodde du 16. Skjedde det 17. Følte hun seg 18. Hun levde

1 d) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. for 2. for 3. på 4. med – på 5. av 6. med / ved 7. med 8. til 9. til – på 10. til 11. for  / over 12. av 13. opp med 14. for 15. på 16. av

2 Melissa og Cindy

2 a) Sett inn substantivene i riktig form.

1. baby – Babyen 2. Babyen – måneder 3. kveld – babyen 4. kveld 5. kvelden – barn / barna 6. Babyene – senga / sengen[1] – gulvet[2] 7. årsaken – babyen/babyer/babyene 8. årsakene – barn/barna 9. honning – halsen 10. halsen 11. Kulturen – kultur 12. babyen – minusgrader 13. Prinsessen 14. prinsesse

2 b) Sett inn adjektivene i riktig form.

1.bortskjemte 2. gamle 3. tørt 4. slitne – lykkelige 5. trøtt – sunt – friskt 6. lille 7. gode – mette 8. våte – tørr 9. kjekk – tøff 10. spesielt 11. kjært 12. Kjært (Kjært barn har mange navn = et fast uttrykk) 13. sunne – lille

2 c) Preteritum eller perfektum?

1. har han kommet 2. kom han 3. Har hun gått 4. gikk hun 5. har jeg fått 6. fikk jeg 7. Har du vært 8. Jeg var 9. Ble du 10. Har du blitt 11. Har du gjort 12. Jeg gjorde 13. stod jeg 14. Har du stått 15. Jeg har sagt 16. sa jeg 17. Jeg visste ikke 18. Jeg har ikke visst 19. Tok du 20. jeg har ikke tatt

2 d) Sin, si, sitt, sine, hans eller hennes?

1. sin 2. hennes 3. hans 4. hans 5. si 6. sitt 7. hennes 8. hennes 9. si 10. sitt 11. hans 12. hennes 13. hennes 14. hennes 15. sine

2 e) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. til – i 2. i – på 3. om 4. med 5. I – om / på 6. til – til 7. opp/ut av 8. fra 9. over 10. i – i – på 11. På – i – i 12. til 13. I – i 14. for – i 15. for 16. med – i 17. på – med 18. av 19. i 20. for – på

3 Mormor Birgitta hopper i fallskjerm

3 b) Sett inn substantivene i riktig form.

1. firma 2. kurset 3. hopp 4. utstyret / utstyr – bord 5. stedet 6. helikoptre – området – hoppene / hopp (mest naturlig: hoppene) 7. steder 8. livet 9. stress – hopp 10. Stress / Stresset – mas / maset 11. samfunnet / samfunn – stress 12. tøy 13. sett – utstyr 14. barn – barna 15. syttiåringer – fjellet 16. mennesket 17. høydemåler / høydemålere – nødåpner / nødåpnere 18. himmelen 19. hjelpere – hjelperne 20. bestemødre 21. sko

3 c) Preteritum eller perfektum?

1. har drevet 2. pleide 3. har grudd 4. fikk 5. visste 6. visste – bestod/besto av 7. har hjulpet 8. har ligget 9. lå 10. pleide 11. pleide [3] / har pleid [4] – har flyttet 12. åpnet 13. har åpnet 14. har sett 15. så 16. har virket

4 Elina forteller om sin far

4 d) Samme, sammen, nest, neste, nesten, sist eller siste?

1. nesten 2. siste 3. samme – sammen 4. neste 5. siste 6. Sist – siste 7. nesten 8. nest siste 9. sammen – samme 10. neste – siste 11. sammen – sist – neste 12. siste 13. nesten 14. nest – samme

4 e) Mye eller mange?

1. mye 2. mange 3. mange – mye 4. mye 5. mange 6. mange 7. mange 8. mye 9. mange 10. mye 11. mange

4 g) I vei, i veien, på vei eller på veien?

1. i vei 2. på vei 3. på veien 4. i vei 5. på veien 6. i vei 7. på vei 8. i veien / på veien 9. i vei 10. i veien

5 Petters bror kommer ut av skapet

5 c) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. i 2. med 3. med – i 4. i 5. med 6. med 7. om 8. i 9. med 10. om 11. om

5 d) Sett inn riktig ord i riktig form.

1. bekymret 2. bekymringer 3. bekymrer dere 4. bekymre deg 5. bekymret 6. bekymrer seg 7. bekymringer 8. bekymrer seg 9. bekymringene 10. Bekymre dere

5 e) Sett inn adjektiv som passer, i riktig form.

1. voldsomt 2. taust 3. typisk 4. voldsom 5. voldsomt 6. Kulturelle 7. spesielt

5 f) Sett inn adjektivene i riktig form.

1. vakker – vakker – vakkert – vakre – vakre 2. moden – moden – modent – modne – modne 3. sulten – sulten – sultent – sultne – sultne 4. stresset – stresset – stresset – stressete/stressede – stressete/stressede 5. trist – trist – trist – triste – triste

5 g) Sett inn substantivene i riktig form.

1. formiddag – formiddagen 2. frokost – Frokosten 3. regnet – regn – regnet/regn – regnet/regn – griseværet/grisevær 4. stuegulvet 5. sofaen – mann – veien 6. besøket – foreldre – dagen – Søstera/Søsteren – broren – foreldrene 7. middag – Måltidet – desserten – bordet – øyeblikket 8. mor – hemmeligheten – Familiemiddagen – kaos 9. Mora/Moren – far

6 Heidi er lei av å rydde og vaske

6 b) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. på 2. til 3. til – i 4. for 5. på – av 6. i – med 7. på 8. i 9. i – med 10. av – med – inn 11. over – på 12. på/mot – på / (i) 13. på 14. i 15. i 16. i 17. til 18. med – på

6 c) Sett inn adjektivene og substantivene i bestemt form entall eller flertall, med bestemt artikkel.

1. den gamle stolen 2. De svimle menneskene / Svimle mennesker 3. Den spinkle katten / De spinkle kattene 4. Den slitne flyvertinnen/Den slitne flyvertinna/De slitne flyvertinnene – den sultne passasjeren/de sultne passasjerene 5. de modne pærene / modne pærer 6. den gedigne villaen / en gedigen villa 7. Den vakre damen/dama / De vakre damene – den plystrende mannen/de plystrende mennene 8. Den bitre damen/ dama / De bitre damene – de gamle føttene 9. Det digre måltidet / De digre måltidene 10. Den magre gatehunden / De magre gatehundene / Magre gatehunder – det råtne kjøttstykket / de råtne kjøttstykkene / et råttent kjøttstykke

6 d) Sett inn de refleksive verbene i riktig tid/form.

