Fasit til Det går bra! arbeidsboka

Klikk her for å se fasit Det går bra! arbeidsbok (utgave fra 2013)

Her er fasit til Det går bra! arbeidsbok (utgave fra 2015):

Kapittel 1, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene.

stol (m) 1. stolen. 2. stol. 3. stolen. 4. stol. 5. stol – stolen 6. stol – Stolen 7. stol – stol 8. stol 9. Stolen – stol 10. stoler – stolene 11. stol/stoler 12. Stolen

møbel (n) 1. Møblene 2. møbler 3. møbel 4. møblene 5. møblene 6. møbler 7. Møbler 8. møblene 9. møbel – møbler 10. Møblene 11. møbler 12. møbler

Kapittel 1, oppgave b. Sett inn riktig form av substantivene.

1. boka/boken 2. tema/temaer 3. feil 4. språket/språk 5. uttrykk 6. tanker – boka/boken 7. landet 8. Skip/Skipene – båter/båtene – havn 9. havet – seil – vei 10. uvær – kuling – storm 11. regnet – sola/solen 12. sol 13. regnet 14. sola / solen 15. Regn, regn – regn 16. språk – måte 17. språk – undersøkelse – språket/språkene 18. tolvårsalderen 19. alderen 20. alder 21. spontanitet 22. tid – eksamener 23. Tida/Tiden 24. tid 25. språk – språk 26. grammatikken – morsmål 27. tilbakemeldinger – støtte – respons 28. oppveksten – alder – nøkler 29. nøkler/nøklene – livet – tilværelsen 30. nøklene – mestring – tilhørighet – nøkkelsystemet – landet 31. land – nøklene – bagasjen 32. livet – nøkler – alder

Kapittel 1, oppgave e. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. spesielle – hverdagslige 2. avansert – idiomatiske 3. bedre 4. de kulturelle 5. det norske 6. språklige – det norske 7. det norske – det konkrete – det billedlige 8. åpent 9. åpne 10. en intuitiv 11. vanskeligere 12. Et lite / Små 13. lite 14. tungt 15. språklige 16. flere – nye 17. et fremmed – et nytt – nye – et nytt – nye, kulturelle 18. et eventuelt 19. nye – et passivt 20. Positive – gode – en effektiv 21. negative 22. et annet – gamle 23. andre – det norske 24. en møysommelig – nye 25. et nytt – en stor 26. usikker 27. sikkert – sikker 28. de fleste 29. den største 30. det norske – ulike 31. sentralt – viktig

Kapittel 1, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. for 2. om 3. med/i 4. ved 5. til – for 6. imot 7. i 8. på – i 9. i forhold til / for 10. for 11. for – for 12. for 13. for 14. fra – av 15. til 16. til – for 17. til 18. til – til 19. for – på 20. for – i 21. på – ut av 22. til 23.24. til / for – på 25.26. I – av 27. av – i 28. av 29. til 30. for 31. av – av 32. for 33. fra – til – for – av

Kapittel 1, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. Likevel er det 2. er vanskeligere enn den andre 3. var fint av dem 4. stiger 5. gått 6. ned 7. den ivrigste studenten 8. Etter å ha tatt Språkprøve 3 9. har bodd i Norge 10. noen hadde tatt bøkene hans 11. om hun/han/jeg ville komme i fødselsdagen hennes 12. noen få av studentene 13. ikke i samme klasse 14. var ikke kjent med 15. kan ikke Tamara heller 16. ofte å snakke engelsk 17. stryk 18. lettere 19. parti 20. blir kjedelig 21. større utfordring 22. Innlæringen 23. bekymring 24. lekende 25. usikkerhet 26. lang studietid 27. møtt av 28. bygd opp 29. støttet og oppmuntret 30. avislesing 31. løgnene

Kapittel 1, oppgave k. Sett inn verbene i riktig tid/form og skriv ordene i riktig rekkefølge. Noen steder må du sette inn et ekstra modalt hjelpeverb.

 1. kom – hadde kommet – kunne ha kommet / snakket jeg nok – hadde jeg nok snakket – ville/kunne jeg nok snakke – ville/kunne jeg nok ha snakket
 2. hadde naturligvis klart deg – ville/kunne naturligvis klare deg – ville/kunne naturligvis ha klart deg / vokste opp – hadde vokst opp – kunne vokse opp – kunne ha vokst opp
 3. hadde kommunisert – ville/kunne kommunisere – ville/kunne ha kommunisert / jeg hadde kommet – jeg kunne ha kommet
 4. Har du noen gang opplevd / tiltaler – har tiltalt / du snakker – har snakket
 5. Jeg opplever noen ganger fortsatt / folk snakker – folk har snakket / jeg faktisk ber – jeg faktisk har bedt / snakke – å snakke
 6. Kjente du deg igjen / ble gitt
 7. Kunne du tenke deg – Kunne du ha tenkt deg / å gå / Hadde du blitt lei av – Ville du bli lei av – Ville du ha blitt lei av / å lære
 8. du kunne/ville hjelpe – du kunne/ville ha hjulpet / Jeg forstår nemlig / Begriper du deg
 9. Hadde du sagt din ærlige mening – Ville du si din ærlige mening – Ville du ha sagt din ærlige mening / du møtte – du hadde møtt – du skulle møte – du skulle ha møtt
 10. brukte faktisk / jeg går / brukes / Du hører virkelig
 11. Foretrekker du – Hadde du foretrukket – Ville du foretrekke – Ville du ha foretrukket / å ligge fortøyd / ville du være – ville du ha vært – møte – møtt / kom – kunne komme – kunne ha kommet
 12. Jeg har lenge hatt / innser jeg omsider – har jeg omsider innsett / må / prøve
 13. glemte / å gjøre – Har du hørt
 14. Jeg kunne ha det – Jeg kunne ha hatt det (i oppgaven mangler ordet “det”) / jeg bare ikke måtte betale restskatt – jeg bare ikke hadde måttet betale restskatt
 15. Jeg hadde følt meg – Jeg ville føle meg – Jeg ville ha følt meg / jeg ikke tjente – jeg ikke hadde tjent – jeg ikke kunne tjene – jeg ikke kunne ha tjent
 16. Hun hadde vært i sitt ess – Hun ville være i sitt ess – Hun ville ha vært i sitt ess / hun bare hadde sett – hvis hun bare kunne se – hvis hun bare kunne ha sett
 17. jeg lærer / forstår jeg dessverre / sa min bestefar
 18. Barnet ditt hadde snakket – Barnet ditt kunne ha snakket / det ikke reiste tilbake til hjemlandet – det ikke hadde reist tilbake til hjemlandet – det ikke måtte reise tilbake til hjemlandet – det ikke måtte ha reist tilbake til hjemlandet / hevdet personen / stod
 19. du bare tenkte – du bare hadde tenkt – du bare kunne tenke – du bare kunne ha tenkt / nok oppleve – nok ha opplevd
 20. trodde jeg faktisk / var / Nå vet jeg
 21. jeg dro / ringte jeg / Hun ble virkelig glad
 22. du hadde mer tid til rådighet – du hadde hatt mer tid til rådighet – kunne ha mer tid til rådighet – kunne ha hatt mer tid til rådighet / hadde du brukt – kunne du bruke – kunne du ha brukt – å pugge
 23. Jeg har faktisk / jeg pugger nok / foretrekker heller å gå
 24. leste jeg bare / har jeg bare lest
 25. kjedet vi oss ofte / vi bare satt
 26. kjedet vi oss ofte / satt vi bare
 27. tar vi oss en tur ut / blir livet faktisk aldri kjedelig – blir faktisk aldri livet kjedelig
 28. Det var en kald vinterdag / da jeg kom til Norge
 29. jeg virkelig skal/vil kose meg / da tar jeg ofte fram – da vil jeg ofte ta fram
 30. å forsterke / bør du ofte – burde du ofte / du lager – du har laget

Kapittel 2, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene, med artikkel hvis nødvendig.

en mann – kjerringa / kjerringen – slåttonna / slåttonnen – kjerringa / kjerringen – slåttekarene – mannen – ljåen – enga / engen – mannen – huset – smør – kjelleren – øl – ølbollen – grisen – hånda / hånden – kjellertrappa / kjellertrappen – grisen – smøret – grisen – smøret – gulvet – øltønna / øltønnen – grisen – døra/døren – spark – gulvet – tappen – hånda / hånden – kjelleren – øltønna/øltønnen

Kapittel 2, oppgave b. Sett inn riktig form av substantivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. turistene – steder 2. de stedene – turistene / turister 3. vikingene / vikinger 4. sverd – makt – tvang 5. kristendommen – sverd – kamp 6. vikingene 7. hekser 8. vikingtiden – tanken 9. trang – land – tid 10. symboler 11. ursymbolet 12. slaget 13. slutten – vikingene / vikinger – plyndring / plyndringer – ekspedisjoner 14. drømmen – rikdom – sjanser – kyster 15. utlandet – byer – kongedømmer 16. begravelser – vis 17. valg – ektefelle – huset – vikingkvinnene / vikingkvinner – rettigheter – kvinner / kvinnene – tiden 18. Slavene – rettigheter 19. Debatten / Debattene – samfunn/samfunnet 20. Sagaene – fortellingene – verdenslitteraturen

Kapittel 2, oppgave c. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. et godt/gode 2. godt 3. gode 4. gode 5. et godt 6. fin 7. fine 8. en fin 9. fine 10. fint 11. koselige 12. En koselig 13. koselig 14. de koselige 15. Et koselig/Koselige 16. Et billig/Billige 17. billig 18. en billig 19. Billige 20. et billig/billige 21. Et tysk / Tyske 22. En tysk – tyske 23. En frisk 24. et friskt 25. Friske 26. frisk 27. Et friskt / Friske 28. praktisk 29. praktiske – praktisk 30. et praktisk/praktiske 31. praktisk 32. et nytt/nye 33. nye – den vanskelige 34. en ny 35. en ny/ei ny/ny – nytt 36. Nye 37. en stille 38. En stille 39. et stille 40. stille 41. et stille 42. vakkert 43. vakre 44. et vakkert 45. modne 46. modent 47. En moden 48. modne 49. Et modent 50. Modne 51. et lite 52. Små 53. et lite – en liten 54. lita/liten/ei lita/en liten 55. En liten 56. De små 57. Den lille 58. en annen 59. andre 60. et annet 61. andre 62. ei anna/en annen 62. et annet 64. en annen

Kapittel 2, oppgave d. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. de gamle 2. populære – attraktive 3. brutale – fremmede 4. andre 5. negative – de positive 6. stakkars – glødende 7. selvstendig – nasjonale 8. kjente 9. særegne – treffsikre 10. bevarte 11. Rike – praktfulle 12. den eldste 13. flere – fleste – det øvrige 14. en fri – en annen 15. rituelle – overnaturlige 16. effektive 17. de mest brutale – mest voldelige / voldeligste 18. De anonyme – ulike 19. den norrøne 20. viktigere – travle

Kapittel 2, oppgave f. Sett inn riktig form av refleksivt pronomen eller personlig pronomen.

meg – ham – han – seg – vi – ham – seg – meg – ham – han – deg – ham – dere – dere – ham – oss – deg – meg – deg – meg – meg

Kapittel 2, oppgave h. Bind setningene riktig sammen og med logisk innhold.

