Skriveoppgaver

1. Beskriv en politiker fra ditt hjemland, og fortell hvorfor du synes han/hun er en spesiell politiker.

2. Sammenligne været i Norge med været i ditt hjemland.

3. Sammenligne bruk av fritiden i Norge og i ditt hjemland.

4. Beskriv skolesystemet i ditt hjemland.

5. Gi en presentasjon av familien din. Fortell hva familiemedlemmene gjør og fortell litt om dem som personer.

6. Lag en dialog mellom deg og en venn. Fortell hverandre hvilke planer dere har for framtiden. (Det er lov å bruke fantasien.)

7. Fortell om klimatrusselen og den globale oppvarmingen. Hva kan vi mennesker gjøre for å stanse den negative utviklingen?

8. Hva er typisk norsk?

9. Sammenligne helsevesenet i ditt hjemland med helsevesenet i Norge. (Hvis du ikke kjenner helsevesenet i Norge, kan du fortelle om det du vet og det du tror.)