1. koser oss 2. benyttet seg av 3. ta av deg 4. har tatt seg av 5. Sett dere 6. bestemme seg 7. Har – lagt seg 8. kjente seg 9. kom seg 10. Reis deg 11. sett deg 12.

6 e) Sin, si, sitt, sine, hans, hennes eller deres?

1. si 2. hans 3. sine 4. deres 5. deres 6. hans 7. hennes 8. sine 9. sine 10. deres – deres 11. hennes 12. sine – hennes 13. sin – deres 14. sine – deres 15. sine 16. hennes

6 f) Fra direkte til indirekte tale. Heidi sier at

2. Heidi sier at hun ikke vil spise. 3. Heidi sier at hun alltid vil kose med babyen. 4. Heidi sier at hun ofte vil sove. 5. Heidi sier at hun sjelden er sint. 6. Heidi sier at hun dessverre er syk. 7. Heidi sier at hun heldigvis ikke er sint nå. 8. Heidi sier at hun ikke er så glad og fornøyd. 9. Heidi sier at hun ikke er sulten lenger. 10. Heidi sier at hun ikke kan sove nå.

6 g) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form.

1. den slitsomme dagen – slitsomme dager – de slitsomme dagene 2. en susende lyd – susende lyder – de susende lydene 3. et lite barn – det lille barnet – de små barna 4. et stort problem – det store problemet – store problemer 5. det rike samfunnet – rike samfunn – de rike samfunnene 6. et fattig land – fattige land – de fattige landene 7. en sliten kvinne – den slitne kvinnen – de slitne kvinnene 8. en travel dag – den travle dagen – travle dager

7 Hus, hytte og pensjonat

7 c) Sett inn adjektivene i riktig form.

1. annerledes 2. fornuftige 3. utmerkete/utmerkede 4. fredelige 5. fabelaktig 6. artig 7. etterlengtete/etterlengtede 8. nysgjerrige 9. flerkulturelt 10. feilaktige 11. reiselystne

7 d) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. med 2. i – på 3. i 4. om/på 5. på 6. inn – på 7. i – for 8. til – for 9. av 10. av/med 11. til 12. til 13. av

7 e) Hel, helt eller hele?

1. hele 2. helt 3. helt 4. hele 5. helt 6. hel 7. hele 8. hele 9. hele 10. Hele 11. helt 12. helt 13. Hele 14. helt 15. hele

7 f) Sett inn substantiv som passer i riktig form.

1. gjeld 2. tilbygg 3. værelse 4. svipptur 5. smugene 6. døgn 7. nisje 8. fordommer 9. inntrykk

8 Livet i en kommunal bygård i Oslo

8 a) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. for – i 2. I – ved – av – på 3. i/på 4. av 5. til 6. opp 7. for/i 8. i 9. av 10. fra – i 11. på – for

8 b) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form.

1. den kommunale leiligheten – kommunale leiligheter – de kommunale leilighetene 2. en planlagt tilbakevending – planlagte tilbakevendinger – de planlagte tilbakevendingene 3. en ukentlig visitt – den ukentlige visitten – de ukentlige visittene 4. en ung kvinne – den unge kvinnen – unge kvinner 5. den søtlige lukten – søtlige lukter – de søtlige luktene 6. en mager mann – magre menn – de magre mennene 7. en utslitt sko – den utslitte skoen – utslitte sko 8. det hvite lakenet – hvite laken(er) – de hvite lakenene

8 c) Substantiv – verb – adjektiv/partisipp

1. å leve – levd/levende/livlig/levelig 2. en bestemmelse/en bestemthet – bestemt/bestemmende 3. en bruk/en bruker – å bruke 4. å lede – ledende/ledet 5. en slitasje – å slite 6. en tomhet – å tømme 7. å springe – springende

8 d) Sett inn adjektiv med uregelrett gradbøyning i komparativ form.

1. færre 2. eldre 3. bedre 4. lengre 5. mindre 6. flere 7. mer 8. større 9. tyngre 10. yngre 11. verre

8 e) Sett inn adjektivene i riktig form.

1. forvirrete/forvirrede 2. rosa 3. nystrøkne 4. revne 5. magre 6. bleke 7. digre 8. hvitt 9. kjære 10. lille 11. gode / (beste)

9 Fra asylmottak til hybel

9 a) Sett inn substantiv som passer i riktig form.

1. avslag – søknaden 2. Trivselen 3. Beboerne 4. takknemlighet 5. lyspunktene 6. plenen 7. hybel 8. vennskap – mottaket

9 c) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. i 2. på 3. til 4. i – om 5. På – på – på 6. med 7. på – på/i 8. om/med 9. på 10. i 11. om 12. for

9 d) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form.

1. gamle venn 2. tunge tid 3. kjære familier 4. generelle trivsel 5. gode venn 6. skitne kjøkken 7. tunge depresjon 8. lange brev 9. politiske utvikling 10. grønne plen 11. private hjem 12. nye liv

9 e) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form.

1. det negative svaret – negative svar – de negative svarene 2. et godt vennskap – gode vennskap – de gode vennskapene 3. en bekymret asylsøker – den bekymrete/bekymrede asylsøkeren – de bekymrete/bekymrede asylsøkerne 4. den slitne beboeren – slitne beboere – de slitne beboerne 5. et skittent kjøkken – det skitne kjøkkenet – skitne kjøkken/kjøkkener 6. et viktig brev – viktige brev – de viktige brevene 7. den heldige asylsøkeren – heldige asylsøkere – de heldige asylsøkerne 8. et stort hus – store hus – de store husene

9 f) Substantiv – verb – adjektiv/partisipp

1. en tyngde – tung/tyngende 2. å bekymre – bekymret/bekymringsfull/bekymringsverdig 3. et liv/et leven – å leve 4. en/ei utvikling – å utvikle 5. en frykt – å frykte 6. et stress – stresset/stressende 7. å sove – søvnig/sovende

10 Monica på krisesenter

10 b) Lag sammensatte substantiv.

1. spisestuebord 2. villmann 3. familievold 4. utkantstrøk 5. verdenskrig 6. hjemløs 7. fødselspermisjon 8. hodepinetabletter 9. oppvaskmaskin 10. vaskemaskin 11. potetsalat 12. svinekoteletter 13. lammekoteletter 14. søppelbøtte

10 c) Pronomen i subjektsform og objektsform.

1. jeg – meg 2. han – ham 3. hun – henne 4. vi – oss 5. de – dem 6. du – deg 7. dere – dere

10 d) Vår, vårt, våre, sin, si, sitt, sine, hennes, hans eller deres?

deres – deres – deres – deres – sine – sine – hennes – hennes – hennes – sine – hennes – si – deres – vårt – vår – sitt – hennes – sine – våre – deres

10 e) Svar med adjektivet i bestemt form superlativ.