 1. Han har bodd i landet i tjue år, men han har ikke lært språket.
 2. Selv om han har bodd i landet i tjue år, har han ikke lært språket. / Han har ikke lært språket, selv om han har bodd i landet i tjue år.
 3. Til tross for at han har bodd i landet i tjue år, har han ikke lært språket. / Han har ikke lært språket, til tross for at han har bodd i landet i tjue år.
 4. Han har bodd i landet i tjue år. Likevel har han ikke lært språket.
 1. Siden han ofte ble syk av lufta i byen, flyttet de fra byen. / De flyttet fra byen siden han ofte ble syk av lufta i byen.
 2. Han ble ofte syk av lufta i byen. Derfor flyttet de fra byen.
 3. Han ble ofte syk av lufta i byen, så de flyttet fra byen.
 1. Han avla eksamen i psykologi. Så begynte han å jobbe som psykolog.
 2. Han avla eksamen i psykologi. Deretter begynte han å jobbe som psykolog.
 3. Han avla eksamen i psykologi. Siden begynte han å jobbe som psykolog.
 1. Hun var så glad i ham, så hun ville aldri såre ham.
 2. Hun var så glad i ham. Derfor ville hun aldri såre ham.
 3. Fordi hun var så glad i ham, ville hun aldri såre ham. / Hun ville aldri såre ham fordi hun var så glad i ham.
 4. Siden hun var så glad i ham, ville hun aldri såre ham. / Hun ville aldri såre ham siden hun var så glad i ham.

Kapittel 2, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. for – i 2. for 3. til 4. for 5. på 6. i 7. med 8. for – i 9. for – ut 10. av 11. på 12. på 13. I – ut 14. I 15. For 16. til – av 17. på 18. til 19. på 20. i 21. for 22. til 23. over 24. for 25. Om – i 26. på – om 27. ut – med 28. på – til 29. inn 30. over 31. av – til 32. til 33. i – for 34. for 35. for 36. til 37. i 38. på 39. På

Kapittel 2, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. popularitet 2. plyndringer, voldtekter og herjinger 3. ble tvunget 4. stolthet 5. Innføringen 6. framstillingsmåten 7. avsluttet 8. ikke sett henne på 9. Til tross for at/ Selv om – er de 10. ansvarlige for 11. det mest fantastiske skipet 12. Ifølge 13. ble begravd/begravet 14. sett 15. samfunn 16. levende 17. Verken – eller 18. ulovlig 19. har skrevet sagene 20. det/alt som fantes i begynnelsen 21. ble plantet midt i Åsgård 22. kalt 23. forstå – bevege seg 24. oppkalt 25. ofte gjenspeilet i 26. Odin hadde pustet Livets pust inn i trestokkene, ga Ve stokkene form

Kapittel 2, oppgave k. Sett inn verbene i riktig tid/form og skriv ordene i riktig rekkefølge Noen steder må du sette inn et ekstra modalt hjelpeverb.

1. har aldri vært 2. var faktisk 3. ble kristnet 4. kristnet egentlig 5. ikke hadde akseptert / ikke ville akseptere / ikke ville ha akseptert – folk hadde vært vant til – kunne/ville/måtte de få smake 6. kan tenke seg / kunne tenke seg – faktisk ble innført 7. hadde Norge sett ut / kunne/ville Norge se ut / kunne/ville Norge ha sett ut – ikke hadde vært / ikke var 8. ble de egentlig kalt 9. endeklig ble – trengte nordmenn virkelig / trengte virkelig nordmenn – å identifisere – føle 10. Tror du – følte 11. ble vikingene framstilt 12. har man endret / endret man 13. endret man egentlig 14. startet 15. sluttet 16. Tar egentlig 17. deltok 18. Hadde du faktisk deltatt 19. vikingene faktisk reiste 20. Har du noensinne 21. var faktisk – lokket mange 22. var – lokket ham 23. ble styrt 24. Var – styrte 25. ble dessverre gjort 26. ble markert 27. markerte alltid 28. ble ofte begravet 29. skulle brukes – kom – hadde falt fra 30. ble ikke arrangert 31. det høyst sannsynlig var 32. ble behandlet – kunne hun bare skilles 33. De to har omsider skilt seg – å ha levd 34. de faktisk skilte seg 35. forlot – satt 36. trellene dessverre ikke hadde – de hadde 37. hadde jo hatt / ville/kunne jo ha / ville/kunne jo ha hatt – hadde vært / kunne være / kunne ha vært 38. ble faktisk betraktet – som kjøpte dem til slutt / som til slutt kjøpte dem 39. dessverre både kjøpes – selges / dessverre både bli kjøpt – solgt 40. underkastet seg – ble dessverre møtt 41. ble mange kvinner sørgelig nok anklaget / ble sørgelig nok mange kvinner anklaget 42. man mente – det hadde blitt inngått – at det ble inngått 43. utvalgt – forfulgt – ble de drept 44. ble drept – hevnet vennen ofte/hevnet ofte vennen / kunne/ville/måtte vennen ofte hevne 45. ble utført – faktisk opprettholdt – ofte ble bygget/bygd 46. å tro – religionen nok spilte 47. ble kalt – ryddet – ordnet

Kapittel 3, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene, med artikkel hvis nødvendig.

en papegøye – et bur/bur – huset – Papegøyen – rom – rom – hals – en gardinstang – en stemme – golvet – ulåtene – flekken – en papegøye – huset – lyder – papegøyen – tid – katten – huset – mor – potene – papegøyen – oppgave – husherren – stemmen – pengene

Kapittel 3, oppgave b. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. den gamle – kulturelle 2. Revolusjonære – (et) eget – allmenne 3. de kulturelle, kunstneriske – en felles 4. ukjente – én muntlig – en annen 5. ulike – lokal 6. største 7. et meningsfullt 8. særnorske 9. en produktiv – intens 10. tilbakeholdte 11. større 12. de beste 13. Den unge – en rik – eldre 14. ulykkelig 15. en selvbiografisk 16. lille 17. de største / de store, mest kjente / kjente 18. satiriske – kritiske 19. sentrale 20. sosialkritisk, realistisk – problemrettet – psykologiske – symbolske

Kapittel 3, oppgave c. Sett inn riktig form av seriøs eller alvorlig.

1. seriøst 2. alvorlig 3. alvorlig 4. seriøs 5. seriøst/alvorlig 6. alvorlig 7. alvorlig 8. seriøs 9. seriøs 10. alvorlig

Kapittel 3, oppgave e. Sett inn riktig tid/form av verbene.

debuterte – utga(v) – dannet – skulle vise seg å bli – å avspeile – gjennomgikk – svarer til – hadde – ble – begynte – å bevege seg

Kapittel 3, oppgave h. Sett inn riktig stedsadverb.

(hjem – hjemme) 1. hjemme 2. hjem 3. hjem 4. hjemme 5. hjem 6. hjemme 7. hjem

(ned – nede) 1. nede 2. ned 3. ned 4. nede 5. nede 6. ned 7. nede

(ut – ute) 1. ute 2. ut 3. ut 4. ut – ute 5. ut 6. ute 7. ut

Kapittel 3, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. av 2. på 3. ut over 4. på – av 5. på 6. på 7. om 8. over 9. på 10. for 11. i 12. ved 13. på – på 14. for – mot 15. på 16. på 17. på 18. om 19. på 20. på 21. på – til 22. i – ut 23. til / hos / med 24. blant / med 25. på med – for 26. for 27. opp – for 28. for – på 29. i 30. på 31. med – for / på 32. til 33. til / bak

Kapittel 3, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. den gamle litteraturen burde legges på hylla 2. den gamle litteraturen ikke er verdiløs 3. hun føler at hun ikke alltid hører hjemme i sin egen kultur 4. nittende århundret 5. løsrive seg 6. Asbjørnsen og Moe som samlet inn 7. ble samlet inn av 8. dikterisk produksjon 9. tok livet av 10. mann døde/var død 11. problemer blir tatt opp/tas opp 12. Bjørnson tildelt 13. betydningsfull 14. brøt 15. skrev / ga(v) altfor direkte 16. forarget 17. et opphold 18. Et dukkehjem som bidro til 19. lånte 20. ble truet av Krogstad 21. den skyldige 22. like godt vare på barna sine 23. Verken – eller

Kapittel 3, oppgave k. Sett inn verbene i riktig tid/form. og skriv ordene i riktig rekkefølge. Noen steder må du sette inn et ekstra modalt hjelpeverb.