1. eldste 2. yngste 3. lengste 4. beste 5. minste 6. største 7. tyngste 8. verste

10 f) Lang, langt eller lenge?

1. lenge 2. lenge 3. lang 4. lang 5. langt 6. lang 7. langt 8. lenge 9. langt 10. lang – lenge 11. lang 12. lenge

10 g) Skriv ordene i riktig rekkefølge og verbet i riktig tid.

1.Det var 2. var de 3. stod/sto det tente lys 4. Johanne smilte 5. tenkte hun 6. ringte hun 7. lekte hun 8. blir Johanne 9. blir du 10. jeg har

11 Om likestilling, enhetsskolen og likhetstanken

11 a) Sett ordene i riktig rekkefølge og verbet i presens.

1. ankommer han 2. går han ikke / går ikke han[6] 3. spiser hun alltid 4. liker han ikke 5. er barna alltid ulydige 6. opplever menn ofte 7. betyr egentlig enhetsskolen 8. fremmer Arbeiderpartiet ofte / fremmer ofte Arbeiderpartiet 9. lider mange kvinner ofte under / lider ofte mange kvinner under 10. forteller ikke Monica[7]

11 b Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. mot 2. av 3. mellom 4. til – på 5. av 6. for 7. til 8. I – for – på – for 9. på – i 10. fra 11. i – for – om 12. for 13. i – i – av

12 c) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form.

1. en stor utfordring – den store utfordringen – de store utfordringene 2. et privat forhold – private forhold – de private forholdene 3. den andre søkeren – andre søkere – de andre søkerne 4. en pedagogisk tanke – den pedagogiske tanken – pedagogiske tanker 5. et dårlig resultat – det dårlige resultatet – de dårlige resultatene 6. en negativ konsekvens – negative konsekvenser – de negative konsekvensene 7. den gamle lederen – gamle ledere – de gamle lederne 8. den lille byen – små byer – de små byene

12 d) De fleste eller det meste?

1. de fleste 2. det meste 3. de fleste 4. det meste 5. det meste 6. de fleste 7. det meste 8. det meste 9. de fleste 10. de fleste 11. det meste

12 e) Ingen, ingenting, noen eller noe?

1. noen 2. noe 3. ingenting 4. ingen 5. noen 6. ingenting 7. noe 8. ingenting 9. noen 10. ingenting 11. noe 12. ingen

12 Johanne og Ernesto snakker om ytringsfrihet

12 c) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer

1. i / mellom / med 2. på 3. på – av – på/med 4. på / i – i – på 5. i – Til – opp i 6. på 7. av – med – av 8. ut – på 9. til 10. i – til 11. av – for

12 d) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form

et annet menneske – (det andre mennesket) – andre mennesker – de andre menneskene

en ulik type – den ulike typen – (ulike typer) – de ulike typene

(en korrupt politimann) – den korrupte politimannen – korrupte politimenn – de korrupte politimennene

en annen lov – (den andre loven) – andre lover – de andre lovene

(en kriminell handling) – den kriminelle handlingen – kriminelle handlinger – de kriminelle handlingene

en islamsk lov – den islamske loven – (islamske lover) – de islamske lovene

et fritt individ – (det frie individet) – frie individer – de frie individene

12 e) Substantiv – verb/partisipp

en risiko – å risikere – (risikabel)

en kontroll/en kontrollør – å kontrollere – (kontrollerende)

en kritikk/en kritiker – (å kritisere) – kritisk / kritiserende

å frykte – en frykt – (fryktelig)

(et forbud) – å forby – forbudt

en straff – å straffe – (straffbar)

en/ei begrensning – å begrense – (begrenset)

12 f) Knytt sammen setningene slik at første setning blir en leddsetning med hvis

2. Hvis Ernesto ikke ser helt fornøyd ut, pleier Johanne å hjelpe ham.

3. Hvis læreren gir dem vanskelige oppgaver, må elevene få mye hjelp hjemme.

4. Hvis man aldri kan si hva man tenker, har man ikke ytringsfrihet.

5. Hvis man ikke fjerner voldsscener fra filmer, er det skadelig for barn.

6. Hvis man ikke har ytringsfrihet, er menneskene ikke frie.

7. Hvis de ikke tør si hva de mener, har de ikke frihet.

8. Hvis du ikke hører på meg, vil jeg ikke snakke mer med deg.

9. Hvis man ikke følger lovene, kan man komme i fengsel.

10. Hvis man ikke respekterer andre mennesker, krenker man andre mennesker.

11. Hvis man ikke beskytter barn, blir de syke.

13 22. juli 2011

13 a) Da eller når?

1. Når 2. Da 3. Når 4. når 5. da 6. når 7. da 8. Når 9. når 10. da 11. når 12. når 13. da 14. da/når (“Før” i setning 13 gjør at vi kan forstå setningen både som noe som skjedde en gang – eller flere ganger. Derfor er det mulig å bruke både “da” og “når” her. Det kommer altså an på hvordan vi forstår innholdet i setningen: Hva tenkte du på DA (den gangen) / NÅR (hver gang) du satt ut og så ut av vinduet før?

13 b) Skriv ordene i riktig rekkefølge og verbene i riktig tid.

1. I fjor nøt folk sommeren. 2. Johanne forstod ikke hva som ble sagt da venninnen ringte. 3. De satt foran skjermen hele dagen den forferdelige sommerdagen 2011. 4. De fleste trodde nok at terroren kom utenfra. 5. Det finnes faktisk mennesker som støtter hans tanker. 6. Forsvinner ideene hvis man forsøker å skjule dem? 7. Den norske nasjonen samlet seg i dagene etter terrorangrepet. 8. Mange opplevde nok en følelse av sorg og samhold.

13 c) Fra preteritum aktiv til presens passiv.

2. Norges deltakelse i kriger ble nevnt av utenlandske tv-kanaler. 3. Facebook ble fylt med kommentarer av mange mennesker. 4. Utøya-tragedien ble (av mange) fulgt minutt for minutt av mange. 5. Den forferdelige ugjerningen ble begått av en 32 år gammel mann. 6. Breiviks ideologi / Ideologien til Breivik ble beskrevet i hans kompendium. 7. Ble bomber sluppet av norske militærfly? 8. Norge ble rammet av terror 22. juli. 9. Breivik ble pågrepet av politiet etter hendelsen. 10. Youngstorget ble inntatt av mange fredssøkende mennesker i Oslo 26. april 2012. 11. ”Barn av regnbuen” ble sunget av de frammøtte.

13 d) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form.

1. den tunge sommeren – tunge somre – de tunge somrene 2. det stive ansiktet – stive ansikter – de stive ansiktene 3. en skråsikker analyse – skråsikre analyser – de skråsikre analysene 4. en årlig sommerleir – den årlige sommerleiren – årlige sommerleirer 5. et lite land – det lille landet – små land 6. en aktiv blogger – aktive bloggere – de aktive bloggerne 6. et kristent land – det kristne landet – de kristne landene

13 e) Substantiv – verb – adjektiv/partisipp.

1. en forståelse – forståelig/forståelsesfull 2. en lek – lekende 3. en overraskelse – å overraske 4. å eksplodere – eksplosiv/eksplodert/eksploderende 5. å beskrive – en beskrivelse 6. en påstand – å påstå 7. en terror – å terrorisere

13 f) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. av 2. i [8] 3. i 4. foran/ved 5. av 6. i 7. på 8. bak 9. fram – om 10. på 11. av – fram 12. til – på

13 g) Bruk adjektivene i bestemt form superlativ, med eller uten artikkel.

1. de færreste 2. de fleste 3. de yngste 4. de lengste 5. tyngste 6. eldste 7. beste 8. minste 9. det største 10. det verste

14 Presentasjon av noen norske aviser og medier i Norge

14 b) Substantiv – verb – adjektiv/partisipp.

1. en formidling – formidlet/formidlende 2. å opplyse – opplyst/opplysende 3. å underholde – underholdende 4. et fokus – fokusert/fokuserende 5. en bestemmelse – bestemt/bestemmende 6. å undersøke – undersøkt/undersøkende 7. et salg – salgbar/solgt/selgende 8. et liv – livlig/levd/levende/levelig 9. en sløvhet – å sløve

14 c) På en gang – på gang – på gangen – om gangen – i gang – med en gang?

1. i gang 2. om gangen 3. på en gang 4. på gang 5. på gangen 6. i gang

14 e) Samme, sammen, nest, neste, nesten, sist eller siste?

1. sammen 2. samme 3. Sist – Neste 4. neste 5. siste – nest siste 6. neste – samme 7. siste 8. nesten – siste – nest siste 9. siste 10. neste 11. sammen – samme – sist 12. neste 13. nesten 14. nesten

14 f) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. på 2. ut 3. over/i 4. for – på 5. til/på – i 6. for – til/i 7. i – i – med 8. På – ut – til/for 9. I – av 10. mot 11. til – ut – om – om

15 Johanne og Ismenia snakker om å tro på Gud

15 b) Sett inn substantivene i riktig form.

1. sykler 2. sirkuset – uttrykk 3. lærere – spørsmål 4. kurs 5. krakker 6. land – problemer 7. innvandrerne – butikker 8. lærerne 9. fingrene – fingre – venstrehånda/venstrehånden 10. fjell – liv

15 c) Substantiv – verb – adjektiv/partisipp.

1. en krangel – kranglete/kranglende 2. å leve – livlig/levd/levende/levelig 3. en forkynnelse – forkynnende/forkynt 4. å respektere – respektert/respekterende/respektfull/respektløs 5. en/ei forurensning – å forurense 6. å utvikle – utviklet/utviklende 7. en død – å dø

15 d) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form.

1. den rosa sykkelen – rosa sykler – de rosa syklene 2. et viktig spørsmål – viktige spørsmål – de viktige spørsmålene 3. det andre stedet – andre steder – de andre stedene 4. den kristne personen – kristne personer – de kristne personene 5. en offisiell religion – den offisielle religionen – de offisielle religionene 6. et nytt fag – det nye faget – nye fag 7. en klok lærer – kloke lærere – de kloke lærerne 8. det gamle mennesket – gamle mennesker – de gamle menneskene

15 e) Sett inn adjektivene i riktig form.

1. fullt 2. rosa 3. blå/blåe (mest vanlig i bestemt form: blå) 4. spesiell – spesielt 5. kristen – kristne 6. offisielt 7. annet – annen 8. andre 9. vakre 10. vakkert – fargerike

15 f) Fra verb til substantiv som slutter på –ing.

1. plantingen/plantinga 2. ventingen/ventinga 3. byggingen/bygginga 4. Innføringen/innføringa 5. bakingen/bakinga 6. krangling 7. masing 8. sytingen/sytinga – klagingen/klaginga

16 Jobbe svart og motta trygd

16 d) Substantivets bøyning sammen med eiendomspronomen.

1. kveldskurset 2. læreren 3. skatt – plikt 4. skatten 5. Velferdssystemet 6. liv 7. livet 8. frikortet – arbeidsgiver 9. frihet – Friheten 10. teatre 11. hendene 12. hånd 13. hjemland 14. venner 15. kone – Kona/Konen 16. Jentene/Jenta/Jenten – kurset 17. vennene 18. venninnen

16 e) Sett inn dele – dele ut – dele inn – dele med – dele av – dele opp i riktig tid/form.

1. deler av / deler 2. Delte – ut 3. dele inn/opp 4. dele med 5. delt – inn/opp 6. dele av 7. dele med 8. dele ut 9. delt inn/opp 10. deler av 11. dele inn

16 f) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. av 2. for – på 3. av/gjennom 4. ved 5. på 6. i 7. I – på – på 8. i – for 9. i 10. på 11. på/over/gjennom 12. til – i 13. på – ved/på

17 Norge før og nå: fra bondesamfunn til velferdssamfunn

17 b) Substantiv som slutter på –er (personer).

1. lærerne/lærere (mest naturlig: lærerne – fordi det står “på skolen” og vi da tenker på en konkret skole) 2. tegnere 3. tegnerne 4. elektrikere 5. teknikerne 6. medarbeiderne 7. mekanikerne 8. håndverkere 9. amerikanere 10. jegere 11. fotballsupporterne

17 c) Det, den eller de?

1. det 2. De 3. det 4. det 5. Den – den 6. Det 7. de 8. Den 9. det 10. de

17 d) Finn det riktige ordet.

1. slektninger 2. tårer 3. ser – lukter – hører – føler/kjenner – smaker 4. juleferie – sommerferie 5. bestemmelse 6. forestilling 7. lukkes 8. oppreist – sittende 9. stifte 10. tårene

17 e) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. opp 2. for – i 3. med – på 4. i 5. til – i 6. på – for 7. til 8. ut 9. til – i – for – i 10. til – i 11. for – på 12. om – for 13. i – på

18 Peter og Elinas historie

18 c) Sett inn adjektivene i riktig form.