1. stikker seg jo fram / har jo stukket seg fram – er det egentlig hun / hva er det hun egentig – tror du 2. hun visst bare syntes / synes – var/er – andre hadde/har – å kritisere 3. har Trollmor følt noen ganger / har Trollmor noen ganger følt – hun ikke hører til – Har du noen gang kjent 4. Har egentlig vanlige folk tatt / Har vanlige folk egentlig tatt – det som har skjedd 5. Er virkelig den gamle litteraturen utgått / Er den gamle litteraturen virkelig utgått – tenker du / har du tenkt 6. hadde Bjørnson hatt / ville/kunne Bjørnson ha / ville/kunne Bjørnson ha hatt – det hadde vært – han hadde levd / kunne leve / kunne ha levd 7. Har vi faktisk lagt 8. har blitt lagt / bør legges – mener nemlig – vi faktisk trenger 9. tenkte jeg – den gamle litteraturen virkelig var – har jeg egentlig endret – bare å lese 10. jeg begynte å studere / visste jeg faktisk ikke 11. det ikke hadde vært for 1800-tallsforfatternes / ville/kunne faktisk virkeligheten ha sett annerledes ut / ville/kunne virkeligheten faktisk se annerledes ut / hadde faktisk virkeligheten sett annerledes ut 12. var visst unionen med Danmark 13. blir ofte omtalt / har ofte blitt omtalt / omtales ofte 14. var altså 15. inntrådte også Norge / inntrådte Norge også – opplevde nok mange folk 16. spiller ofte inn / har ofte spilt inn 17. kom virkelig 18. hadde løsrevet seg / løsrev seg – følte nordmenn – de liksom ble gitt 19. ble av mange regnet 20. var en av dem – virkelig ivret for 21. hadde nasjonaldagen egentig sett ut / kunne/ville nasjonaldagen egentlig ha sett ut / kunne/ville nasjonaldagen egentlig se ut – Wergeland ikke hadde levd 22. har jo faktisk vandret / vandret jo faktisk – vandrer jo fremdeles 23. Ville du virkelig ivre for / Ville du virkelig ha ivret for / Hadde du virkelig ivret for – du hadde levd / hvis du levde 24. omhandlet kvinners følelser / skulle omhandle kvinners følelser 25. Blir Amtmandens Døttre også lest / Leses Amtmandens Døttre også 26. vekket faktisk mange følelser – ble faktisk satt i kok 27. mannen kunne prøve ut – burde/skulle/kunne/måtte kvinnen også få lov til – ga virkelig grobunn for

Kapittel 4, oppgave b. Sett inn riktig form av substantivene og adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. det beste landet 2. et fremmed begrep 3. en fjern drøm 4. varme hjem 5. en økonomisk krise/den økonomiske krisen 6. den moderne velferdsstaten/en moderne velferdsstat 7. dårlige forhold – utilstrekkelig tilbud/utilstrekkelige tilbud 8. rike mennesker 9. åpne armer 10. slitne husmødre 11. høy posisjon 12. en klarere 13. vesteuropeiske land – vanskelige år 14. andre viktige 15. norske myndigheter/de norske myndighetene 16. De sosiale utgiftene / Sosiale utgifter 17. et sikkert helsetilbud – komfortable boliger – gode trygdeordninger 18. den politiske planen 19. de nakne fakta (de nakne faktaene) 20. den nye fattigdommen

Kapittel 4, oppgave c. Sett inn substantivene som svarer til verbene, med artikkel hvis nødvendig.

1. advarsel 2. anerkjennelse 3. beherskelse 4. beskyttelse 5. bønner 6. forferdelse 7. iver 8. lengsel 9. lidelse 10. løfte 11. mangel 12. skuffelse 13. tilgivelse 14. tvang 15. en utfordring 16. ødeleggelse

Kapittel 4, oppgave d. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. rikeste 2. et offentlig – fattige 3. sosial – den norske – den moderne 4. dårlige/et dårlig – utilstrekkelige/utilstrekkelig 5. Den tradisjonelle 6. åpne 7. slitne 8. en klarere 9. vanskelige 10. største – det norske 11. en/ei dyp 12. en god – trygg – et sikkert – komfortable – gode 13. den politiske 14. de nakne 15. den langsiktige 16. aggressive – bitre – engstelige – bekymret 17. fattige – vanskelige – forståelsesfulle 18. fattige – (en) stor 19. morsomme – spennende 20. tungt – den idylliske

Kapittel 4, oppgave e. Sett inn riktig form av adjektivene.

1. færre 2. eldste 3. bedre 4. lengste 5. den minste 6. fleste 7. meste 8. største 9. tyngste 10. yngre 11. verre – verst

Kapittel 4, oppgave f. Sett inn riktig form av eiendomspronomenene.

1. si 2. si 3. hennes 4. hennes 5. sin 6. sitt 7. deres – deres 8. deres 9. sine 10. deres 11. sin – sin – hans 12. sitt

Kapittel 4, oppgave h. Bind setningene riktig sammen og med logisk innhold.

 1. Jeg tror ikke på noe av det du sier, så jeg vil ikke høre på deg lenger.
 2. Jeg tror ikke på noe av det du sier. Derfor vil jeg ikke høre på deg lenger.
 3. Ettersom jeg ikke tror på noe av det du sier, vil jeg ikke høre på deg lenger. / Jeg vil ikke høre på deg lenger, ettersom jeg ikke tror på noe av det du sier.
 4. Jeg vil ikke høre på deg lenger, for jeg tror ikke på noe av det du sier.
 1. Han fikk sju riktige tall på lottokupongen, så han vant 5 millioner kroner.
 2. Han fikk sju riktige tall på lottokupongen. Derfor vant han 5 millioner kroner.
 3. Ettersom han fikk sju riktige tall på lottokupongen, vant han 5 millioner kroner. /
 4. Han vant 5 millioner kroner ettersom han fikk sju riktige tall på lottokupongen.
 5. Han vant 5 millioner kroner, for han fikk sju riktige tall på lottokupongen.
 1. Fordi de ofte hadde konflikter, valgte de å avslutte samlivet. / De valgte å avslutte samlivet fordi de ofte hadde konflikter.
 2. De hadde ofte konflikter. Derfor valgte de å avslutte samlivet.
 3. De hadde ofte konflikter, så de valgte å avslutte samlivet.
 4. De valgte å avslutte samlivet, for de hadde ofte konflikter.

Kapittel 4, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. til 2. til – i – i 3. til 4. til – i 5. på – for 6. opp på 7. 8. på – i 9. på – av 10. på – av 11. i 12. i – blant/mellom 13.14. for – fra 15. til 16. til 17. for 18. på / opp 19. for 20. til 21. mot 22. opp 23. opp 24. om av – av 25. for 26. for 27. av 28. av – fra 29. til 30. imot 31. ved – på 32. på – i

Kapittel 4, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. huske 2. beskyttelse 3. økonomiske kriser virkelig kunne ramme Norge 4. endringer i folks 5. er ikke nok plasser og ressurser 6. skepsis 7. økte blant 8. skulle bli tatt imot av mor 9. ble innført av Arbeiderpartiet 10. oljen som har gitt Norge enorme inntekter 11. diskuteres 12. krevde – privatisere 13. aktive 14. Det er riktig / rart / spesielt – selv om det er mange grupper som 15. sulten, tørst og kald 16. skamfull og sjenert 17. barnefamilier ofte er de som sliter mest 18. frykt for 19. aggressivitet, bitterhet, engstelse og bekymring 20. familiene hadde hatt ansvaret for de fattige, tok 21. Den mest inspirerende statsministeren 22. ble han sittende 23. den mest spennende jobben 24. masingen – klagingen 25. nye jobb var veldig 26. Likevel fikk han ingen jobb. 27. Likevel fikk hun ingen nye venner 28. enig (med Heidi) i 29. mangel på 30. innbetaling på

Kapittel 4, oppgave k. Sett inn verbene i riktig tid/form og skriv ordene i riktig rekkefølge. Noen steder må du sette inn et ekstra modalt hjelpeverb.

1. ville/kunne samfunnet ha vært / ville/kunne samfunnet være / hadde samfunnet vært – man ikke hadde hatt / man ikkehadde 2. ikke hadde innført – regulerte arbeidsforholdene – ville samfunnet faktisk ha vært / ville samfunnet faktisk være 3. beskrives / blir beskrevet / ble beskrevet – er ikke / var ikke – vi faktisk kjenner 4. har/er nordmenn blitt vant til staten tar hånd om 5. Situasjonen ville kanskje ha vært / Situasjonen ville kanskje være / Situasjonen hadde kanskje vært – de politiske partiene hadde vært / de politiske partiene var 6. er egentlig ditt mål / var egentlig ditt mål / har egentlig vært ditt mål / vil egentlig ditt mål være 7. det visstnok skal ha skjedd / det visstnok har skjedd / det visstnok skjedde 8. har inntil nylig trodd 9. finanskrisen kom – var det mange – virkelig fikk seg 10. ble målet – dekket / kunne dekke 11. virkelig ønsket – å reservere – faktisk trengte den 12. ble husmorens arbeid lettere – krigen endelig var over 13. Egentlig skulle mor ta imot – var ikke alltid – dette gikk 14. Skjedde det noe spesielt 15. diskuterte man ofte – det gjaldt oljepengene 16. Blir det begått/Begås det brudd på menneskerettighetene 17. De sosiale utgiftene fortsetter – mange faktisk blir kritiske 18. har faktisk den økonomiske veksten 19. å møte alderdommen – møtes de eldre – ofte snakker om eldrebølgen 20. Er det slik – at det faktisk kan (feil i oppgaven, for det står: “at det kan”. “faktisk” må inn mellom “det” og “kan” pga ordstilling for leddsetning) 21. ofte sliter 22. Var Norge – ble hardest rammet

Kapittel 5, oppgave a. Sett inn ubestemt artikkel der det er nødvendig.

1. en 2. en 3. en 4. – 5. – 6. – 7. – 8. en 9. en 10. – 11. – 12. – 13. – 14. – 15. – 16. – 17. en 18. – 19. en 20. – 21. et – en

Kapittel 5, oppgave b. Sett inn riktig form av substantivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. sofaen 2. en sofa 3. lege – lærer 4. Fastlegen – vikaren – timer 5. legevakt 6. legevakten 7. helsesystemet 8. historiene – typer – avisene 9. formen – mediedekning – situasjonen 10. Diskusjonen – medisin – skolemedisin – land – land 11. former – behandling 12. behandlingsmåter 13. sikkerhet 14. halvparten – tilbydere – medisin 15. samfunn – Samfunnet 16. Et samfunn 17. samfunn 18. samfunnet 19. et samfunn

Kapittel 5, oppgave c. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. ledige 2. ufarlige 3. den søvnige 4. en privat – åpen 5. åpen 6. åpent – den private 7. De fine 8. De tragiske – fete 9. et skjevt 10. de positive – negative 11. fattigere – vanligere – alternative 12. bestemte – alternativ 13. alternative – stuerene 14. Alternativ – religiøs – de artige 15. rart – underlige 16. hastige 17. dødelige 18. mer hardføre – mer motstandsdyktige – mer produktive 19. den moderne – nytt 20. dødelige 21. næringsrik – mer økonomisk – mer gunstig / gunstigere 22. spesielle – særegne – kjære

Kapittel 5, oppgave d. Bruk ordene riktig.

 • 1. ganger 2. tid 3. timen 4. timene 5. en gang 6. tid 7. tid 8. gang
 • 1. bevilling 2. bevilgningen 3. bevilgninger 4. bevilgninger 5. bevilling 6. bevilgning(er)
 • 1. flaks 2. sjanse 3. flaks 4. en sjanse

Kapittel 5, oppgave e. Sett inn et pronomen som passer.

 • Jeg – dere – jeg
 • seg – dere
 • jeg – dere
 • dere – dere – dere
 • dere – dere – Dere
 • som
 • de [brevskriverne]
 • de – De
 • de – de
 • de – deres – dem
 • de – dem
 • de

Kapittel 5, oppgave g. Sett inn et verb som passer i riktig tid/form.

1. sette deg – sitte / stå / ligge 2. å sitte / å ligge – satte deg / la deg – sitter / ligger – sitter/ligger – stå 3. har – satt / lagt – sette / legge – å stå / å ligge – Sett / Legg 4. sitter – setter seg – å sette seg 5. lå / satt – satte – meg – sto(d) – la 6. har ligget 7. sitte / stå 8. satte meg – hadde satt 9. lå – sto(d) 10. Sett / Legg 11. Sett 12. satte 13. satt 14. setter 15. satt – lagt – sette meg/legge meg

Kapittel 5, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. over 2. over 3. over 4. for / på 5. gjennom 6. av 7. i 8. på – på 9. ut av – på / i 10. for 11. opp med – i 12. til – av 13. for 14. på 15. for 16. til – for 17. i 18. i – etter 19. av 20. for 21. av 22. for – på – for 23. av – til – over 24. for / etter 25. til 26. i – i 27. for 28. på 29. i – til 30. I – av 31. ut 32. over 33. mot – i 34. for – til 35. i – til 36. til / i 37. inn på 38. for – av 39. på 40. i 41. ut 42. over

Kapittel 5, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. hun hadde lagt seg ned, kjente hun at hun hadde blitt 2. hun nok har pådradd seg en halsbetennelse 3. det nok vil gå raskt over 4. stole på 5. stengt/lukket 6. hun/han ikke har noen ledige timer 8. fortsatt et lite håp 9. påkrevd 10. jeg nok må henvende meg på legevakten 11. løpende 12. sittende 13. veldig mye 14. tilgang på 15. dårlig behandling 16. støttet og hjulpet 17. er ikke noe 18. rister på hodet og undrer seg 19. skepsis 20. bestemmende for 21. å legalisere 22. oppleves av mange 23. innvendinger om 24. selvbestemmelsesrett 25. stadig større åpenhet 26. Ivaretar

Kapittel 5, oppgave k. Sett inn verbene i riktig tid/form og skriv ordene i riktig rekkefølge. Noen steder må du sette inn et ekstra modalt hjelpeverb.

1. at det begynte å klø – Det klødde 2. det nok gikk raskt over / det nok ville gå raskt over 3. det sikkert skyldes – jeg hadde vært 4. kom – la jeg meg 5. jeg hadde kommet – la jeg meg 6. jeg legger meg / jeg har lagt meg – har jeg virkelig tenkt på / tenker jeg virkelig 7. Hadde det satt seg fast en potet 8. hadde nok dessverre pådradd/pådratt meg / pådro meg nok dessverre 9. pådro han seg visst 10. Jeg trengte – legekontoret var naturligvis / legekontoret er naturligvis 11. ville det ha vært / ville det være / hadde det vært – tror du 12. Ville du faktisk nekte / Ville du faktisk ha nektet / Hadde du faktisk nektet – du hadde vært / du var 13. faktisk ville ha betalt / faktisk ville betale / faktisk hadde betalt – hun hadde vært syk nok / hun var syk nok 14. Har du noen gang opplevd / Opplevde du noen gang – du ikke får / du ikke fikk 15. Jeg har noen ganger følt meg / Jeg føler meg noen ganger / Noen ganger har jeg følt meg / Noen ganger føler jeg meg 16. Før følte han seg ofte ensom / Han følte seg ofte ensom før – Det gjør han ikke / Han gjør det ikke 17. hadde nok blåst opp / Ville nok blåse opp / Ville nok ha blåst opp – hvis de hadde solgt / hvis du kunne/ville selge / hvis de kunne/ville ha solgt 18. artet egentlig diskusjonen seg 19. Før var Norge / Norge var før – hva det faktisk er 20. Før han ble innlagt – tenkte han faktisk han gjorde på jobben

Kapittel 6, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene og adjektivene med artikkel. 

Den gamle, strøkne tallerkenen – den spesielle damen – et rødt hus/det røde huset – et spesielt råd – den yndige, merkelige damen – de sjeldne porselensskattene – den sleske, unge svigersønnen – et nytt lån – Den innpåslitne, gjerrige svigersønnen – de nysgjerrige naboene

Kapittel 6, oppgave b. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. en god 2. et åpent 3. det langstrakte 4. en lang – en interessant – (en) egen – mest 5. kritiske 6. en vanlig 7. den gammeldagse – små 8. den økonomiske – vanskelig 9. aktive – det politiske 10. ensom 11. synlige – det politiske 12. den virkelige – sosiale – politiske 13. det politiske 14. den biologiske 15. Den idylliske – slitne – et rent 16. En annen – et senere 17. nye – tidligere 18. andre – lettere – ung 19. gode – trygge 20. vanskelige – nære

Kapittel 6, oppgave g. Sett inn å sette (seg), å legge (seg), å ligge, å sitte, å stå

1. har stått – har – stått/sittet – ligge 2. Satte 3. Har – satt 4. lagt 5. har – ligget/sittet 6. har – satt / har lagt 7. satte / la – la 8. sette seg 9. lagt 10. har stått – sette seg

Kapittel 6, oppgave h. Sett inn verbene i preteritum eller perfektum.

1. skjedde 2. feide 3. har vært 4. stod 5. gikk 6. har vært 7. var 8. begynte 9. har endret 10. har fått

Kapittel 6, oppgave i. Bind setningene riktig sammen og med logisk innhold.

 1. Selv om de ofte går på tur i skogen, liker de seg best i byen. / De liker seg best i byen, selv om de ofte går på tur i skogen.
 2. Til tross for at de ofte går på tur i skogen, liker de seg best i byen. / De liker seg best i byen, til tross for at de ofte går på tur i skogen.
 3. De går ofte på tur i skogen, men de liker seg best i byen.
 4. De går ofte på tur i skogen. Likevel liker de seg best i byen.
 1. Jeg er ofte skuffet over min bror Per, siden Per sjelden ringer til vår mor. / Siden Per sjelden ringer til vår mor, er jeg ofte skuffet over min bror Per.
 2. Jeg er ofte skuffet over min bror Per, for Per ringer sjelden til vår mor.
 3. Per ringer sjelden til vår mor, så jeg er ofte skuffet over min bror Per.
 4. Per ringer sjelden til vår mor. Derfor er jeg ofte skuffet over min bror Per.
 1. Siden utstillingsdukker ofte er veldig tynne, ønsker flere mennesker andre typer modeller. / Flere mennesker ønsker andre typer modeller, siden utstillingsdukker ofte er veldig tynne.
 2. Flere mennesker ønsker andre typer modeller, for utstillingsdukker er ofte veldig tynne.
 3. Utstillingsdukker er ofte veldig tynne, så flere mennesker ønsker andre typer modeller.
 4. Utstillingsdukker er ofte veldig tynne. Derfor ønsker flere mennesker andre typer modeller.

Kapittel 6, oppgave j. Sett inn en preposisjon eller adverb som passer.

1. i 2. mot / fra 3. på 4. på 5. mot / til 6. på 7. til 8. under 9. bak – om 10. med 11. opp / ut – på 12. for 13. for 14. i – på 15. om 16. på 17. om 18. i 19. i 20. fra 21. til 22. av 23. på – på

Kapittel 6, oppgave k. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. alle vet 2. nok følelsen av 3. gjennomsnittslønn er lavere 4. at kvinnene faktisk fremdeles må føde barna 5. om det fortsatt sitter flest menn i lederstillinger 6. både jobbe fulltid og ta seg av husarbeidet 7. dobbeltarbeidende 8. sin hvile 9. derpå 10. er like gamle 11. Etter hvert 12. kulminerte 13. gå i oppløsning 14. bemerkninger om 15. kontakt med far – kontakt med mor 16. til 17. egentlig livet til 18. fokuseres 19. Er det nødvendig 20. nærlesing av avisene 21. følelseslivet sitt 22. andre landet i verden 23. den nye ekteskapsloven ble vedtatt 24. seksuelle legningen til barna 25. tøffing 26. mening er at

Kapittel 7, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene.