1. avdøde 2. kjære, gode 3. late, deilige 4. vakre 5. nye – tradisjonelle 6. kjære 7. snille, gamle 8. plutselige 9. største 10. nydelige – salte

18 d) Substantiv – verb – adjektiv/partisipp.

1. en/ei feiring – å feire 2. en følelse – å føle 3. en forelskelse – forelsket 4. å tenke – tankefull/tenkelig/tenkende/tenkbar 5. en glede – gledelig/glad 6. å overraske – overrasket/overraskende 7. et liv – å leve

18 e) Sett ordene med riktig ordstilling og verbene i riktig tid.

1. ble de kjent 2. skal de besøke 3. De har nettopp blitt 4. Han var/er virkelig glad i 5. Vil/ville du ikke 6. Er/var hun ikke glad i 7. står han 8. pleide hun alltid 9. Er det

18 f) Sin, si, sitt, sine, hans eller hennes?

1. hans 2. sin 3. hennes 4. hans 5. sin 6. hans 7. hans 8. hennes 9. si 10. hans 11. sine 12. sitt – hennes

19 Utvandring fra Norge

19 e) Sett inn substantivene i riktig form.

1. utvandringens 2. kontinent/kontinentet 3. staten 4. skuten/skuta – personer 5. utvandrere/utvandrerne – dalen/en dal 6. dalen – målet – utvandrere/utvandrerne 7. årene – millioner – mennesker – hjem 8. fattigdom – undertrykking – klassedeling – grunner – utvandringen/utvandringa 9. emigrantene – hjemlandet

19 f) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form.

1. den kristne amerikaneren – kristne amerikanere – de kristne amerikanerne 2. en nysgjerrig kveker – nysgjerrige kvekere – de nysgjerrige kvekerne 3. en/ei egnet skute – den egnete/egnede skuten – de egnete/egnede skutene 4. den lille jenta – små jenter – de små jentene 5. et norsk frimerke – det norske frimerket – norske frimerker 6. et nytt liv – det nye livet – de nye livene 7. den eventyrlystne nordmannen – eventyrlystne nordmenn – de eventyrlystne nordmennene 8. et fruktbart område – det fruktbare området – de fruktbare områdene

19 g) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. for 2. for 3. på 4. om – på 5. I – ut fra 6. av 7. til 8. på 9. om – i 10. til 11. for – i 12. til 13. I 14. på 15. i/på 16. i

20 Innvandring til Norge

20 c) Skriv substantivene som slutter på –er i riktig form.

1. innvandrere 2. Etterkommerne 3. pakistanere 4. håndverkere – håndverkerne 5. mønstre 6. Levemønsteret 7. eventyrerne 8. Fredsforskeren/Fredsforsker 9. lederne 10. yoghurtbegre

20 d) Nasjonalitetssubstantiv og –adjektiv.

1. pakistaner – pakistansk 2. polakk – polsk 3. svenske – svensk 4. somalier – somalisk 5. iraker – irakiske 6. danske – danske 7. Tyskland – tysk 8. engelskmann – engelske 9. fransk – Frankrike – franske 10. spanjoler – spanske

20 e) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form.

1. det sammensatte mønsteret – sammensatte mønstre – de sammensatte mønstrene 2. en voksen innvandrer – den voksne innvandreren – de voksne innvandrerne 3. en sliten håndverker – slitne håndverkere – de slitne håndverkerne 4. en arbeidsom polakk – den arbeidsomme polakken – arbeidsomme polakker 5. den bosatte irakeren – bosatte irakere – de bosatte irakerne 6. den innflyttede dansken – innflyttede dansker – de innflyttede danskene 7. en arbeidsledig spanjol – arbeidsledige spanjoler – de arbeidsledige spanjolene 8. et flerkulturelt samfunn – flerkulturelle samfunn – de flerkulturelle samfunnene

20 f) Sett inn verbene i preteritum.

1. bosatte oss 2. var – ble 3. utgjorde 4. stod/sto 5. fantes 6. satte oss 7. dro 8. tok 9. kom 10. fant – gjorde

20 g) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. i – i 2. mot – av 3. av 4. for 5. til 6. for 7. mot 8. ute etter 9. av 10. til – fra 11. til/i 12. mot 13. i – av 14. til 15. i – av 16. ut – med

21 Lysglimt

21 a) Sett inn verbet i riktig tid/form og ordene i riktig rekkefølge.

1. Vi takket pent for oss 2. Nøt/Nøyt du 3. å røpe – røpet/røpte 4. har Nicolai fortalt 5. tror jeg – Nicolai har 6. kommer – er 7. har jeg følt 8. satt tante Adele 9. satt – tenkte – var 10. tenker du 11. fomle – banket

21 b) Sett inn riktig form av substantivene.

1. tanker 2. døra/døren 3. kvinnen/kvinna 4. sykepleierne/sykepleieren – medisinen 5. babyen 6. spor – verden 7. sykehjemmet 8. hendene 9. smil – smilet 10. hender – Hendene – livet

22 Skolesystemet i Norge

21 a) Sett inn substantivene i riktig form.

1. barnet 2. barn 3. Barna 4. barn 5. tilbud 6. tilbud 7. tilbud 8. tilbudet 9. bedriftene 10. bedrifter 11. bedriften 12. bedrift

21 b) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form.

1. offentlige skolen/offentlige skole (mer formelt) 2. beste undervisningen/beste undervisning (mer generelt) 3. godt nettverk 4. nytt, spennende språk 5. største språket 6. yrkesfaglige opplæringen/yrkesfaglige opplæring (mer generelt) 7. godt tilbud 8. kristne livssynet 9. gode samtalene/de gode samtaler (mer formelt) 10. gamle lærerne/de gamle lærere (mer formelt)

21 c) Preteritum eller perfektum?

1. hadde 2. har vunnet 3. bygde/bygget 4. innførte 5. har valgt 6. gjorde 7. har drevet 8. avsluttet 9. har avsluttet

21 d) Sett inn riktig spørreord.

1. Hvorfor 2. Når 3. Hvilke 4. Hvilken 5. Hvilket 6. Hvilke 7. Hvilke 8. Hvem 9. Hvorfor 10. Hvilken

21 e) Sin/si/sitt/sine eller hans/hennes/deres?

1. sine 2. hans 3. hennes 4. deres 5. hennes 6. hennes 7. hans 8. si 9. deres 10. sitt 11. si 12. hans 13. sin

21 f) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. til 2. på – om – for 3. i 4. på – i 5. i 6. til 7. gjennom – mellom 8. på 9. I 10. i/på 11. hjemmefra/ut 12. med – for

23 Ernesto bytter skole

23 e) Etter at + pluskvamperfektum og preteritum.