1. jentene 2. guttene 3. lærerne 4. lærerne 5. jentene 6. jentene 7. foreldre 8. lærere 9. jentenes 10. fedre 11. mødre 

Kapittel 7, oppgave b. Sett inn riktig form av substantivene og adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. en god situasjon 2. et åpent tema 3. det biologiske aspektet – kvinner – en lederstilling / lederstillinger 4. fuglen 5. den utdannelsen 6. dette / det langstrakte land(et) 7. en lang periode – (en) utdannelse – egen – kvinnene/kvinner 8. Situasjonen – kvinner 9. Kvinner/Kvinnene – husarbeid(et) 10. den økonomiske situasjonen 11. et lite/et mindre antall – liv/livet 12. maten 13. en ny kvinnebevegelse 14. kvinnene/kvinner – arbeidslivet 15. Ordet – aktuelt 16. plass – kjøkkenbenken 17. behov – hjelp – barnepass 18. den biologiske forskjellen – mann/mannen – kvinne/kvinnen 19. et rent hjem – en død idé 20. en viktig rolle – liv

Kapittel 7, oppgave c. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. et vakkert – glitrende 2. en spesiell 3. en spesiell – et annerledes 4. et stort 5. vanskelig – rart – vanlige 6. forskjellige – det norske 7. et eget, nytt, norsk 8. et gammel 9. norske – det danske 10. nye – uforståelige 11. en fattig 12. en usedvanlig – det norske 13. gode 14. en jevn 15. største 16. yngre – eldre 17. uskrevne 18. seksuell 19. De fleste – den kristne 20. En tradisjonell – negative

Kapittel 7, oppgave e. Sett inn bli lærer. Flere steder må du også sette inn preposisjon og infinitivsmerket å.

1. om å bli lærer 2. å bli lærer 3. om å bli lærer 4. om/til å bli lærer 5. til å bli lærer 6. til å bli lærer 7. for å bli lærer 8. å bli lærer 9. i å bli lærer 10. bli lærer 11. å bli lærer 12. om å bli lærer 13. å bli lærer 14. om å bli lærer 15. mot å bli lærer 16. om å bli lærer 17. etter å bli lærer 18. etter å bli lærer 19. å bli lærer 20. på å bli lærer

Kapittel 7, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. i 2. bak 3. opp 4. på – av 5. i – med 6. av – inn 7. mot 8. på 9. i – av 10. i 11. med 12. mellom 13. på 14. med 15. av 16. av 17. av 18. på 19. over 20. til 21. for 22. fram/ut 23. opp mot 24. på 25. av – til 26. til 27. i 28. på 29. til 30. ut – av 31. ut 32. over 33. over 34. i – i – for

Kapittel 7, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr det samme.

1. glitrer 2. at jeg aldri får dialekten hennes 3. miste/gi slipp på dialekten sin 4. stolthet over 5. problemer med 6. Unionsoppløsningen – i 7. mening var 8. gjennomført 9. ble dannet av Aasen 10. studier baserte seg på/ble basert på 11. språklige 12. kom med forslag 13. Bruken av 14. mellom 15. utvannet 16. enkelte grupper – brukes slang 17. til å banne 18. er det stygt å banne 19. avhengig av 20. Betydningen av 21. avledning

Kapittel 7 oppgave k Sett inn verbene i riktig tid/form og skriv ordene i riktig rekkefølge. Noen steder må du sette inn et ekstra modalt hjelpeverb.

1. ville du helst ha snakket / hadde du helst snakket / ville du helst snakke – du var / hadde vært / kunne ha vært 2. hun faktisk føler – dialekten hennes er 3. du aldri får dialekten hennes – refererer 4. hun faktisk vet – jo står i en særstilling – det kommer til 5. forsøkte å skjule dialekten sin – følte hun seg – Kunne altså – knyttet til 6. hun snakket – røpet/røpte dialekten hennes 7. snakket hun ofte – hun ble direktør – endret hun 8. Har du hørt – sjikaneres / blir sjikanert 9. stilt – hun en dag måtte 10. tenkte ofte siden – hun med redsel snakket/hun med redsel måtte snakke – var hun virkelig redd – er hun heldigvis ikke 11. ble unionen med Danmark oppløst 12. Oppløser sukker seg 13. tenkte – ble snakket – nok var 14. de snakket – skrive – det (”det” mangler i oppgaven) de sa 15. skrevet – de sa 16. mente på sin side – ble trukket inn 17. la jo – vi i dag kaller 18. har jo vokst opp med – for dem er egentlig – 19. kunne/ville ha tilpasset meg / hadde tilpasset meg / ville/kunne tilpasse meg – jeg hadde hatt norsk familie / kunne ha hatt norsk familie / kunne ha norsk familie – ville/kunne jeg ha fått innpass i kulturen / ville/kunne jeg få innpass i kulturen / hadde jeg fått innpass i kulturen 20. var dialektforskjellene 21. Bjørnson holdt sine taler – tenkte han godt gjennom – han virkelig ønsket 22. bodde folk virkelig 23. de flyttet fra hverandre – gjorde de en klar avtale 24. har standarisert talespråk fått sterkere fotfeste – er situasjonen ikke / er ikke situasjonen (mindre vanlig) 25. har dialektene blitt visket ut 26. blir ansett / anses 27. visstnok banner 28. man banner – man helst vite – det passer seg

Kapittel 8, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene.

1. mytene 2. myter 3. myter 4. myte 5. myter 6. mytene

1. nordmenn 2. nordmann 3. nordmenn 4. nordmenn 5. nordmennene 6. nordmenn

1. kulturen 2. kultur 3. kulturer 4. kultur 5. kultur 6. kultur

1. holdninger 2. holdning 3. holdninger 4. holdningene 5. holdninger 6. holdning

1. innvandrere 2. innvandrer 3. innvandrere 4. innvandrerne 5. innvandrere 6. innvandrerne

Kapittel 8, oppgave c. Sett inn riktig form av adjektivene og substantivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. norske tradisjoner/de norske tradisjonene 2. de ulike høytidene / ulike høytider 3. kritiske utsagn 4. en overdreven forestilling / overdrevne forestillinger 5. dårlige samvittighet 6. andre tider 7. dagsaktuelle virkelighet 8. felles fortellinger 9. sterke tradisjonsbånd 10. Den løsslupne, spontane nordlendingen 11. fulle fiskere 12. rause, talelystne mennesker 13. et gjestfritt land 14. sentralt midtpunkt 15. indre kontraster 16. unike, fantastiske områder 17. Et attraktivt sted 18. kulturelle oppblomstringen 19. gode eksempler – kulturell oppblomstring

Kapittel 8, oppgave d. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. den lokale – ulike 2. raske 3. trege, langsomme – sindige 4. et positivt – romantisk 5. forsiktige, ettertenksomme – stillferdige 6. gjerrige, måteholdne – oppfinnsomme 7. rause, humoristiske, åpne, talelystne, løsslupne – spontane 8. en sentral plass 9. et variert – attraktivt 10. et internasjonalt – bedre 11. den konkrete 12. markerte – negative 13. den skjønnlitterære 14. fleste – negative 15. gode 16. de samiske – de norske 17. kristne 18. Økte – andre – tradisjonelle 19. nasjonale 20. åpne – skeptiske

Kapittel 8, oppgave e. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. norske 2. den typiske 3. nærmere 4. kald – reservert 5. ulike 6. et multikulturelt 7. de olympiske 8. en selvgod 9. best/gode 10. bedre 11. en overdreven 12. dårlig 13. gammeldags – umoderne 14. en annen 15. den dagsaktuelle 16. fleste – redd(e) 17. en relevant 18. felles 19. norske 20. et ungt – sterke 21. den regionale 22. raske 23. gammeldags – solid 24. et positivt – romantisk 25. mer kritisk 26. nye 27. forsiktige, ettertenksomme – stillferdige 28. gjerrige, måteholdne – oppfinnsomme 29. viktig 30. tungsindig – religiøs 31. lunefull 32. En negativ 33. fulle 34. rause, humoristiske, åpne, livsglade, gjestfri(e), talelystne, selskapelige, løsslupne, spontane – direkte 35. en sentral 36. det sentrale 37. et variert – attraktivt

Kapittel 8, oppgave h. Bind setningene riktig sammen og med logisk innhold.

 1. Selv om det er mange unike steder på østkanten i Oslo, har nok myten om øst og vest litt sannhet i seg. / Myten om øst og vest har nok litt sannhet i seg, selv om det er mange unike steder på østkanten i Oslo.
 2. Det er mange unike steder på østkanten i Oslo. Likevel har nok myten om øst og vest litt sannhet i seg.
 3. Til tross for at det er mange unike steder på østkanten i Oslo, har nok myten om øst og vest litt sannhet i seg. / Myten om øst og vest har nok litt sannhet i seg, til tross for at det er mange unike steder på østkanten i Oslo.
 4. Det er mange unike steder på østkanten i Oslo, men myten om øst og vest har nok litt sannhet i seg.
 1. Han var lei av alt regnet, han bestilte en pakketur til Tyrkia.
 2. Han bestilte en pakketur til Tyrkia, for han var lei av alt regnet.
 3. Siden han var lei av alt regnet, bestilte han en pakketur til Tyrkia. / Han bestilte en pakketur til Tyrkia siden han var lei av alt regnet.
 4. Han var lei av alt regnet. Derfor bestilte han en pakketur til Tyrkia.
 1. Selv om det ofte var mange folk på kafeen, tjente innehaveren svært få penger. Innehaveren tjente svært få penger selv om det ofte var mange folk på kafeen.
 2. Det var ofte mange folk på kafeen. Likevel tjente innehaveren svært få penger.
 3. Til tross for at det ofte var mange folk på kafeen, tjente innehaveren svært få penger. / Innehaveren tjente svært få penger til tross for at det ofte var mange folk på kafeen.
 4. Det var ofte mange folk på kafeen, men innehaveren tjente svært få penger.

Kapittel 8, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. for 2. Ved 3. ved 4. av/med 5. av 6. Under 7. på 8. på/i 9. til 10. i – i 11. over 12. til 13. i 14. på 15. på 16. i 17. for 18. i 19. til – i 20. på 21. ved 22. for 23. av 24. i 25. ved 26. for 27. til – i 28. for – med 29. til – for – av 30. til – for 31. av/på 32. i – på 33. om 34. i 35. med 36. til

Kapittel 8, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. Siden / Fordi / Ettersom noen synes jula i Norge er et ork 2. Etter at de hadde spist ribbe 3. skal ringes 4. selv om jeg ikke har 5. om det ikke er 6. er like vanskelige 7. liggende på sofaen 8. stående og prate 9. masingen 10. Likevel får ikke alle hjelp 11. alkohol 12. hatt færre/mindre 13. sannsynligvis ikke 14. pratet med Melissa på 15. som er arbeidsledige 16. har arbeid/er i jobb 17. fødsel 18. en utjevning 19. feighet 20. ble stående 21. ble sittende 22. holdninger 23. ofte kritikk til 24. vært utsatt for diskriminasjon 25. tok i bruk 26. kreve mer 27. er rask til

Kapittel 8, oppgave k. Sett inn verbene i riktig tid/form og skriv ordene i riktig rekkefølge. Noen steder må du sette inn et ekstra modalt hjelpeverb.