1. jeg hadde skrevet – la jeg 2. de hadde brutt – ble de 3. han hadde funnet – mistet han 4. babyen hadde drukket – sovnet han 5. de hadde avlagt – fant de ut 6. hadde fått – lekte de 7. vi hadde levd – flyttet vi 8. snøen hadde kommet – ble det 9. Emilio hadde tenkt – forstod/forsto han

24 Joseph på norskkurs

24 d) Sett inn substantivene i riktig form.

1. rom – rommet 2. kurset – kurset 3. lærerne – klassen 4. asylsøkere 5. asylsøkerne 6. kurs – nivå 7. nivå – klassen 8. alfabetet – lydene 9. konsonanter – tavla/tavlen – problemer/problem 10. vokalene – konsonantene 11. elevene – vokalene 12. læreren – halsen 13. lærerne

24 e) Sett inn riktig ord i riktig tid/form.

1. bekymrer seg 2. ubekymrete/bekymrede 3. bekymring 4. Bekymrer – deg 5. bekymret 6. ubekymret 7. bekymringer * 1. forvirrer 2. forvirret 3. forvirring 4. å forvirre 5. Forvirringen * 1. illustrerer 2. illustrasjon 3. illustrert 4. illustrasjoner 5. illustrere * 1. opplysninger 2. opplyser 3. opplysende 4. opplysende 5. opplyst

24 f) Sin, si, sitt, sine, hans, hennes eller deres?

 

1. sitt 2. hans 3. deres 4. si – hennes/hans 5. sine 6. hans/hennes 7. hans 8. sitt 9. sitt 10. hans 11. deres 12. sin 13. hans 14. deres 15. deres

24 g) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. på 2. om – i 3. opp i/til 4. av – til – på 5. På/Mot 6. til – for 7. på 8. på 9. til – på 10. over/for – på 11. ut – på 12. på – med – i

25 Livslang læring og etterutdanning

25 c) Sett inn adjektivene i riktig form.

1. nytt 2. viktigste 3. største 4. kvalifiserte 5. late 6. største 7. triste 8. vanskelige 9. ulike 10. viktigste

25 d) Mye eller mange?

1. Mange – mange 2. Mange – mye 3. mye 4. mange 5. mange – mange 6. mye 7. Mange 8. Mye – mange 9. mye 10. Mange

25 e) Sett inn preposisjoner som passer.

1. fra – til 2. av – (da) [9] – på 3. på – til 4. i 5. av 6. i 7. til – for 8. av 9. fram 10. med – av – mellom 11. inn – for/til 12. i – i – med 13. for 14. i – for 15. ut av 16. på 17. for 18. for 19. under – på

26 Zelas død

26 b) Sett inn riktig preposisjon eller adverb.

1. gjennom/via 2. på 3. av 4. etter – i – på 5. av – på 6. om på 7. i 8. til 9. etter 10. ut 11. i – opp 12. til – med 13. for

26 c) Substantiv – verb – adjektiv/partisipp

 1. en stråle / en/ei stråling – å stråle – (strålende)
 2. et spill / en spiller – (å spille) – spilt
 3. (en død) – å dø – død/dødelig/døende
 4. en brann – å brenne – (brennende)
 5. (en lidelse) – å lide – lidende/lidelsesfull
 6. (en/ei mening) – å mene – meningsfull
 7. en bruk / en bruker – (å bruke) – brukt/brukbar/brukelig
 8. en følelse – å føle – (følsom)
 9. en forberedelse – å forberede – (forberedt)
 10. en forståelse – å forstå – (forståelig)

27 Reza skaper sin egen jobb

27 c) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form.

1. det bonete/bonede/bonte gulvet – bonete/bonede gulv – de bonete/bonede/bonte gulvene 2. en ung mann – unge menn – de unge mennene 3. et riktig spor – det riktige sporet – riktige spor 4. den integrerte innvandreren – integrerte innvandrere – de integrerte innvandrerne 5. en frustrert asylsøker – den frustrerte asylsøkeren – de frustrerte asylsøkerne 6. det spesielle særtrekket – spesielle særtrekk – de spesielle særtrekkene 7. den slitne nordmannen – slitne nordmenn – de slitne nordmennene 8. en vakker ting – den vakre tingen – vakre ting 9. det flerkulturelle samfunnet – flerkulturelle samfunn – de flerkulturelle samfunnene

27 d) Substantiv – verb – adjektiv/partisipp.

1. å aktivere – aktiv/aktivisert/aktiviserende 2. et liv – å leve 3. en påstand – å påstå 4. et bråk – bråkete/bråkende 5. en mishandling – å mishandle 6. en undertrykkelse – å undertrykke 7. en integrering/en integrasjon – integrert/integrerende 8. en voldtekt – å voldta 9. å representere – representativ/representert

27 e) Sett verbene i riktig tid/form og ordene i riktig rekkefølge.

1. Jeg har vært politiker i Oslo kommune 2. har jeg vært politiker i Oslo kommune i tre år 3. jeg har vært politiker i Oslo kommune 4. å ha vært politiker i Oslo kommune 5. jeg hadde vært politiker i Oslo kommune * 1. Han har faktisk skapt sin egen jobb 2. Han skapte faktisk sin egen jobb 3. han faktisk å skape sin egen jobb 4. skapte han faktisk sin egen jobb * 1. har utlendinger ofte vært synlige i det offentlige rom 2. var utlendinger ofte synlige i det offentlige rom 3. vil utlendinger ofte være synlige i det offentlige rom 4. utlendinger ofte er synlige i det offentlige rom 5. utlendinger ofte vil være synlige i det offentlige rom

27 f) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. til/mot 2. hos 3. til 4. på – i 5. ut 6. ved/til – gjennom 7. for – i 8. ved 9. på 10. på – i/for 11. for

28 Peter søker jobb i Norge

28 c) Substantiv – verb – adjektiv/partisipp

1. en undersøkelse – å undersøke 2. en forelskelse – å forelske seg 3. en tanke – tenkelig/tenkbar/tenkt/tenkende 4. en forpliktelse – forpliktet/forpliktende 5. en engstelse/en angst – engstelig/angstfull 6. en reservasjon/en reserverthet – å reservere 7. å mislykkes – mislykket

28 d) Sett inn ordene i riktig rekkefølge og verbene i riktig tid/form.

1. var hun ikke redd for å binde seg 2. har hun ikke vært redd for å binde seg 3. er hun ikke redd for å binde seg 4. hun ikke er redd for å binde seg * 1. har de ikke glemt språket sitt 2. har/hadde de ikke glemt språket sitt 3. De har ikke glemt språket sitt 4. Har de ikke glemt språket sitt * 1. jobbet han også som fotograf 2. Jobbet han også som fotograf 3. jobbet han også som fotograf 4. Han jobbet som fotograf 5. han også jobbe som fotograf[10]

28 e) Fra aktiv til passiv.

1. Pasienten ble operert av legen. 2. Radioprogrammet ble laget av reporteren. 3. Maten ble tilberedt av kokken. 4. Elevene ble forberedt på prøven av læreren. 5. Opplegget fra i fjor ble forbedret av læreren. 6. Talen ble endret av politikeren. 7. Tøyet ble vasket på seksti grader av henne. 8. Snitter til seksti personer ble smurt av kantinesjefen. 9. Skjortene til mannen i huset ble strøket av au-pairen. 10. Barnesangene ble sunget til foreldrene av elevene. 11. Den store premien ble vunnet av den gamle damen.

28 f) Sett inn setningsadverbialet på rett plass.

1. Hun sier at han aldri vil være med på dugnad.

2. Det vil alltid være noen som ikke er helt fornøyde.

3. Hun sier at hun bare har tusen kroner igjen.

4. Mannen sier at de dessverre ikke har flere bukser på tilbud.

5. Skal han fremdeles være med å synge i koret?

6. De vil gjerne bli med på turen.

7. Han sier at de heldigvis har med seg lommelykt og ekstra mat.

8. Hvorfor skal de ikke være med på turen?

9. De sier at de nok skal kjøpe en ny leilighet.

10. Han forstår at det nok ikke er så lett å lage et helt nytt språk.

11. Han innrømmer at de ofte krangler.

12. Skal du også bli med?

13. Han sier at han sikkert kommer på kurset.

14. Hun mener at de sjelden bruker penger på tøys og tull.

15. Hun sier at de vanligvis spiser frokost klokka åtte.

16. Hun lurer på om det virkelig er sant det han sier.

28 g) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. i 2. for 3. til – med 4. med 5. til – om 6. til – på – med/til 7. for 8. til – med 9. for 10. ved 11. med – mellom – med 12. ut til

29 Tips angående jobbsøknad, CV og jobbintervju

29 b) Sett inn substantivene og adjektivene i riktig form.

1. ulike steder 2. åpne holdning 3. fleste jobbene 4. små lappene – forskjellige butikker – nyttig informasjon 5. ledige jobben 6. målrettete/målrettede jobbsøkerne 7. slitne arbeidstakerne – stor streik 8. interesserte arbeidsgivere 9. ivrige arbeidstakere – nysgjerrige arbeidsgiverne 10. relevant erfaring 11. nyeste informasjonen 12. lengre tid

29 c) Substantiv – verb – adjektiv/partisipp.

1. en søknad – søkende 2. en/ei åpning – å åpne 3. et ønske – ønskende/ønskelig/ønsket 4. en/ei utlysning – å utlyse 5. å informere – informert/informerende/informativ 6. å interessere – interessant/interessert 7. en aktivitet – å aktivisere/å aktivere 8. et spørsmål – å spørre 9. en/ei bekymring – å bekymre seg 10. et krav – å kreve

29 d) Preteritum eller perfektum?

1. Har du stått 2. Har du ikke funnet 3. Jeg fant ikke 4. Jeg har aldri sett 5. Legene antok lenge / Legene har lenge antatt 6. Jeg har ikke satt meg ned 7. Har du ikke fått 8. har han egentlig sagt 9. gikk de ikke 10. fortalte han 11. tok han 12. stakk sykepleieren 13. gjorde han 14. Det stod/sto

2 e) Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer.

1. i 2. for 3. på 4. til/på 5. i 6. for 7. med 8. i – med 9. på – på 10. foran – for – på 11. på – etter 12. på/mot – over – på/mot 13. opp 14. over – for 15. over/via/på 16. til 17. på 18. bakover i – framover i 19. av – for 20. av – i/på 21. av 22. til 23. til 24. mellom 25. til/for 26. for/til 27. over

30 Arbeidsmiljø og uskrevne regler i arbeidslivet

30 b) Substantiv – verb – adjektiv/partisipp

1. et drypp – å dryppe 2. å slite – slitsom/sliten 3. enei fortelling – å fortelle 4. en latter – å le 5. et smil – å smile 6. et sukk – sukkende 7. en funksjon – å fungere

30 c) Fast og løst sammensatte verb.

1. dekke av 2. avdekket * 1. avslå 2. slått av * 1. tok av 2. har avtatt * 1. gi igjen 2. å gjengi * 1. lyste opp 2. opplyste * 1. (å) gå på 2. pågår * 1. å oversette 2. satt over * 1. å dra på 2. pådro

30 d) Bind setningene riktig sammen.

1. Hun prater med rektor, men hun har egentlig ikke tid.

2. Hun har egentlig ikke tid. Likevel prater hun med rektor.

3. Hun prater med rektor selv om hun egentlig ikke har tid.

4. Hun prater med rektor til tross for at hun egentlig ikke har tid.

1. Babyen er dessverre syk. Derfor føler hun seg stresset.

2. Siden babyen dessverre er syk, føler hun seg stresset. / Hun føler seg stresset siden babyen dessverre er syk.

3. Babyen er dessverre syk, hun føler seg stresset.

4. På grunn av at babyen dessverre er syk, føler hun seg stresset. / Hun føler seg stresset på grunn av at babyen dessverre er syk.

1. Ettersom hun føler seg utslitt, går hun hjem. / Hun går hjem ettersom hun føler seg utslitt.

2. Hun føler seg utslitt, hun går hjem.

3. Hun føler seg utslitt. Derfor går hun hjem.

4. Hun går hjem fordi hun føler seg utslitt. / Fordi hun føler seg utslitt, går hun hjem.

30 e) Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. til – i / på 2. til 3. fra 4. opp – på 5. fra/av 6. ut 7. inn – ut 8. ut 9. med – inn 10. på 11. til 12. ut av 13. i – på 14. opp 15. ut 16. til – i

31 Heidi og Reza i dyp samtale

31 a) Finn ord i teksten som betyr det samme.

 1. i ett strekk = hele tiden
 2. vondt i magen = mageknip
 3. å forsøke = å prøve
 4. hyling = skriking
 5. fortellinger = historier
 6. knep = triks
 7. altfor trøtt = overtrøtt
 8. trøtt (feil i boka: *trøt) = søvnig
 9. å bli rolig = å slokne
 10. fjes = ansikt

31 b) Sett inn adjektivene i riktig form.

 1. den eldste
 2. eldre
 3. slitne
 4. søvnig
 5. tålmodige
 6. utmattet – utmattete/utmattede
 7. oppgitte – slitne
 8. nydelige
 9. uthvilt
 10. fantastisk

31 c) Bøy verbene riktig.