1. jeg hadde vært norsk – tror jeg – jeg hadde valgt / jeg ville velge / jeg ville ha valgt 2. har mange ofte valgt – når julen gjør sitt inntog i desember / når julen i desember gjør sitt inntog 3. har du tilbrakt 4. tilbrakte du egentlig 5. trengte vi – fortalte oss – Norge var 6. holder nordmenn så fast på disse symbolene / har nordmenn holdt så fast på disse symbolene 7. det er typisk norsk 8. du ikke skal tro – du er 9. gå 10. gått 11. blir/er faktisk framstilt 12. det typisk norske faktisk er 13. hva som er typisk norsk 14. sørlendingene egentlig er – det tror jeg ikke noe på / jeg tror ikke noe på det 15. omtales / blir omtalt / er omtalt – Forstår du egentlig det / Forstår du det egentlig 16. nordlendingene virkelig snakker rett fra levra 17. ha turt – det virkelig var nødvendig 18. er ofte bedre stilt 19. det er også – det også finnes mange unike steder 20. har plutselig blomstret opp 21. har unektelig satt sine spor 22. Janteloven har hatt gode vilkår helt fram til i dag 23. du ikke skal innbille deg – du liksom er 24. har faktisk bodd – ble etablert 25. har egentlig anerkjent / anerkjenner egentlig 26. har man gått over til / går man over til 27. har faktisk avdekket / avdekker faktisk – det eksisterer 28. samene ikke hadde blitt utsatt for – kunne kanskje situasjonen ha sett annerledes ut / kunne kanskje situasjonen se annerledes ut 29. forsøkte man å sette en stopper for 30. fikk faktisk ekstra lønn – de viste til framgang / de kunne vise til framgang 31. har begynt å hevde seg 32. får egentlig begrepet rasisme 33. det ankom mange – tok mange stilling til / har mange tatt stilling til – de mener 34. har bosatt seg – har bare vanket sammen / vanker bare sammen – Lærer de seg ikke

Kapittel 9, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene.

Værelset – baksiden – den røde hytten/en rød hytte – et nattbord – en kommode – skuffer – bilde – sti – løvtrær – bord – fotografi – forhold – fortiden – potteplanter – stein – Vinduet – solstråler/solstrålene – løvverket – stien – trærne – senga/sengen – sengeteppet – Gardinene – formiddag – gulvet – lampa/lampen/ei lampe/en lampe – taket – blikket – lampa/lampen – værelset – mora/moren – kjøkkenvinduet – trappa/trappen

Kapittel 9, oppgave b. Sett inn riktig form av adjektivene, med eller uten artikkel.

1. fleste – en god/den gode 2. typisk – god – de olympiske 3. bedre – andre 4. den sterke – den svake 5. rikeste 6. sentrale – den norske 7. andre – en annen – god 8. skolemodent 9. den rotfestete / rotfestede – likt 10. færre 11. kritiske 12. Den individuelle – det kritiske – et sunt – godt 13. Det faglige – norsk – tilfredsstillende 14. De nasjonale – faglige 15. dyster 16. egen – egne – egne – eget 17. farlige – tragiske – kriminelle 18. seriøse – et langt 19. Høyere 20. Den gamle – den nye

Kapittel 9, oppgave c. Sett inn å synes eller å tro.

1. tror 2. synes 3. Synes 4. Tror 5. Synes 6. Tror 7. synes 8. Tror 9. Synes 10. Synes 11. Tror 12. Tror 13. Synes 14. synes 15. tror 16. tror 17. Synes 18. Tror

Kapittel 9, oppgave d. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. et enkelt 2. Det enkle 3. enkle 4. varme 5. De varme 6. åpne 7. det åpne 8. Et åpent 9. den beste 10. større – større 11. skuffete/skuffede 12. De magre 13. Et gustent/Gustne 14. gulblek

Kapittel 9, oppgave e. Sett inn riktig form av eiendomspronomenene.

1. hans 2. sine – sin 3. sin – sitt 4. sin 5. sin 6. sin 7. sin 8. sin 9. sin 10. sin – sitt 11. sin 12. sin 13. sin 14. hennes 15. sin 16. sine 17. hennes – hennes 18. sin 19. hans 20. Hans 21. deres 22. deres 23. Hans / Hennes 24. deres 25. hans/hennes 26. sin 27. sitt 28. sitt – sin 29. hans 30. sine 31. sin

Kapittel 9, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. med 2. på 3. i – til 4. fra 5. på 6. opp 8. ut 9. ut 10. av 11. for 12. på med 13. til 14. fra 15. i 16. om 17. av 18. på 19. av 20. av 21. opp 22. av 23. for 24. til 25. på 26. med 27. i 28. på – i/på – på 29. til 30. på 31. til 32. til 33. i 34. på 35. på – til 36. til 37. for

Kapittel 9, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. hvordan barna skal lære det 2. om den norske skolen virkelig ikke holder mål 3. kombineres med lek 4. utsette skolestart med ett år 5. timer 6. strevsomt å lære 7. Innføringen av 8. ikke–eksisterende 9. opplevelsen av 10. Koster 11. stilt 12. mangel på 13. legger vekt 14. Å fullføre videregående skole 15. det vikarmangel 16. symbol for / på 17. russen er ansvarlig og moden 18. statlig 19. oppnåelse av 20. refleksjon 21. til hinder for 22. er tillatt/lov 23. det den sterke eller den svake som skal 24. mann som kommer der – venninnes mann som 25. hun hadde vært på skolen, lekte hun på SFO 26. man hadde gjennomført nasjonale prøver, innførte man

Kapittel 9, oppgave k. Sett inn verbene i riktig tid/form og skriv ordene i riktig rekkefølge. Noen steder må du sette inn et ekstra modalt hjelpeverb.

1. hadde du ønsket deg / ville du ha ønsket deg / ville du ønske deg – du kunne velge / du kunne ha valgt – Hadde du ønsket deg / Ville du ha ønsket deg / Ville du ønske deg 2. Det ble innført 3. har skolen hele tiden vært 4. ble skolen utvidet 5. man føler – barnet ikke er skolemodent – kan man faktisk søke 6. må nok snu noen steiner – det gjøres ikke / det blir ikke gjort 7. formidlet – både det jeg kan og det jeg vet 8. formidle – jeg vet med sikkerhet 9. han egentlig tilegner seg / han egentlig han har tilegnet seg 10. å gi uttrykk for – man ikke trives 11. ble den nye læreplanen 12. å ha sagt – bli det nok viktig / kan det nok bli viktig 13. er det egentlig 14. måles / bli målt – nedfelles / bli nedfelt 15. vi tradisjonelt sett har 16. drevne / drevet – finansiert 17. vil/kan/skal du oppnå / oppnår du 18. du oppnår – kan du 19. ble innført 20. innførte man 21. ble avløst 22. å begynne – ble regnet som 23. hadde russetiden 24. han ble russ – bestemte han seg faktisk 25. han endelig ble russ – ble alt annerledes – han egentlig tenkte seg / han egentlig hadde tenkt seg

Kapittel 10, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene, med artikkel hvis nødvendig.

en gutt – tenner – munnen – tennene – et hull – små fyrer – merkelige navn – merkelige fyrer – et kraftig forstørrelsesglass – svarthåret – rødhåret – tanna – huset

Kapittel 10, oppgave b. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. kulturelle – nyere 2. betydeligste/mest betydelige – den norske 3. vakre – internasjonal 4. det nasjonale – de moderne – stor/større 5. en åpen – de internasjonale 6. den avantgardistiske – større – større 7. Den nyere 8. den elektroakustiske 9. et stort 10. De teknologiske – en stor 11. de sterkeste 12. grafiske – eksperimentelle 13. Den naivistiske – barnlig – et voksent 14. det såkalte 15. naturalistisk 16. verdenskjente 17. særegne – spesielle – offentlig 18. hard 19. en annen 20. et romantisk – den klassiske

Kapittel 10, oppgave c. Sett inn riktig form av det refleksive pronomenet eller eiendomspronomenet.

1. sin – sin 2. hennes 3. hennes 4. vårt – våre – sitt – deres 5. sitt – sin – mitt – ditt 6. hans – sitt – mitt 7. deres – deres 8. sin – sin – sin – sitt – sine – min

Kapittel 10, oppgave f. Sett inn riktig tid/form av verbene.

ha skjedd – må vente – kan hjelpe – la – var – var – sovnet – våknet – gikk – var – tenkte – våknet – tok – hørte – ser – er – virker – er – renner – er – blåser – kommer – kom – var – lå – skjønte – ville – å sovne – gledet meg – skulle – klatret – skulle – var – forsto(d) – kom – å få – dro – forsto(d) – kom – måtte

Kapittel 10, oppgave h. Bind setningene riktig sammen og med logisk innhold.

1. Siden han begynte å studere et tilfeldig valgt fag, visste han ikke hva han ville bli.

2. Han begynte å studere et tilfeldig valgt fag, så han visste ikke hva han ville bli.

3. Han begynte å studere et tilfeldig valgt fag, for han visste ikke hva han ville bli.

4. Han begynte å studere et tilfeldig valgt fag. Derfor visste han ikke hva han ville bli.

1. Hun drikker sjelden alkohol siden hun har en sjelden sykdom i magen.

2. Hun har en sykdom i magen, så hun drikker sjelden alkohol.

3. Hun drikker sjelden alkohol, for hun har en sykdom i magen.

4. Hun har en sykdom i magen. Derfor drikker hun sjelden alkohol.

1. Hvis hun ikke kommer klokka åtte, får hun ikke smake på maten. / Hun får ikke smake på maten hvis hun ikke kommer klokka åtte.