 1. å gråte – gråter – gråt – har grått
 2. å synge – synger – sang – har sunget
 3. å ligge – ligger – lå – har ligget
 4. å sove – sover – sov – har sovet
 5. å bli – blir – ble – har blitt
 6. å ta – tar – tok – har tatt
 7. å skjelve – skjelver – skalv – har skjelvet
 8. å slite – sliter – slet – har slitt
 9. å overdrive – overdriver – overdrev – har overdrevet
 10. å skyte – skyter – skjøt/skøyt – har skutt

31d) Sett inn riktig preposisjon eller adverb.

 1. i
 2. i
 3. på – i
 4. over
 5. for – til
 6. i
 7. for
 8. om
 9. mot – med
 10. i – med – i
 11. for – av

32 Intervju med Johan Galtung

32 b) Sett inn riktig form av det possesive pronomenet.

 1. sitt
 2. hans
 3. sine
 4. hans
 5. hans
 6. sin
 7. sitt
 8. hans
 9. hans
 10. hans
 11. sin

32 c) Forklar disse uttrykkene fra teksten. Se spesielt på ordene i kursiv.

 1. regnes som = bli sett på som
 2. har virket som = har fungert som
 3. omfattende = stort
 4. har vunnet anerkjennelse = har fått stor respekt
 5. har bidratt til = har vært med på å lage/gjøre
 6. ble utnevnt av = ble ansatt
 7. Innflytelsen = påvirkningen
 8. ble overbevist om = ble sikker på
 9. å vie sitt liv = å gi sitt liv / å bruke sitt liv på
 10. et sterkere forsvar = flere soldater / sterkere militært system – han gikk ut på den andre siden = han ble det helt motsatte
 11. har godt av = er bra for

32 d) Bøy verbene i riktig tid/form og sett ordene i riktig rekkefølge.

 1. har han tilegnet seg
 2. å oppfylle
 3. Eliten aner ikke – glir makten – sier/sa Galtung
 4. Bygg – undertrykk – er
 5. har man satt søkelys – begår

33 Intervju med Akmal Ali og Alen Maglic fra Muslimsk Union i Agder

33 b) Mye eller mange?

 1. mange
 2. mye
 3. mange
 4. mye – mange
 5. mye – mange
 6. Mange – mange
 7. mye
 8. Mange – mange
 9. mange
 10. mange

33 c) Skriv adjektivene og substantivene i ubestemt form flertall.

 1. en bosnisk tilsynsvakt – bosniske tilsynsvakter
 2. et pakistansk styremedlem – pakistanske styremedlemmer
 3. et gode samarbeid – gode samarbeid
 4. et nytt sted – nye steder
 5. en voksen mann – voksne menn
 6. et månedlig beløp – månedlige beløp
 7. en stor kraft – store krefter
 8. et sentralt påbud – sentrale påbud
 9. et spesielt mirakel – spesielle mirakler
 10. en beskjeden muslim – beskjedne muslimer
 11. et seksuelt overgrep – seksuelle overgrep

33 d) Substantiv – verb – adjektiv/partisipp

 1. en giver – å gi – givende
 2. et raseri – å rase – rasende
 3. en stridighet – å stride – stridig
 4. en undertrykkelse – å undertrykke – undertrykket
 5. et krav – å kreve – krevende / kravstor
 6. et liv / et leven – å leve – levende / livlig / levd / levelig
 7. en synd – å synde – syndig
 8. en straff – å straffe – straffbar
 9. en praksis – å praktisere – praktiserende

34 Under hviskende trær

34 a) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form.

 1. tause barn – viltre, snakkesalige ungdommer – de mørke gatene – feil klode – merkelig – den koselige gaten/gata – barndom – gode minnene – krigen – den elendige krigen – Livet – livet – familien – tiden/tida – positiv – kalde klimaet – vanskeligere / mer vanskelig – bedre

35 Med blanke ark og fargestifter til

35 b) Sett inn et verb som passer i riktig tid/form.

flydd/fløyet – å være her – se – ligger / befinner seg – er – spandere – sa – ligger – få / oppleve – har lagt – føler – flyr – se – visste – trodd – er – har – tar – legge – er – vil – føle – betyr – opplever – Tenk – oppleve – skal

36 Hjemland

36 b) Sett inn verbene i preteritum og med riktig ordstilling.

 1. Hun satt
 2. Hun frøs/frøys
 3. Fikk hun
 4. lå hun
 5. slapp lungebetennelsen ikke
 6. misforstod/misforsto en del mennesker – hun prøvde
 7. visste de – kom
 8. De la – ankom – Det var
 9. Tilbrakte hun

37 Brevet

b) Sett substantivene inn i riktig form.

 1. dagene
 2. land
 3. klasseskille
 4. asylsøkerne
 5. samfunn
 6. plikter
 7. bunnen
 8. systemet
 9. menneskene
 10. nød
 11. bergene
 12. verden
 13. lykke
 14. olje
 15. penger
 16. velferd
 17. problem/problemer
 18. nasjon
 19. undergang
 20. katastrofene
 21. krise
 22. tragedier

38 Hus med havutsikt og to garasjeporter

38 b) Bøy disse uregelrette verbene.

 1. å sitte – sitter – satt – har sittet
 2. å sette – setter – satte – har satt
 3. å ligge – ligger – lå – ha ligget
 4.  legge – legger – la – har lagt
 5. å gråte – gråter – gråt – har grått
 6. å skrike – skriker – skrek – har skreket
 7. å slippe – slipper – slapp – har sluppet
 8. å smelle – smeller – smalt – har smelt
 9. å bære – bærer – bar – har båret
 10. å be – ber – bad/ba – har bedt
 11. å tilgi – tilgir – tilgav/tilga – har tilgitt
 12. å slå – slår – slo – har slått

39 Livets siste time

39 a) Hvilket ord passer inn?

 1. fremmed
 2. dynetrekk
 3. slåss
 4. stabler
 5. blåveis / hvitveis / hestehov
 6. klør
 7. føttene
 8. taket
 9. mild
 10. stå
 11. banker – dunker
 12. redet

39 b) Sammensatte ord.

 1. dynetrekk
 2. sengekant
 3. pilleeske
 4. myggstikk
 5. matboks
 6. babygråt
 7. slektstreff
 8. gjennomborende

40 Prinsessen på Lykketoppen

40 a) Fra verb til substantiv.

 1. bytte
 2. begynnelse
 3. Starten
 4. liv
 5. bekymringer
 6. smell
 7. trang
 8. Integrasjonen / Integreringen/Integreringa
 9. abonnement
 10. respekt
 11. lengsel
 12. luktene