2. Dersom hun ikke kommer klokka åtte, får hun ikke smake på maten. / Hun får ikke smake på maten dersom hun ikke kommer klokka åtte.

3. Om hun ikke kommer klokka åtte, får hun ikke smake på maten. / Hun får ikke smake på maten om hun ikke kommer klokka åtte.

4. Siden hun ikke kommer klokka åtte, får hun ikke smake på maten. / Hun får ikke smake på maten siden hun ikke kommer klokka åtte.

Kapittel 10, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. til 2. for 3. med på 4. til 5. med 6. for 7. til 8. til 9. med – til 10. på 11. på 12. på 13. i 14. ut 15. med 16. til 17. på 18. på 19. til 20. til 21. over 22. av 23. imot 24. ut av 25. ut 26. for 27. i 28. opp 29. for/til – på 30. til 31. på 32. på om

Kapittel 10, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. den nasjonalromantiske 2. internasjonalt 3. åpne i forhold 4. appell 5. Bandets første LP ble 6. sitt gjennombrudd 7. enkelhet og spontanitet 8. gjennomgående 10. brøt 11. litterære gjennombrudd kom med 12. utgivelsen 13. sin debut som forfatter 14. som har blitt mest spilt i Europa 15. fornyelsen av poesisjangeren 16. oppsiktsvekkende 17. dikt er ikke alltid enkelt 18. å ha blitt frifunnet fra anklagen 19. Forfatterskapet 20. selv 21. tar for seg 22. koster ikke kommunene

Kapittel 10, oppgave k. Sett inn verbene i riktig tid/form og skriv ordene i riktig rekkefølge. Noen steder må du sette inn et ekstra modalt hjelpeverb.

1. blir / ble det på pekt – det nasjonale fokuset faktisk førte til – egentlig ikke fikk 2. oppstod det visstnok 3. har det visstnok oppstått 4. inntrådte det etter sigende 5. Det ble sagt – revolusjonerte – jeg er ikke 6. skjedde virkelig 7. spredte seg litt etter litt 8. ble faktisk rammet 9. Det ble informert – etter hvert gikk ned 10. Det blir / ble fortalt – opphavsmannen ofte er / var 11. la virkelig ikke fingrene imellom – fortalte han henne endelig 12. Hamsun virkelig hadde et uomtvistelig talent – han hadde kontroversielle synspunkter 13. ble Hamsun tiltalt 14. ble Agnar Mykle saksøkt – man på den tiden så på som 15. Mykle tok rettssaken 16. fortellinger er ofte flettet sammen 17. Ibsen og Kielland virkelig fikk – betyr det 18. ble hedret 19. betegner seg – blir han også betegnet 20. har visst fått hard medfart 21. utga/utgav Gatas Parlament som hadde – å få – å stemme

Kapittel 11, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene, med eller uten artikkel.

1. vennene 2. dager 3. tyvene 4. tyver 5. mennesker 6. menneskene 7. ganger – uka/uken 8. Reglene – reglene 9. dager 10. morgenen 11. morgen 12. menneske 13. lærer – jobben 14. mat – drikke – helten 15. Gresset – siden 16. toppen/topps 17. veien/vei 18. vei 19. hjemvei 20. hjemveien

Kapittel 11, oppgave b. Sett inn riktig form av adjektivene, med eller uten artikkel.

1. visse – private 2. den norrøne – den samiske 3. en annen 4. Den katolske 5. Den protestantisk–lutherske – offisielle 6. passive 7. et bredt – ulike 8. Vanlige – felles – personlig 9. store – hellige 10. kristne 11. lang 12. det sosiale

Kapittel 11, oppgave c. Sett inn riktig form av adjektivene.

gammelt – rart – ensom – eldste – peneste – gladest/mest glad – dårlige – andre – snill – fornøyd – første – nyttigste/mest nyttige – hyggelig – uheldig – sulten

Kapittel 11, oppgave d. Sett inn riktig tid/form av verbene.

ble – flyttet – fikk – het – gikk – snakket – pleide – å si – var – flyttet – har jeg ikke sett – holdt meg – spilte – satt – konkurrerte – sitte – sto(d) – hørte – skrike – ruse – blir – sa – husker – var sa – å få – sa – var – sa – går – spiller – svarte – hadde – ble sittende – nektet å gå

Kapittel 11, oppgave e. Sett inn riktig pronomen i riktig form.

oss – vi – oss – hans – meg – min – våre – sine – sin – sin – seg – du – seg – oss – våre – sin – våre – sine – seg – sitt

Kapittel 11, oppgave f. Bind setningene riktig sammen og med logisk innhold.

 1. Hun setter ofte penger i banken. Likevel har hun ikke nok til ny bil.
 2. Selv om hun ofte setter penger i banken, har hun ikke nok til ny bil. Hun har ikke nok til ny bil, selv om hun ofte setter penger i banken.
 3. Til tross for at hun ofte setter penger i banken, har hun ikke nok til ny bil.  Hun har ikke nok til ny bil, til tross for at hun ofte setter penger i banken.
 4. Hun setter ofte penger i banken, men hun har ikke nok til ny bil.
 1. Hun sender ham sms ti ganger om dagen. Likevel svarer han aldri på meldingene.
 2. Selv om hun sender ham sms ti ganger om dagen, svarer han aldri på meldingene. / Han svarer aldri på meldingene selv om hun sender ham sms ti ganger om dagen.
 3. Til tross for at hun sender ham sms ti ganger om dagen, svarer han aldri på meldingene. / Han svarer aldri på meldingene til tross for at hun sender ham sms ti ganger om dagen.
 4. Hun sender ham sms ti ganger om dagen. Men han svarer aldri på meldingene.
 1. De har visst tenkt å bygge ut huset, for de venter seg en liten i august.
 2. Ettersom de venter seg en liten i august, har de visst tenkt å bygge ut huset. / De har visst tenkt å bygge ut huset ettersom de venter seg en liten i august.
 3. De venter seg en liten i august, de har visst tenkt å bygge ut huset.
 4. De venter seg en liten i august. Derfor har de visst tenkt å bygge ut huset.

Kapittel 11, oppgave g. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

på – på – ned av – for – for – til – ved / i – i – på – til – på i – for – på – av – av – av – ved – hos

Kapittel 11, oppgave h. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. av – på 2. På – på 3. til 4. av 5. over 6. over 7. over 8. av 9. med 10. over 11. ut 12. til 13. i 14. på 15. til 16. av 17. på 18. til 19. på 21. – 22. med 23. av 24. på 25. til 26. til 27. for 28. for – til 29. fram 30. opp 31. mot 32. i 33. på 34. over 35. for

Kapittel 11, oppgave i. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. stolthet over sitt demokrati 2. bli kritisert 3. over til protestantismen 4. mange føler seg trygge 5. i fokus hos / for 6. han nok opplever sitt forhold til religion som noe privat 7. trosutøvelse 8. myndighetene blander seg inn 9. man må få det godkjent på forhånd 10. rasistisk, kan det være straffbart 11. ha utgitt/utgi 12. ha brutt 13. man beslag på 14. Utnevnelse(r) av – tar 15. Kristningen – over 16. ble skilt – det innledet 17. på dyrkelsen av den norrøne mytologien i Norge sluttet/tok slutt 18. seg for å la seg døpe 19. krav om 20. en tilbakegang 21. religiøse interessen – mindre

Kapittel 11, oppgave k. Sett inn verbene i riktig tid/form og skriv ordene i riktig rekkefølge

1. man egentlig bør hevde retten 2. det faktisk ligger nedfelt i loven 3. det faktisk strider imot – å ytre – som krenker en annen person 4. et sensasjonsblad skriver – hadde du reagert / ville du reagere / ville du har reagert 5. reagerte virkelig – ble faktisk krenket 6. kan andre si – man bare hevder 7. ytringer krenker 8. et annet mennesker blir krenket / krenkes 9. fortelles / blir fortalt – skjøv norrøn mytologi 10. ble innført 11. ble stiftet og etablert 12. følges 13. følger liturgien 14. du tar deg – får du øye på 15. det blir organisert / det organiseres – er det mange som 

12, oppgave a. Sett inn riktig form av verbet.

1. har kriblet 2. har truffet / treffer, skal/vil treffe 3. har skravlet 4. ville/skulle/burde/kunne (ha) pratet – gjorde 5. stanset / hadde stanset 6. hadde – gjort – hadde – sittet – latt 7. hadde gjort / ville ha gjort – er 8. stakk / hadde stukket – var 9. ville ha blitt kjent – ønsket / hadde ønsket 10. ha snakket – torde 11. gikk / hadde gått

Kapittel 12, oppgave f. Fyll inn med et ord som passer i sammenhengen.

1. med – enn – så – av 2. mellom – være 3. ha – seg 4. er – enn 5. som 6. sier / hevder / mener / påstår – som – for 7. kan – som – av – eller 8. om – som 9. at – er – hvis / om / dersom – seg

Kapittel 12, oppgave p. Substantiv – verb – adjektiv / partisipp

kribling (m) – krible – kriblende / skygge (m) – skygge – skyggefull / spiss (m) – å spisse – spiss / gjemsel (m) – gjemme – gjemt / håp (n) – håpe – håpefull / skjelving (f/m) – skjelve – skjelvende / strev (n) – streve – strevende / strevsom / mumling (m) – mumle – mumlende / gave (m) – gi – givende / gitt

Kapittel 12, oppgave q. Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer.

1. med 2. av – på 3. fram 4. for – fra 5. til for 6. for 7. over 8. for 9. ut 10. til 11. i 12. på 13. over / ved 14. på / mot 15. til 16. etter / over – I 17. mot 18. ved / med

Kapittel 12, oppgave r. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. Rundt henne yret det av liv. 2. Hun kjente en kriblende følelse. 3. Er du veldig travel? 4. Likevel fryser jeg. 5. Jeg har verken familie eller venner. 6. Jeg kommer enten på lørdag eller på søndag. 7. Hun følte seg nummen. 8. Plutselig kom skjelvingen tilbake. 9. Han gikk på en slentrende måte. 10. Han tenker gjennom redegjørelsen av ideene sine. 11. Det skal selges ventilasjonssystemer til mange hotell. 12. Friskheten og freidigheten hans er påfallende. 13. Kortmaskinen er ikke i orden / stand. 14. Varene til den eldre damen faller trillende ut av posen. 15. Tankene mine vandrer til den stakkars gamle moren min.

Kapittel 13, oppgave d. Sett inn riktig form av verbet.

1. har drevet 2. har – drevet 3. farende – sett 4. skulle ha blitt skutt – lusker 5. skulle ha passet på 6. funnet – kjedet seg 7. ha ropt – gjorde – skapte 8. hadde lært / lærte 9. har drept 10. gjorde 11. forrykket 12. spredd 13. ansett 14. vært – lete 15. ha blitt 16. skutte ha skutt – gjorde 17. skulle ha diskutert – avlyst 18. blitt utryddet 19. ble skutt – sniker seg 2o. Gjett – følte seg 21. skulle ha blitt drept 22. skulle ha hjulpet 23. burde ha unngått – gjorde – gjorde 24. narret / hadde narret 25. skal ha skjedd / har skjedd 26. bekreftet 27. har skjedd – inntraff

Kapittel 13, oppgave e. Gjør setningene ferdig.

1. renner – snørr 2. nyser 3. renner / triller – tårer 4. smilebåndet 5. gape 6. nede 7. laste – laste 8. søke 9. tastatur – taster – bevege 10. river

Kapittel 13, oppgave h. Sett inn ordene i riktig form.

1. digre 2. monstrene 3. Halvsøsknene 4. ble bundet – klarte 5. den klokeste 6. klokere 7. tjenere 8. tjenerne 9. bad 10. røtter 11. hadde klart – glupere – glup 12. hadde laget – var – å fange 13. hadde stukket – kunne – slå 14. siklet / sikkelet – hadde laget / laget 15. ha hørt

Kapittel 13, oppgave j. Skriv adjektivet eller substantivet til verbet. Snakk også om ordene i kursiv.

1. morsomt 2. kjedsomheten 3. Ropet / Ropene 4. prøvende 5. Brekingen 6. hjelpende 7. frykten 8. spiselig 9. trusselen 10. beviselig / bevis 11. forutsetninger 12. forventninger 13. beskyttelse 14. forlatt

Kapittel 13, oppgave k. Hvilke verb hører til disse uttrykkene?

1. gjøre 2. sette 3. leve 4. få / gi 5. ta 6. være 7. stå 8. være / bli 9. ta 10. sperre / få / lukke / åpne

Kapittel 13, oppgave l. Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer.

1. for – i 2. ut – hjem / inn – om 3. i 4. på 5. til – av 6. til 7. til 8. for – av 9. For 10. for 11. For 12. opp 13. av 14. på – hos – til 15. med – til – for 16. til – over 17. med – i – om 18. opp 19. for 20. i 21. fra 22. over 23. ut 24. for 25. fra 26. av 27. med 28. i 29. med 30. for – om 31. av – for 32. om – av 33. for – om 34. på – i 35. mot 36. opp for 37. opp 38. av 39. av 40. inn i – for 41. mellom – for 42. til 43. på

Kapittel 14, oppgave a. Forklar først hva adjektivene betyr. Sett deretter adjektivene inn i en setning hvor adjektivet passer.

1. uviss 2. nedslående 3. sårbar 4. lammet 5. grusomme – forkastelige 6. øde 7. tilregnelig 8. åpenbar (ordet “mangfoldig” blir ikke brukt)

Kapittel 14, oppgave b. Forklar først hva adjektivene betyr. Sett deretter adjektivene inn i en setning hvor adjektivet passer.

1.hjerteløs 2. slukørete/slukørede 3. ulmende 4. grell 5. kraftige 6. grelle 7. skyldig 8. hjerteskjærende 9. berettiget 10. materialistisk 11. betenkt 12. innbitte

Kapittel 14, oppgave d. Substantiv – verb – adjektiv.

 1. en refleksjon – å reflektere – reflektert/reflekterende/refleksiv
 2. en opplevelse – å oppleve – opplevd/opplevelsesrik
 3. en/ei oppdatering – å oppdatere – oppdatert/oppdaterbar
 4. en hendelsen – å hende – hendelsesrik
 5. en lidelse – å lide – lidende/lidelsesfull
 6. en sult – å sulte – sulten/sultende
 7. et tap – å tape – tapt/tapende
 8. en flukt/en flyktning – å flykte – flyktende/flyktig
 9. en undertrykkelse/en undertrykker – å undertrykke – undertrykt/undertrykkende
 10. en knebling – å kneble – kneblet/kneblende
 11. en/ei fengsling – å fengsle – fengslet/fengslende
 12. en eksistens – å eksistere – eksisterende
 13. en strid – å stri/å stride – stridende/stri
 14. en smerte – å smerte – smertelig/smertefull
 15. en kjenning/en kjennelse – å kjenne – kjent
 16. en representant/en representasjon – å representere – representert/representerende
 17. en brann – å brenne – brent/brennende/brennbar
 18. et klor – å klore – klorende

Kapittel 14, oppgave e. Sett inn et passende verb.

 1. oppleves / føles / kjennes / oppfattes
 2. satte
 3. holde
 4. kommer
 5. krever
 6. sank
 7. vifte
 8. vendte – falt
 9. miste
 10. bærer
 11. stille – besvare
 12. få 
 13. slokke/slukke
 14. vært / vokst fram
 15. har
 16. Føler / Kjenner / Merker
 17. tolkes / oppfattes / leses / forstås
 18. tåle – rammer
 19. gått
 20. bære

Kapittel 14, oppgave f. Bind setningene riktig sammen.

 1. Man vifter ofte bort de triste tankene, for man føler seg maktesløs.
 2. Siden man føler seg maktesløs, vifter man ofte bort de triste tankene. / Man vifter ofte bort de triste tankene siden man føler seg maktesløs.
 3. Man føler seg maktesløs, så man vifter ofte bort de triste tankene.
 4. Når vi kjenner hverandre, slipper frykten virkelig taket. / Frykten slipper virkelig taket når man kjenner hverandre.
 5. Vi kjenner hverandre. Derfor slipper frykten virkelig taket.
 6. Frykten slipper virkelig taket fordi vi kjenner hverandre. / Fordi vi kjenner hverandre, slipper frykten virkelig taket.
 7. Vi kjenner hverandre, så frykten slipper virkelig taket.

Kapittel 14, oppgave k. Sett inn riktig form av possessive og refleksitve pronomen.

 1. sin 
 2. hennes – sin
 3. seg – hennes
 4. seg – sin – deres
 5. sin – hans 
 6. sine
 7. sitt
 8. sitt – seg
 9. sitt . deres – deres
 10. sitt – sitt
 11. sitt
 12. Deres – deres
 13. deres
 14. sitt
 15. sine – deres
 16. si – hennes – sine

Kapittel 14, oppgave l. Sett inn en preposisjon eller et adverb som passer.

 1. med 2. mot 3. av 4. ut av 5. inn i 6. over 7. over 8. inn 9. av 10. på 11. med 12. inn 13. opp / inn 14. for 15. mellom 16. til – over 17. bort – med 18. om 19. På – på for 20. om 21. for 22. mot 23. over 24. av 25. med 26. for 27. på 28. til – i – i 29. på – fra – til 30. på 31. rundt 32. opp 33. på 34. i 35. med – over 36. for 37. I – av 38. til – ut 39. på 40. over 41. til 42. til 43. i 44. ut 45. på 46. til 47. for 48. for 49. opp – over

Kapittel 14, oppgave m. Skriv om setningene.

 1. Refleksjonen over verdens gang kan gjøre deg dyster og nedstemt.
 2. Vi blir holdt oppdatert av Internett.
 3. Store områder blir lagt øde av tsunamier.
 4. Det er nødvendig å få informasjon fra mediene.
 5. Hvilke utfordringer har vi her på berget?
 6. De tragiske hendelsene er kjent overalt.
 7. Det dreier seg om å innse at vi alle er mennesker.
 8. Er ikke en samfunnsborger pliktig til å bli kjent med det ukjente?
 9. I mange europeiske land er det ulmende uro.
 10. Det er hevet over tvil at det finnes en del rasister i samfunnet vårt.
 11. Barn blir tvangsplassert på fly og sendt tilbake til hjemlandet sitt.

Kapittel 14, oppgave n. Fyll inn med riktig form / tid av verbet og med riktig ordstilling.

 1. han tredde tråden
 2. trådte
 3. trer – har tredt – tredte – skal tre
 4. Tredde hun – hun gikk – Trer hun – hun går
 5. ble omsluttet
 6. har jeg ikke satt meg
 7. jeg kunne ha satt meg (ned) – gjorde jeg det / hadde jeg gjort det – ville/skulle jeg gjøre det det – ville jeg ha gjort det / jeg har ikke (ordet det mangler i oppgaven hvor det står: (jeg – gjøre); det skulle ha vært (jeg – gjøre – det)
 8. skulle egentlig ha mottatt / denne måneden har jeg ikke fått
 9. blir kneblet, fengslet og undertrykket – knebles, fengsles og undertrykkes
 10. led, sultet og frøs
 11. har blitt lagt øde
 12. Han skjøv / da han var syk / Han orket ikke
 13. katastrofen inntraff – hadde inntruffet / begynte folk
 14. jeg avla – hadde avlagt / tok jeg meg virkelig
 15. Har du virkelig ligget
 16. at barna legges (at mangler i oppgaven). Det skal være: (at – barna – legge)
 17. Barna ble lagt – barna legges – barna blir lagt
 18. har egentlig maten stått – har maten egentlig stått
 19. Hun innser kanskje – Kanskje hun innser / hun sprader lykkelig rundt
 20. frykten slapp taket – frykten hadde sluppet taket / priste hun seg lykkelig
 21. frykten ikke slapp taket – frykten ikke ville slippe taket / oppsøkte hun